FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila
 

Uradna glasila

Stran 1 / 5502
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 137534)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini MINISTRSTVA Uradni list RS 57 2530 20.9.2019
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi MINISTRSTVA Uradni list RS 57 2531 20.9.2019
Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 57 2532 20.9.2019
Odločba o imenovanju na sodniško mesto SODNI SVET Uradni list RS 57 2533 20.9.2019
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Anice Černejeve v plačni razred OBČINE Uradni list RS 57 2534 20.9.2019
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črenšovci OBČINE Uradni list RS 57 2535 20.9.2019
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 57 2536 20.9.2019
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 OBČINE Uradni list RS 57 2537 20.9.2019
Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica OBČINE Uradni list RS 57 2538 20.9.2019
Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občinskega sveta Občine Mežica OBČINE Uradni list RS 57 2539 20.9.2019
Merila za določitev višine nadomestila članom volilnih organov za izvedbo posameznih volilnih opravil OBČINE Uradni list RS 57 2540 20.9.2019
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 71/6, 609/1 in 610 vse k. o. 2318 BILJE OBČINE Uradni list RS 57 2541 20.9.2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019 OBČINE Uradni list RS 57 2542 20.9.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 OBČINE Uradni list RS 57 2543 20.9.2019
Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec OBČINE Uradni list RS 57 2544 20.9.2019
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec OBČINE Uradni list RS 57 2545 20.9.2019
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.1) OBČINE Uradni list RS 57 2546 20.9.2019
Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti POPRAVKI Uradni list RS 57 2547 20.9.2019
Popravek Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo POPRAVKI Uradni list RS 57 2548 20.9.2019
Popravek Sklepa o imenovanju komisije za sprejem otrok v vrtec POPRAVKI Uradni list RS 57 2549 20.9.2019
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 12 40 20.9.2019
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji POPRAVKI Uradni list RS-MP 12 41 20.9.2019
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 56 2516 17.9.2019
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 56 2517 17.9.2019
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 56 2518 17.9.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 5502 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(2590) 2018(4306) 2017(4006) 2016(4010)
2015(4506) 2014(4260) 2013(4408) 2012(4480)
2011(5114) 2010(5962) 2009(5320) 2008(5934)
2007(6569) 2006(6324) 2005(5901) 2004(6556)
2003(6231) 2002(6163) 2001(5768) 2000(5580)
1999(5485) 1998(5016) 1997(4254) 1996(4401)
1995(3690) 1994(3255) 1993(2845) 1992(3058)
1991(1542)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE(8)
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(29)
BANKA SLOVENIJE(1712)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(8018)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1440)
DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(742)
DRUGI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(245)
DRŽAVNI SVET(90)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(7437)
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE(179)
MEDNARODNE POGODBE(1987)
MINISTRSTVA(13523)
OBČINE(80356)
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE(1)
POPRAVKI(4056)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2239)
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE(104)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(127)
REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(31)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI(1417)
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE(364)
SODNI SVET(1032)
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE(12)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2546)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9673)
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE(125)
ZAVOD ZA STATISTIKO REPUBLIKE SLOVENIJE(3)