FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1994 > sklep
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-237/94 Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94) (ZKP), 2. do7. odst. 157. čl. 17.11.1994 18.10.1994
Sklep: U-I-166/94 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93, 47/93) (ZUN-D, ZUN-E), 16. čl. 1.12.1994 1.9.1994
Sklep: U-I-128/94 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin(Ur. list RS, št. 22/94) 1.12.1994 9.6.1994
Sklep: U-I-125/94 Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občineLjubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik s programsko zasnovo za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in za del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Ur. list RS, št. 10/94) Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Ur. list RS, št. 27/94) 14.7.1994 3.6.1994
Sklep: U-I-118/94 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in 57/94)(ZLS), 87. čl. 1.12.1994 26.5.1994
Sklep: U-I-105/94 Zakon o referendumu za ustanovitev občin (Ur. list RS, št. 5/94)(ZRUO) 20.5.1994 16.5.1994
Sklep: U-I-99/94 Odlok o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, održavnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (Ur. list DFJ, št. 17.11.1994 11.5.1994
Sklep: U-I-89/94 Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 71/93) (ZDoh), 145. čl. 6.10.1994 6.5.1994
Sklep: U-I-71/94 Zakon o Ustavnem sodišču (Ur. list RS, št. 15/94) (ZUstS), 82.čl. 6.10.1994 8.4.1994
Sklep: U-I-50/94 Sklep Delavskega sveta podjetja Adria Airways z dne 14/2-1994Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, št. 33/92) (ZZT), 1. odst. 23. čl. 30.6.1994 15.3.1994
Sklep: U-I-49/94 Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93 in 29/94)(ZGD), 11. čl. ter 1., 2., 3. in 5. odst. 580. čl. 6.10.1994 14.3.1994
Sklep: U-I-46/94 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 2. odst.72. čl. 14.7.1994 10.3.1994
Sklep: U-I-41/94 Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembah in dopolnitvahprostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega plana (Ur. list RS, št. 7/94) 7.4.1994 4.3.1994
Sklep: U-I-36/94 Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92) (ZVDZ),2. odst. 2. čl. in 2. odst. 93. čl. 17.3.1994 22.2.1994
Sklep: U-I-35/94 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov naobmočju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92) Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na ombočju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92) 16.6.1994 18.2.1994
Sklep: U-I-32/94 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 71/93) (ZDR-B), 2. odst. 7. čl. 30.6.1994 12.2.1994
Sklep: U-I-29/94 Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93) (ZGD), 1.odst. 409. čl., 457. čl. in 459. čl. 12.5.1994 10.2.1994
Sklep: U-I-23/94 Uredba o spremembi Uredbe o določitvi višine letnih povračil zauporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Ur. list RS, št. 4/94), 8. tč. 1. čl. 13.10.1994 3.2.1994
Sklep: U-I-18/94 Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 71/93) (ZDoh), 1. odst. 10.čl. 16.6.1994 21.1.1994
Sklep: U-I-14/94 Kazenski zakon Republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 12/77,3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) (KZS), 106. čl. 19.5.1994 13.1.1994
Sklep: U-I-8/94 Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4/77, 14/85,74/87, 57/89 in 3/90) (ZKP-77) Kazenski zakon Republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) (KZS) 30.6.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-10/94 Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 1/91-I) (ZTuj), 1. in 81. čl. 17.3.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-9/94 Kazenski zakon Republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 12/77,3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) (KZS) 5.5.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-5/94 Kazenski zakon SFRJ (Ur. list SFRJ; št. 44/76, 34/84, 74/87,57/89, 3/90 in 38/90) (KZJ), 19. čl. 30.6.1994 6.1.1994
Sklep: U-I-219/93 Odredba Državnega zbora o parlamentarni preiskavi (Ur. list RS,št. 66/93, pod zap. št. 2406) 13.1.1994 28.12.1993
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

< Vsi

Leto vložitve

1994(24) 1993(24) 1992(4) 1991(2)

Leto rešitve

1994(54)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1994

Geslo

Vpisniki

U-I(53) Up(1)

Vrsta akta

zakon(32) občinski predpis(8) podzakonski akt(8) drugi akti(4) akt podjetja oz. družbe(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(53) Ustavne pritožbe(1)

Vrsta rešitve

zavrnitev(16) nesprejem pobude(15) zavrženje(12) ustavitev(10) nesprejem ustavne pritožbe(1)

Področje

Ostalo(26) Gospodarstvo - promet(7) Urejanje prostora(7) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(3) Stanovanja - poslovni prostori(3) Več...