FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1994 > ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zakonom
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-94/94 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin(Ur. list RS, št. 22/94), I. točka 276. referendumskega območja 23.5.1994 9.5.1994
Odločba: U-I-85/94 Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin(Ur. list RS, št. 22/94), ki pod številko 22. razglaša referendumsko območje za ustanovitev občine Stari trg ob Kolpi, ki obsega tudi vsa naselja krajevne skupnosti Poljanska dolina ob Kolpi 20.5.1994 4.5.1994
Odločba: U-I-83/94 Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 3. odst.8. čl. 15.7.1994 29.4.1994
Odločba: U-I-45/94 Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o skladih skupnih rezervin o prenehanju delovanja skladov skupnih rezerv (Ur. list RS, št. 30/91), 3. čl. 17.11.1994 9.3.1994
Odločba: U-I-33/94 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS,št. 12/92 in 5/94) (ZPIZ), 160. čl. 7.7.1994 16.2.1994
Odločba: U-I-31/94 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št.55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 4. in 6. tč. 48. a čl. in 48. c čl. 13.10.1994 14.2.1994
Odločba: U-I-212/93 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 1. odst. 13.čl. 7.4.1994 9.12.1993
Odločba: U-I-202/93 Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85in 57/89) (ZOR), 1. in 2. odst. 399. čl. 6.10.1994 17.11.1993
Odločba: U-I-193/93 Zakon o notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28/80, 27/89 in Ur.list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93) (ZNZ), 98. b čl. 7.4.1994 29.10.1993
Odločba: U-I-169/93 Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja(Ur. list RS, št. 24/93, 62/93 in 72/93), 54. čl. 30.6.1994 20.10.1993
Odločba: U-I-156/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 18. čl. 6.10.1994 22.7.1993
Odločba: U-I-138/93 Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo)(CZ), 32. čl. 15.4.1994 18.6.1993
Odločba: U-I-131/93 Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj,prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92), 2. odst. 2. čl. 17.2.1994 11.6.1993
Odločba: U-I-145/93 Zakon o cenah (Ur. list RS, ŠT. 1/91-I) (ZCen)Uredba o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list RS, št. 15/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja (Ur. list RS, št. 12/93) Uredba o načinu oblikovanja cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 27/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 36/93) Uredba o načinu oblikovanja stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja (Ur. list RS, št. 36/93) Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 55/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 60/93) Odlok o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list RS, št. 2/91-I, 33/91-I, 37/92 in 62/92) Uredba o določitvi najvišjih cen prevozov potnikov v mestnem in obmestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 15/93) 17.3.1994 10.6.1993
Odločba: U-I-42/93 Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdovin zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Ur. list RS, št. 16/92, 21/92) 15.12.1994 8.6.1993
Odločba: U-I-89/93 Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS,št. 4/92) 20.1.1994 19.4.1993
Odločba: U-I-178/93 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 5. odst. 23. čl. in 25. a čl. 19.5.1994 10.4.1993
Odločba: U-I-79/93 Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. list RS, št. 15/90,5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) (ZDDO), 1. odst. 49. čl. 5.5.1994 1.4.1993
Odločba: U-I-44/93 Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90,34/91, 30/92 in 7/93) (ZFJP), 36. a, 36. b in 36. č čl. 12.5.1994 8.3.1993
Odločba: U-I-34/93 Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje(Ur. list RS, št. 16/94) Odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93) Odloki o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93, 12/93 in 65/93) 19.10.1994 18.2.1993
Odločba: U-I-33/93 Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje(Ur. list RS, št. 16/94) Odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93) Odloki o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93, 12/93 in 65/93) 19.10.1994 18.2.1993
Odločba: U-I-6/93 Uredba o vojaških sodiščih, z dne 24/5-1944 1.4.1994 13.1.1993
Odločba: U-I-161/92 Zakon o Državnem svetu (Ur. list RS, št. 44/92) (ZDSve) 30.6.1994 21.12.1992
Odločba: U-I-139/93 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD),19. tč. 18. čl. 15.4.1994 18.6.1992
Odločba: U-I-75/92 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93)(ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl. 31.3.1994 16.6.1992
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1994(6) 1993(16) 1992(3) 1991(1)

Leto rešitve

1994(26)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1994

Geslo

Vpisniki

U-I(26)

Vrsta akta

zakon(17) podzakonski akt(7) občinski predpis(2)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(26)

Vrsta rešitve

< Vsiugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(26)

Področje

Ostalo(9) Gospodarstvo - promet(8) Socialna varnost(4) Stanovanja - poslovni prostori(3) Medsebojna razmerja pri delu(2)