FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 23
 

Uradna glasila

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 110)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BPLIDO) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 23 73 5.12.1997
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 23 74 5.12.1997
Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo Severnoatlantskega pakta (MVSOSP) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 23 75 5.12.1997
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in ugodnostih, ki se podeljujejo organizaciji (MOGSRP) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 23 76 5.12.1997
Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1358 25.4.1997
Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1359 25.4.1997
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi MINISTRSTVA Uradni list RS 23 1360 25.4.1997
Odločba o oceni ustavnosti 9. člena, 12. člena in tretjega odstavka 63. člena zakona o denacionalizaciji ter o ustavnosti uporabe drugega odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1361 25.4.1997
Sklep o sprejemu pobud in začasnem zadržanju izvrševanja določb prve alinee prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 9. člena in 11. člena uredbe o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1362 25.4.1997
Odločba o oceni ustavnosti prvega odstavka 34. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1363 25.4.1997
Sklep o zadržanju izvrševanja 29. člena petega odstavka 26.a člena zakona o graditvi objektov USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1364 25.4.1997
Sklep o zadržanju izvrševanja drugega odstavka 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1365 25.4.1997
Odločba o ugotovitvi neustavnosti sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1996 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 23 1366 25.4.1997
Navodilo o spremembah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 23 1367 25.4.1997
Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS v V. volilni enoti za volitve poslancev v Državni zbor REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 23 1368 25.4.1997
Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 23 1369 25.4.1997
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled OBČINE Uradni list RS 23 1370 25.4.1997
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 1996 OBČINE Uradni list RS 23 1371 25.4.1997
Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Brezovica) OBČINE Uradni list RS 23 1372 25.4.1997
Nadomestne volitve člana krajevnega sveta KS Rakitna (Brezovica) OBČINE Uradni list RS 23 1373 25.4.1997
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na področju Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 23 1374 25.4.1997
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1996 OBČINE Uradni list RS 23 1375 25.4.1997
Odlok o ureditvi notranje plovbe v Mestni občini Celje OBČINE Uradni list RS 23 1376 25.4.1997
Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” OBČINE Uradni list RS 23 1377 25.4.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu (Celje) OBČINE Uradni list RS 23 1378 25.4.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 23

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(2)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MEDNARODNE POGODBE(4)
MINISTRSTVA(9)
OBČINE(78)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(6)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(7)