FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 76
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odredba o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Ralstonia/Pseudomonas/solanacearum/Smith/Yabuuchi et al.) MINISTRSTVA Uradni list RS 76 3657 10.12.1997
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika MINISTRSTVA Uradni list RS 76 3658 10.12.1997
Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 108. člena zakona o obrambi ni v neskladju z zakonom in o odpravi odredb Ministrstva za obrambo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 3659 10.12.1997
Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 3. člena, prve, pete, šeste in sedme alinee prvega odstavka 4. člena, 5. člena, 3. in 3.a točke prvega odstavka 16. člena ter prvega odstavka 33. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja o izdanih licencah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 3660 10.12.1997
Poročilo o izidu volitev predsednika republike REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 76 3661 10.12.1997
Poročilo o izidu volitev članov Državnega sveta REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 76 3662 10.12.1997
Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 76 3663 10.12.1997
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana OBČINE Uradni list RS 76 3664 10.12.1997
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana OBČINE Uradni list RS 76 3665 10.12.1997
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cene Štupar - center za permanentno izobraževanje (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 76 3666 10.12.1997
Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana OBČINE Uradni list RS 76 3667 10.12.1997
Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana OBČINE Uradni list RS 76 3668 10.12.1997
Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice OBČINE Uradni list RS 76 3669 10.12.1997
Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode (Brežice) OBČINE Uradni list RS 76 3670 10.12.1997
Razpis prvih volitev v Svet krajevne skupnosti Puconci OBČINE Uradni list RS 76 3671 10.12.1997
Odlok o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za prve volitve v Svet krajevne skupnosti Puconci OBČINE Uradni list RS 76 3672 10.12.1997
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega člana Sveta vaške skupnosti Večeslavci v 4. volilni enoti Krajevne skupnosti Pertoča (Rogašovci) OBČINE Uradni list RS 76 3673 10.12.1997
Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič OBČINE Uradni list RS 76 3674 10.12.1997
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998 (Tržič) OBČINE Uradni list RS 76 3675 10.12.1997
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra (Tržič) OBČINE Uradni list RS 76 3676 10.12.1997
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Vrhnika) OBČINE Uradni list RS 76 3677 10.12.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Stanovanjsko naselje Zreče OBČINE Uradni list RS 76 3678 10.12.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 76

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

MINISTRSTVA(2)
OBČINE(16)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(2)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)