FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 83
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 83 3894 23.12.1997
Uredba o spremembi uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 83 3895 23.12.1997
Odločba o razveljavitvi odloka o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih in drugih dobrin v Občini Zreče USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 83 3896 23.12.1997
Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 83 3897 23.12.1997
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 83 3898 23.12.1997
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci OBČINE Uradni list RS 83 3899 23.12.1997
Poročilo Krajevne volilne komisije Krajevne skupnosti Beltinci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Beltinci OBČINE Uradni list RS 83 3900 23.12.1997
Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998 OBČINE Uradni list RS 83 3901 23.12.1997
Odlok o priznanjih Občine Dol pri Ljubljani OBČINE Uradni list RS 83 3902 23.12.1997
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1998 na območju Občine Dol pri Ljubljani OBČINE Uradni list RS 83 3903 23.12.1997
Sklep o povečanju davka od premoženja (Dol pri Ljubljani) OBČINE Uradni list RS 83 3904 23.12.1997
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998 OBČINE Uradni list RS 83 3905 23.12.1997
Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Kozje) OBČINE Uradni list RS 83 3906 23.12.1997
Odlok o plakatiranju v Občini Kozje OBČINE Uradni list RS 83 3907 23.12.1997
Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (Kungota) OBČINE Uradni list RS 83 3908 23.12.1997
Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za ravnanje z odpadki (Kungota) OBČINE Uradni list RS 83 3909 23.12.1997
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 83 3910 23.12.1997
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Loška dolina OBČINE Uradni list RS 83 3911 23.12.1997
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 1997 (Mežica) OBČINE Uradni list RS 83 3912 23.12.1997
Sklep o ukinitvi ekološke takse (Mežica) OBČINE Uradni list RS 83 3913 23.12.1997
Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Mežica OBČINE Uradni list RS 83 3914 23.12.1997
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti OBČINE Uradni list RS 83 3915 23.12.1997
Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje OBČINE Uradni list RS 83 3916 23.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Vitanje) OBČINE Uradni list RS 83 3917 23.12.1997
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Vitanje) OBČINE Uradni list RS 83 3918 23.12.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 83

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
OBČINE(21)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)