FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1994 > občinski predpis
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-274/94 Začasni pravilnik o porabi sredstev Mesta Ljubljane, namenjenihza stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero (Uradni list RS, št. 61/94) 22.12.1994 28.10.1994
Sklep: U-I-125/94 Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občineLjubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik s programsko zasnovo za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in za del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Ur. list RS, št. 10/94) Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Ur. list RS, št. 27/94) 14.7.1994 3.6.1994
Odločba: U-I-94/94 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin(Ur. list RS, št. 22/94), I. točka 276. referendumskega območja 23.5.1994 9.5.1994
Odločba: U-I-90/94 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin(Ur. list RS, št. 22/94), ki določa referendumska območja za ustanovitev občine Koper, I. poglavja 73. točke 20.5.1994 6.5.1994
Odločba: U-I-85/94 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin(Ur. list RS, št. 22/94), ki pod številko 22. razglaša referendumsko območje za ustanovitev občine Stari trg ob Kolpi, ki obsega tudi vsa naselja krajevne skupnosti Poljanska dolina ob Kolpi 20.5.1994 4.5.1994
Sklep: U-I-41/94 Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembah in dopolnitvahprostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega plana (Ur. list RS, št. 7/94) 7.4.1994 4.3.1994
Sklep: U-I-35/94 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov naobmočju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92) Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na ombočju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92) 16.6.1994 18.2.1994
Sklep: U-I-208/93 Sklep Občinske skupščine Litija o vrednosti točke za določitevvišine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 (Uradni list RS, št. 57/93) 10.2.1994 25.11.1993
Sklep: U-I-174/93 Odlok o javnem vodovodu v občini Domžale (Uradni vestnik, št.11/86 in 23/89), 5., 34. in 36. čl. 30.6.1994 22.9.1993
Sklep: U-I-158/93 Odlok Občinske skupščine Velenje o ureditvenem načrtu zacentralne predele mesta Velenje za območja urejanja C 4/1, C 4/2, C 4/3, S 4/11, S 4/12, S 4/13, S 4/14, S 4/15, S 4/16, M 4/5 in R 4/7 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93), 2. odst. 13.1.1994 26.7.1993
Sklep: U-I-150/93 Odlok Občinske skupščine Brežice o sprejetju zazidalnega načrtaza obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71, 32/85 in 39/86) v delu, ki se nanaša na dovozno cesto preko parc. št. 20.1.1994 2.7.1993
Odločba: U-I-81/93 Odlok o spremembi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskihspomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/93) 12.5.1994 5.4.1993
Sklep: U-I-91/91 Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur.list RS, št. 20/91) 3.3.1994 26.11.1991
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1994(7) 1993(5) 1991(1)

Leto rešitve

1994(13)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1994

Geslo

Vpisniki

U-I(13)

Vrsta akta

< Vsiobčinski predpis(13)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(13)

Vrsta rešitve

nesprejem pobude(3) zavrnitev(3) odprava podzakonskega predpisa/predpisa ...(2) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(2) razveljavitev(1) Več...

Področje

Urejanje prostora(5) Ostalo(3) Kultura - znanost(2) Stanovanja - poslovni prostori(2) Komunala - vodno gospodarstvo(1)