FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 1
 

Uradna glasila

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 96)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 1 1 7.3.1997
Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNZNSNJ) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 1 2 7.3.1997
Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne organizacije dela, konvencij Mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (MKUNZ-A) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 1 3 7.3.1997
Zakon o ratifikaciji Tretjega protokola k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope s statutom Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj (MTPPI) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 1 4 7.3.1997
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUV) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 1 5 7.3.1997
Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/C (MGPEIAC) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 1 6 7.3.1997
Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 1 1 10.1.1997
Seznam domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji MINISTRSTVA Uradni list RS 1 10 10.1.1997
Seznam potrjenih novih domačih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji MINISTRSTVA Uradni list RS 1 11 10.1.1997
Seznam tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji MINISTRSTVA Uradni list RS 1 12 10.1.1997
Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1997 MINISTRSTVA Uradni list RS 1 13 10.1.1997
Odločba o razveljavitvi prve alinee prvega odstavka 1. člena zakona o začasnem delnem zadržanju vračanja premoženja z odloženim rokom treh let; o ugotovitvi, da četrta alinea prvega odstavka 1. člena zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja ni v neskladju z ustavo; in o razveljavitvi prvega odstavka 1. člena zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja, kolikor določa, da se za dobo treh let zadrži izvrševanje 27. člena zakona o denacionalizaciji v primeru iz četrte alinee prvega odstavka 1. člena zakona o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja, z odložnim rokom treh let USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 1 14 10.1.1997
Odločba o ugotovitvi neskladnosti 10. člena odloka o določitvi števila članov krajevne skupnosti in o določitvi volilnih enot za volitve predsednika članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec z ustavo in zakonom USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 1 15 10.1.1997
Sklep o sprejemu pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o začasnem zadržanju njenega izvajanja USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 1 16 10.1.1997
Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1996 BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 1 17 10.1.1997
Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov za mesec januar 1997 SODNI SVET Uradni list RS 1 18 10.1.1997
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 1996 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 1 19 10.1.1997
Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 1 2 10.1.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1996 OBČINE Uradni list RS 1 20 10.1.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Bled OBČINE Uradni list RS 1 21 10.1.1997
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997 (Bled) OBČINE Uradni list RS 1 22 10.1.1997
Sklep o vrednosti točke za odmero taksne obveznosti za leto 1997 (Bled) OBČINE Uradni list RS 1 23 10.1.1997
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997 (Bohinj) OBČINE Uradni list RS 1 24 10.1.1997
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 1 25 10.1.1997
Odlok o imenovanju naselja Travnik (Cerkno) OBČINE Uradni list RS 1 26 10.1.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 1

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MEDNARODNE POGODBE(6)
MINISTRSTVA(9)
OBČINE(64)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
SODNI SVET(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(6)