FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 15
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti (BATSSV) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 15 53 18.8.1997
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 15 54 18.8.1997
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o vzajemni odpravi vizumov (BDKVOV) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 15 55 18.8.1997
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ponovnem sprejemu državljanov ene od obeh držav in tujcev, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države (BDKPSD) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 15 56 18.8.1997
Spremembe in dopolnitve poslovnika o načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 15 853 20.3.1997
Odločba o razveljavitvi odredbe o določitvi višine najemnin za rezervirane parkirne površine, ki jo je izdal Mestni svet mestne občine Ljubljana USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 15 854 20.3.1997
Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z ustavo, stanovanjski zakon za imetnike pravice do uporabe stanovanj v primerih iz prvega in drugega odstavka 155. člena ne določa drugega, kot da jim mora tisti, ki jim je to pravico dodelil, priskrbeti stanovanje v smislu 5. člena istega zakona USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 15 855 20.3.1997
Odločba o tem, da se v 3. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica in srednjeročnega plana Občine Nova Gorica za območje nove Mestne občine Nova Gorica v 1. točki V. poglavja razveljavijo besede “bencinskih servisov Rožna dolina III, Ajševci I in II” USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 15 856 20.3.1997
Odločba o tem, da določba drugega odstavka 8. člena zakona o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 ni v neskladju z ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 15 857 20.3.1997
Odločba o izvršitvi odločbe U-I-116/95 z dne 30. januarja 1997, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/97 z dne 21. februarja 1997 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 15 858 20.3.1997
Pravilnik o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti zavarovancev, ki se začasno zaposlijo v tujini in njihovih zakoncev DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 15 859 20.3.1997
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 15 860 20.3.1997
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 15 861 20.3.1997
Odlok o proračunu Občine Juršinci za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 15 862 20.3.1997
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje (Kidričevo) OBČINE Uradni list RS 15 863 20.3.1997
Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo OBČINE Uradni list RS 15 864 20.3.1997
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje goric v Čertegu in na Malem Vreju v Občini Kobilje OBČINE Uradni list RS 15 865 20.3.1997
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1996 OBČINE Uradni list RS 15 866 20.3.1997
Odlok o razglasitvi domačije Rajnar v Motovilcih za etnološki spomenik (Kuzma) OBČINE Uradni list RS 15 867 20.3.1997
Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija OBČINE Uradni list RS 15 868 20.3.1997
Odlok o razglasitvi geološke znamenitosti na Vačah za naravni spomenik (Litija) OBČINE Uradni list RS 15 869 20.3.1997
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1996 OBČINE Uradni list RS 15 870 20.3.1997
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ljutomer OBČINE Uradni list RS 15 871 20.3.1997
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 1997 OBČINE Uradni list RS 15 872 20.3.1997
Sklep o javni infrastrukturi na področju kulture Občine Puconci OBČINE Uradni list RS 15 873 20.3.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 15

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MEDNARODNE POGODBE(4)
OBČINE(39)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)