FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 65
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 57)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Popravek zakona o upravnem sporu (ZUS) POPRAVKI Uradni list RS 65 1 24.10.1997
Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju članov in delovanju odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada POPRAVKI Uradni list RS 65 2 24.10.1997
Popravek pravilnika o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju POPRAVKI Uradni list RS 65 3 24.10.1997
Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1997 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 65 3166 24.10.1997
Uredba o merilih za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 65 3167 24.10.1997
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja MINISTRSTVA Uradni list RS 65 3168 24.10.1997
Navodilo o finančnem poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku MINISTRSTVA Uradni list RS 65 3169 24.10.1997
Navodilo o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh MINISTRSTVA Uradni list RS 65 3170 24.10.1997
Navodilo o postopku odobritve tipa merila MINISTRSTVA Uradni list RS 65 3171 24.10.1997
Navodilo o postopku neposredne overitve posamičnega merila MINISTRSTVA Uradni list RS 65 3172 24.10.1997
Odločba o odpravi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 65 3173 24.10.1997
Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih za objavo obvestil o pomembnejših poslovnih dogodkih DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3174 24.10.1997
Dopolnitev tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3175 24.10.1997
Sklepi o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3176 24.10.1997
Poročilo o gibanju plač za avgust 1997 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3177 24.10.1997
Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3178 24.10.1997
Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3179 24.10.1997
Aneks h kolektivni pogodbi za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3180 24.10.1997
Študentska ustava DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 3181 24.10.1997
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana OBČINE Uradni list RS 65 3182 24.10.1997
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki (Brežice) OBČINE Uradni list RS 65 3183 24.10.1997
Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci OBČINE Uradni list RS 65 3184 24.10.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 65 3185 24.10.1997
Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Grosuplje OBČINE Uradni list RS 65 3186 24.10.1997
Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil (Grosuplje) OBČINE Uradni list RS 65 3187 24.10.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 65

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(8)
MINISTRSTVA(5)
OBČINE(34)
POPRAVKI(7)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)