FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
 

Uradna glasila

Stran 1 / 102
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 2545)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Delna odločba o ugotovitvi, da tretja alineja drugega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih Policije ni v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 48 2343 2.8.2019
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 in sodbe Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 48 2344 2.8.2019
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 150.a člena Zakona o kazenskem postopku USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 48 2345 2.8.2019
Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 44. člena in 45. člen Zakona o sodniški službi nista v neskladju z Ustavo in zavrnitvi ustavne pritožbe USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 2211 19.7.2019
Odločba o ugotovitvi, da Zakon o prostorskem načrtovanju ni bil v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 2212 19.7.2019
Delna odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 113. člena, 32. točke drugega odstavka 123. člena, 32. točke 125. člena in dvaindvajsete alineje prvega odstavka 128. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 46 2213 19.7.2019
Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2128 12.7.2019
Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 39. člena Zakona o medijih USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2129 12.7.2019
Odločba o razveljavitvi točke I sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani v delu, ki se nanaša na dr. Blaža Kovačiča Mlinarja USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2130 12.7.2019
Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 2011 5.7.2019
Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o duševnem zdravju ter o ugotovitvi kršitve pritožnikovih pravic iz prvega in drugega odstavka 19. člena ter prvega odstavka 21. člena Ustave USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 2012 5.7.2019
Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Kranju USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 2013 5.7.2019
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2019 do 20. 12. 2019 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 41 1892 26.6.2019
Odločba o razveljavitvi odredbe o prodaji Okrajnega sodišča v Mariboru USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 38 1737 14.6.2019
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 38 1738 14.6.2019
Odločba o ugotovitvi, da Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug ni v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 36 1638 7.6.2019
Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Okrajnim sodiščem v Celju USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 35 1582 31.5.2019
Odločba o ugotovitvi, da 96. člen, šesti odstavek 97. člena, prvi in drugi odstavek 175. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in pogojih gradnje objektov na teh območjih, niso v neskladju z Ustavo in o zavrženju zahteve USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1446 17.5.2019
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1447 17.5.2019
Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi stavek drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1365 10.5.2019
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 29 1359 6.5.2019
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 29 1360 6.5.2019
Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) ni v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 28 1331 3.5.2019
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 26 1207 26.4.2019
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 1046 12.4.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 102 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(30) 2018(45) 2017(48) 2016(64)
2015(55) 2014(63) 2013(75) 2012(84)
2011(98) 2010(82) 2009(123) 2008(118)
2007(136) 2006(155) 2005(135) 2004(144)
2003(149) 2002(132) 2001(99) 2000(102)
1999(118) 1998(124) 1997(95) 1996(68)
1995(54) 1994(55) 1993(36) 1992(45)
1991(13)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE