FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 24
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o konsolidaciji in reprogramiranju določenih dolgov, ki jih Republika Slovenija dolguje Državi Kuvajt (BKWKRD) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 24 77 29.12.1997
Uredba o ratifikaciji Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 24 78 29.12.1997
Zakon o javnih naročilih (ZJN) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1464 5.5.1997
Odlok o izvolitvi podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1465 5.5.1997
Odlok o razrešitvi podpredsednice Državnega zbora Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1466 5.5.1997
Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1467 5.5.1997
Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1468 5.5.1997
Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. II Ips 409/93 z dne 9. 3. 1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1491/92 z dne 2. 3. 1993 in sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, enota v Mariboru, št. III P 445/92 z dne 14. 9. 1991 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1469 5.5.1997
Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II IPS-943/93 z dne 13. 10. 1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča Ljubljana, št. I CP-832/93 z dne 15. 9. 1993 in sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, enota v Ljubljani, št. II P-7/92 z dne 19. 3. 1993 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1470 5.5.1997
Odločba o ugotovitvi, da druga alinea prvega odstavka 48. člena, 166. člen in členi 215.-225. poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1471 5.5.1997
Odločba o ugotovitvi, da določbi 59. in 132. člena statuta Občine Podvelka-Ribnica nista v neskladju z ustavo in zakonom USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1472 5.5.1997
Odločba o rešitvi spora o pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah in Upravno enoto Šmarje pri Jelšah v denacionalizacijski zadevi USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1473 5.5.1997
Sklep o sedmi izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 24 1474 5.5.1997
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana OBČINE Uradni list RS 24 1475 5.5.1997
Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M5 Selo-Nove Fužine (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 24 1476 5.5.1997
Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š8 Gameljne (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 24 1477 5.5.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 24 1478 5.5.1997
Cenik za posamezne tarifne skupine plina (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 24 1479 5.5.1997
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 24 1480 5.5.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Brežice) OBČINE Uradni list RS 24 1481 5.5.1997
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Občini Brežice OBČINE Uradni list RS 24 1482 5.5.1997
Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Dol pri Ljubljani) OBČINE Uradni list RS 24 1483 5.5.1997
Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1484 5.5.1997
Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1485 5.5.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 24

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
MEDNARODNE POGODBE(2)
OBČINE(9)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)