FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
 

Uradna glasila

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 95)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odločba o razveljavitvi odloka o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih in drugih dobrin v Občini Zreče USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 83 3896 23.12.1997
Odločba o ugotovitvi skladnosti prve alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini z ustavo; o ugotovitvi neskladnosti določb o povračilu stroškov, ki jih je zavezanec imel v zvezi z delom, po 16., 42., 43. in 86.a členu zakona o dohodnini, 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke z ustavo, kolikor Vladi RS brez določitve zakonskega okvira prepuščajo podrobnejšo določitev stroškov v zvezi z delom in določitev višine teh stroškov do katere se povračila zanje ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov oziroma do katerih se ti stroški priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove; o ugotovitvi neskladnosti uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek, z ustavo; o ugotovitvi neskladnosti 43. člena zakona o dohodnini z ustavo, kolikor ne omogoča upoštevanje stroškov zasebnika z njegovim prevozom na delo in z dela kot odbitne postavke pri ugotavljanju davčne osnove USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3891 22.12.1997
Odločba o razveljavitvi 32. člena pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3892 22.12.1997
Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu dela pretežno skladiščno-transportne cone v Rušah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3893 22.12.1997
Odločba o ugotovitvi neskladnosti tretjega odstavka 15. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 80 3768 18.12.1997
Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 108. člena zakona o obrambi ni v neskladju z zakonom in o odpravi odredb Ministrstva za obrambo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 3659 10.12.1997
Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 3. člena, prve, pete, šeste in sedme alinee prvega odstavka 4. člena, 5. člena, 3. in 3.a točke prvega odstavka 16. člena ter prvega odstavka 33. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja o izdanih licencah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 3660 10.12.1997
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 3. člena, 4. člena, 5. člena, drugega odstavka 11. člena ter 3. in 6. točke prvega odstavka 16. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 75 3655 5.12.1997
Odločba o rešitvi spora o pristojnosti USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 73 3497 28.11.1997
Sklep o začasnem zadržanju sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 73 3498 28.11.1997
Odločba, da določba prvega odstavka 48. člena zakona o gasilstvu ni v neskladju z ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 73 3499 28.11.1997
Odločba o tem, da določba drugega stavka prvega odstavka 52. člena zakona o odvetništvu ni v neskladju z ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 73 3500 28.11.1997
Odločba o razveljavitvi dveh določb dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Bohinj USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 73 3501 28.11.1997
Razveljavitev posameznih določb zakona o prekrških, ki urejajo volitve sodnikov za prekrške USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 73 3502 28.11.1997
Odločba o odpravi 8. člena in dela 10. člena odloka o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 70 3380 14.11.1997
Odločba o tem, da sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi operativnih del v Ministrstvu za obrambo RS, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, številka 143/1362 z dne 10. 11. 1993, ni začel veljati in se ne sme uporabljati USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 70 3381 14.11.1997
Odločba o ugotovitvi, da členi 10. do 13. zakona o volitvah predsednika Republike Slovenije niso v neskladju z ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 70 3382 14.11.1997
Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z ustavo, da 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij določata območja občin po območjih naselij in da zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ni priložen grafični prikaz območij občin, ter o ugotovitvi skladnosti 1. člena statuta Mestne občine Celje z ustavo in zakonom USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 68 3282 7.11.1997
Dopolnilna odločba o načinu izvršitve odločbe o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij z ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 67 3222 30.10.1997
Razveljavitev odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in odločbe Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 67 3223 30.10.1997
Odločba o odpravi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, ki jih je sprejel Občinski svet občine Trebnje USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 67 3224 30.10.1997
Spor o pristojnosti USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 67 3225 30.10.1997
Odločba o razveljavitvi dela 87. člena zakona o volitvah v Državni zbor, o določitvi ugotavljanja izida glasovanja po pošti iz tujine ter o datumu morebitnega ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike v letu 1997 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 67 3226 30.10.1997
Odločba o odpravi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 65 3173 24.10.1997
Spor o pristojnosti USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 64 3116 17.10.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997
83(1) 82(3) 80(1) 76(2)
75(1) 73(6) 70(3) 68(1)
67(5) 65(1) 64(1) 62(3)
45(13) 41(4) 40(2) 39(2)
36(2) 35(2) 34(3) 31(1)
29(2) 24(5) 23(6) 20(1)
17(3) 15(5) 14(1) 13(1)
11(2) 10(3) 5(5) 2(1)
1(3)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE