FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 87 > Uradni list RS
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A) POPRAVKI Uradni list RS 87 1 29.12.1997
Popravek sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod POPRAVKI Uradni list RS 87 2 29.12.1997
Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa POPRAVKI Uradni list RS 87 3 29.12.1997
Popravek sklepa o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije p.o. v javno podjetje Telekom Slovenije d.d. POPRAVKI Uradni list RS 87 4 29.12.1997
Zakon o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4003 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4004 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4005 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4006 29.12.1997
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4007 29.12.1997
Zakon o spremembah zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4008 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4009 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4010 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4011 29.12.1997
Zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (ZURD98) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4012 29.12.1997
Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4013 29.12.1997
Uredba o dopolnitvi uredbe o preoblikovanju družbe RSC Mežica d.o.o. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4014 29.12.1997
Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4015 29.12.1997
Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 87 4016 29.12.1997
Odlok o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje OBČINE Uradni list RS 87 4017 29.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4018 29.12.1997
Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto 1998 (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4019 29.12.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev glinokopa v Šmiklavžu - III. faza (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4020 29.12.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4021 29.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4022 29.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN stanovanjske cone XII in XIII - Spodnja Hudinja (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4023 29.12.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 87

Uradno glasilo

< Vsi

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(14)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(21)
POPRAVKI(6)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)