FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1992
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: Up-16/92 Odločbe volilnih komisij (v nadaljevanju: VK) volilnih enot inRepubliške volilne komisije (RVK), s katerimi so bile zavrnjene kandidatne liste pritožnice v 1., 3., 5., 6. in 8. volilni enoti: 25.11.1992 23.11.1992
Sklep: U-I-138/92 Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o prioritetnemvrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Uradni list RS, št. 12/91, 20/91 in 26/91), 3. odst. 12. a člena 19.11.1992 9.11.1992
Sklep: U-I-128/92 Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državnizbor (Ur. list RS, št. 46/92) (ZDVEDZ), 4. čl. 27.10.1992 14.10.1992
Sklep: U-IV-127/92 Obtožba zoper ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja zaradikršitve ustave in zakona 22.10.1992 12.10.1992
Sklep: U-I-120/92 Odlok Skupščine mesta Ljubljane o določitvi, spremembi in ukinitviimen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 21/91-I), 2. točka 2. čl. 10.12.1992 28.9.1992
Sklep: U-I-119/92 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 2. alinea 3.odst. 117. člena 3.12.1992 28.9.1992
Sklep: U-I-118/92 Smernice za eliminisanje vanrednih prilika (Sl. list SFRJ -poverljivo glasilo broj 32, Beograd, 28/7-1989, godina IX) Navodila za ravnanje v izrednih razmerah 22.10.1992 24.9.1992
Odločba: U-I-116/92 Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Ljubljana Šiška (Ur. list RS, št. 33/92) 14.10.1992 22.9.1992
Odločba: U-I-115/92 Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Ur. list SRS,št. 16/81 in 2/89 ter Uradni list RS, št. 33/91-I), 6. čl. 24.12.1992 18.9.1992
Odločba: U-I-97/92 Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št.11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992 12.11.1992 11.8.1992
Odločba: U-I-94/92 Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plačv državnih organih, št. 113-02/90 z dne 21/5-1992 (Uradni list RS, št. 25/92) Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih z dne 24/7-1992 (ki ni objavljen v uradnem listu) Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih z dne 27/8-1992 (ki ni objavljen v uradnem listu) Objavi ministrstva za pravosodje in upravo o znesku povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih, št. 006-15/91 z dne 26/5-1992 (Uradni list RS, št. 28/92) in št. 006-15/91 z dne 15/9-1992 (Uradni list RS, št. 46/92) 27.10.1992 29.7.1992
Sklep: U-I-89/92 Zakon o Svetu Predsedstva SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve(Ur. list SRS, št. 22/81 in 38/88) 24.12.1992 23.7.1992
Odločba: U-I-87/92 Začasno navodilo o izvajanju disciplinskih postopkov v organih zanotranje zadeve RS, z dne 21/6-1990 in 4/12-1990 19.11.1992 16.7.1992
Sklep: U-I-79/92 Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organihcarinske službe (Ur. list RS, št. 5/92), 40., 41., 42. in 43. čl. 5.11.1992 29.6.1992
Odločba: U-I-74/92 Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanjunaselij, ulic in stavb (Ur. l. SRS, št. 11/80), 12., 13.,čl., v 14. in 15. čl. 4. alinea in beseda 'skupščine' v 5. alinei 19.11.1992 11.6.1992
Odločba: U-I-70/92 Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanjuakontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), 5. odst. 1. člena 5.11.1992 8.6.1992
Odločba: U-I-69/92 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 41. in 13. a člen 10.12.1992 5.6.1992
Sklep: U-I-59/92 Odlok Občinske skupščine Ormož o spremembi zazidalnega načrta conedružinske stanovanjske gradnje Hardek (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/92) 19.11.1992 15.5.1992
Sklep: U-I-63/92 Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, oizplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 1.10.1992 6.5.1992
Odločba: U-I-55/92 Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90,34/91 in 30/92) (ZFJP), 17. čl. 1.10.1992 4.5.1992
Odločba: U-I-50/92 Odlok Občinske skupščine Kamnik o višini nadomestila za kritjestroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju Križ - Moste - Komenda (Ur. list SRS, št. 12.11.1992 28.4.1992
Sklep: U-I-49/92 Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o zagotavljanjusredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine (Uradni list SRS, št. 12.11.1992 28.4.1992
Sklep: U-I-47/92 Navodilo št. 1/92 guvernerja Banke Slovenije o izvedbi potrebnihknjiženj, ki izhajajo iz ugotovitvenega sklepa o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od Narodne banke Jugoslavije in iz ugotovitvenega sklepa o stanju poslovanja z dinarsko gotovino na dan 7/10-1991 in po zamenjavi dinarskih bankovcev in kovancev za vrednostne bone, sprejetega 3/2-1992, posamezne določbe 17.12.1992 24.4.1992
Odločba: U-II-43/92 Spor o pristojnosti 2.7.1992 16.4.1992
Odločba: U-I-36/92 Odlok Občinske skupščine Slovenska Bistrica o spremembah indopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list RS, št. 3/91-I) 8.10.1992 2.4.1992
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1992(39) 1991(15) 1990(4) 1989(1)

Leto rešitve

1998(1) 1992(58)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1992

Geslo

Vpisniki

U-I(56) U-II(2) U-IV(1) Up(1)

Vrsta akta

občinski predpis(19) zakon(18) podzakonski akt(13) drugi akti(8) akt podjetja oz. družbe(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(56) Obvestila, mnenja in predlogi drugim org...(1) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1) Ustavne pritožbe(1)

Vrsta rešitve

razveljavitev(19) nesprejem pobude(14) odprava podzakonskega predpisa/predpisa ...(10) ustavitev(7) ugotovitev neveljavnosti predpisa(4) Več...

Področje

Urejanje prostora(12) Ostalo(11) Gospodarstvo - promet(5) Socialna varnost(5) Komunala - vodno gospodarstvo(4) Več...