FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 40
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 75)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (ZLPPOD) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 40 2194 4.7.1997
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 40 2195 4.7.1997
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 40 2196 4.7.1997
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 40 2197 4.7.1997
Odredba o odprodaji terjatev Republike Slovenije MINISTRSTVA Uradni list RS 40 2198 4.7.1997
Mnenje o ustavnosti Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 40 2199 4.7.1997
Odločba o ugotovitvi skladnosti 67. člena zakona o zadrugah z ustavo, odločba o zavrnitvi zahteve za oceno ustavnosti 73. člena zakona o denacionalizaciji USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 40 2200 4.7.1997
Sklep o dopolnitvi sklepa o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 40 2201 4.7.1997
Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Krškem SODNI SVET Uradni list RS 40 2202 4.7.1997
Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča SODNI SVET Uradni list RS 40 2203 4.7.1997
Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika SODNI SVET Uradni list RS 40 2204 4.7.1997
Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 40 2205 4.7.1997
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 1/9 Ob Koseškem bajerju (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 40 2206 4.7.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 Šiška (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 40 2207 4.7.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama - Nove Jarše (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 40 2208 4.7.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 40 2209 4.7.1997
Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavi stanovanj Mestne občine Ljubljana OBČINE Uradni list RS 40 2210 4.7.1997
Odlok o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja na območju Občine Bled OBČINE Uradni list RS 40 2211 4.7.1997
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990 OBČINE Uradni list RS 40 2212 4.7.1997
Program priprave sprememb in dopolnitev (CTP) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990 OBČINE Uradni list RS 40 2213 4.7.1997
Odločba o ugotovitvi splošnega interesa za razlastitev Vile Rikli na Bledu OBČINE Uradni list RS 40 2214 4.7.1997
Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bled OBČINE Uradni list RS 40 2215 4.7.1997
Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Cerknica-Loška dolina (Cerknica) OBČINE Uradni list RS 40 2216 4.7.1997
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Črenšovci) OBČINE Uradni list RS 40 2217 4.7.1997
Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne gospodarske javne službe “urejanje in vzdrževanje površin za pešce in zelenih površin” (Divača) OBČINE Uradni list RS 40 2218 4.7.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 40

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
MINISTRSTVA(7)
OBČINE(52)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
SODNI SVET(3)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)