FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 3 / 343
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 8566)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-435/18, Up-1069/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 60007/2011 z dne 16. 5. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 60007/2011 z dne 4. 4. 2018 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 1. odst. 283. čl. 1.10.2018 20.7.2018
Sklep Up-1072/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 13/2018 z dne 13. 7. 2018 9.10.2018 20.7.2018
Sklep Mp-4/18 Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 43/18) 10.9.2018 13.7.2018
Sklep Mp-3/18 Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 43/18) 12.7.2018 27.6.2018
Sklep U-I-420/18, Up-913/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 773/2016 z dne 14. 9. 2017 v zvezi s sklepom Policijske postaje vodnikov službenih psov št. 2211-51/2016/3 (3A671-1) z dne 12. 8. 2016 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP - 1) 4. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 2. in 3. odst. 169. čl., 4. tč. 1. odst. 171.a čl. in 1. odst. 171. b čl. 4.10.2018 19.6.2018
Odločba U-I-393/18 Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug 25.4.2019 30.5.2018
Sklep U-I-389/18 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) (ZKme-1), 61.f čl., 1. in 2. odst. 61.g čl., 61.h čl. in 177.a čl., Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18) (ZKme-1e), 4. odst. 14. čl. 10.9.2018 28.5.2018
Odločba P-4/18 Spor o pristojnosti 4.4.2019 22.5.2018
Sklep U-I-381/18, Up-804/18 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 60007/2011 z dne 23. 3. 2018 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP) 1. odst. 283. čl. 10.9.2018 18.5.2018
Odločba P-3/18 Spor o pristojnosti 24.10.2018 14.5.2018
Sklep U-I-367/18 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) (ZN) 2. in 3. al. 2. tč. 1. odst. 113 čl., 15. al. 2. tč. 1. odst. 113.a čl., 1. odst. 113.b čl., 113.c čl., 2. odst. 113.č čl., 113.d, 114. čl., 115. čl. ter 1. in 2. odst. 119. čl. 5.6.2018 14.5.2018
Odločba P-2/18 Spor o pristojnosti 20.9.2018 11.5.2018
Sklep Up-632/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 52398/2017 z dne 4. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 52398/2017 z dne 8. 3. 2018 10.9.2018 25.4.2018
Sklep U-I-297/18 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1) ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2) 24.10.2018 23.4.2018
Sklep Up-606/18 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 258/2018 z dne 15. 3. 2018 14.3.2019 18.4.2018
Sklep U-I-292/18 Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), 2. odst. 77. čl. Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru št. Su 200100/2014 z dne 3. 9. 2014 9.5.2019 18.4.2018
Sklep U-I-288/18, Up-582/18 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 26299/2017 z dne 30. 6. 2017 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17) (ZNPPol), 2. in 4. odst. 62. čl. 27.9.2018 12.4.2018
Sklep U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 33. čl. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/18) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 3/2018 z dne 28. 3. 2018 9.4.2018 4.4.2018
Sklep Up-489/18, U-I-255/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. EPVDp 97/2017 z dne 1. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. EPVD 79/2009 z dne 19. 10. 2017 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 98. čl. 6.6.2018 26.3.2018
Sklep Up-448/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2017 z dne 23. 1. 2018 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 43/2016 z dne 13. 9. 2017 in odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-270/2012/22 z dne 4. 1. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev 2. točke izreka odločbe Informacijskega pooblaščenca št. 090-270/2012/22 z dne 4. 1. 2016. 17.4.2018 23.3.2018
Odločba P-1/18 Spor o pristojnosti 24.10.2018 21.3.2018
Sklep U-I-188/18 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 1. odst. 93. čl. 8.5.2018 19.3.2018
Sklep U-I-144/18 Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 65/17) (ZPIZ-2), 23. tč. 7. čl. 13.9.2018 12.3.2018
Sklep U-I-45/16, Up-321/18, Up-1140/18 Ustavni pritožbi Jurija Toplaka zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se sprejmeta v obravnavo. Ustavni pritožbi Jurija Toplaka zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se v delu, ki se nanašata na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavržeta. Ustavna pritožba Jurija Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 se ne sprejme. Ustavna pritožba Jurija Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 se zavrže. Ustavna pritožba Ane Toplak in Luke Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) se sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 - uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 8.11.2018 9.3.2018
Sklep U-I-128/18 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) (ZDoh-2), 4. odst. 111. čl. 10.9.2018 9.3.2018
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 343 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(19) 2018(75) 2017(94) 2016(140)
2015(202) 2014(170) 2013(180) 2012(251)
2011(186) 2010(207) 2009(230) 2008(274)
2007(268) 2006(417) 2005(843) 2004(647)
2003(580) 2002(534) 2001(427) 2000(417)
Več...

Leto rešitve

2019(90) 2018(152) 2017(164) 2016(137)
2015(179) 2014(155) 2013(224) 2012(203)
2011(215) 2010(241) 2009(270) 2008(317)
2007(530) 2006(768) 2005(643) 2004(661)
2003(549) 2002(451) 2001(329) 2000(408)
Več...

Letnik pisne zbirke

2010(41) 2009(83) 2008(83) 2007(102)
2006(86) 2005(84) 2004(73) 2003(102)
2002(174) 2001(137) 2000(190) 1999(205)
1998(195) 1997(154) 1996(143) 1995(82)
1994(107) 1993(133) 1992(59)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne praviceUstavna pritožba. Sodba Vrhovnega sodišča in sklep upravnega organa (ministrstva)

Vpisniki

Mp(8) P(93) Ps(2) Rm(6) U-I(3781)
U-II(76) U-IV(7) Up(5313)

Vrsta akta

posamični akt(3779) zakon(2696) drugi akti(1208) občinski predpis(513) podzakonski akt(332) Več...

Vrsta zadeve

Ustavne pritožbe(4792) Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(3585) Spori o pristojnosti (91) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(75) Obvestila, mnenja in predlogi drugim org...(7) Več...

Vrsta rešitve

nesprejem ustavne pritožbe(3246) zavrženje(1760) zavrnitev(948) razveljavitev(891) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(407) Več...

Področje

Ostalo(4246) Civilno pravo - drugo civilno pravo(620) Upravno pravo - drugo upravno pravo(452) Socialna varnost(382) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(344) Več...