FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 63
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 58)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3051 10.10.1997
Sklep o prenehanju mandata poslancu v skladu z 9. členom zakona o poslancih DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3052 10.10.1997
Publikacijska karta zavarovanega območja parka Škocjanske jame in publikacijska karta vplivnega območja parka Škocjanske jame DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3053 10.10.1997
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3054 10.10.1997
Ukaz o odpokicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3055 10.10.1997
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3056 10.10.1997
Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3057 10.10.1997
Uredba o merilih za razdelitev navadnih delnic prirediteljev posebnih iger na srečo med lokalne skupnosti VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3058 10.10.1997
Uredba o datumu izdaje in podrobnejši vsebini pravic iz obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3059 10.10.1997
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 63 3060 10.10.1997
Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 30. septembra 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet MINISTRSTVA Uradni list RS 63 3061 10.10.1997
Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih za nakup deviz od bank s pravico povratnega odkupa BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 63 3062 10.10.1997
Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije, vplačanega z začasno prodajo deviz BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 63 3063 10.10.1997
Sklep sodnega sveta po ponovnem javnem pozivu k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Upravnega sodišča Republike Slovenije SODNI SVET Uradni list RS 63 3064 10.10.1997
Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS - Liberalna demokracija Slovenije v I. volilni enoti za volitve poslancev v Državni zbor REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 63 3065 10.10.1997
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1997 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 63 3066 10.10.1997
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana OBČINE Uradni list RS 63 3067 10.10.1997
Razpis naknadnih volitev župana Mestne občine Ljubljana OBČINE Uradni list RS 63 3068 10.10.1997
Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Ljubljana) OBČINE Uradni list RS 63 3069 10.10.1997
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Hrastnik v letu 1997 OBČINE Uradni list RS 63 3070 10.10.1997
Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” (Kamnik) OBČINE Uradni list RS 63 3071 10.10.1997
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, p.o., v Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. OBČINE Uradni list RS 63 3072 10.10.1997
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 63 3073 10.10.1997
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 63 3074 10.10.1997
Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Loški Potok OBČINE Uradni list RS 63 3075 10.10.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 63

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(2)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
MINISTRSTVA(8)
OBČINE(32)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(1)
SODNI SVET(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(6)