FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1994
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 107)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-14/91 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur.list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B) 5.5.1994 15.2.1991
Odločba: U-I-76/91 Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90)(ZDimS), 2. odst. 2. čl. 10.3.1994 1.8.1991
Sklep: U-I-91/91 Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur.list RS, št. 20/91) 3.3.1994 26.11.1991
Odločba: U-I-9/92 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 30. čl., 3.tč. 134. čl. in 138. čl. 3.2.1994 29.1.1992
Sklep: U-I-31/92 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 334/91-I)(ZDoh), 9. čl. 20.1.1994 25.3.1992
Odločba: U-I-57/92 Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Ur. list SRS, št. 26/73 in 1/86) (ZDKZ) 3.11.1994 7.5.1992
Odločba: U-I-75/92 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93)(ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl. 31.3.1994 16.6.1992
Odločba: U-I-139/93 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD),19. tč. 18. čl. 15.4.1994 18.6.1992
Sklep: U-I-80/92 Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) (ZVS) Odlok Skupščine mesta Ljubljane o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve v zbore Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Center o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 25/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Bežigrad o volitvah v zbore Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 1/90 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 26/92) Odlok Skupščine občine Ljubjana Moste-Polje o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 35/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Šiška o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) 17.2.1994 29.6.1992
Sklep: U-I-105/92 Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični centerLjubljana (Ur. list RS, št. 34/92) 9.11.1994 2.9.1992
Odločba: U-I-104/92 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) (ZZ)Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92) (ZZDej) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/91-I) (ZOFVI) 7.7.1994 2.9.1992
Odločba: U-I-125/92 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) (ZZ)Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92) (ZZDej) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/91-I) (ZOFVI) 7.7.1994 12.10.1992
Odločba: U-I-135/92 Zakon o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) (ZPos), 39. čl. 30.6.1994 3.11.1992
Sklep: U-I-151/92 Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90 in 34/91) (ZDoh-90), 4. odst. 8. čl. 10.2.1994 2.12.1992
Odločba: U-I-161/92 Zakon o Državnem svetu (Ur. list RS, št. 44/92) (ZDSve) 30.6.1994 21.12.1992
Odločba: U-I-6/93 Uredba o vojaških sodiščih, z dne 24/5-1944 1.4.1994 13.1.1993
Odločba: U-I-34/93 Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje(Ur. list RS, št. 16/94) Odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93) Odloki o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93, 12/93 in 65/93) 19.10.1994 18.2.1993
Odločba: U-I-33/93 Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje(Ur. list RS, št. 16/94) Odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93) Odloki o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. list RS, št. 7/93, 12/93 in 65/93) 19.10.1994 18.2.1993
Sklep: U-I-179/93 Pravilnik Odvetniške zbornice Slovenije o ugotavljanjuprimernosti poslovnih prostorov, materialnih in drugih pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti z dne 3/11-1990, 2. odst. 30.6.1994 24.2.1993
Odločba: U-I-44/93 Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90,34/91, 30/92 in 7/93) (ZFJP), 36. a, 36. b in 36. č čl. 12.5.1994 8.3.1993
Sklep: U-I-57/93 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS,št. 15/76) (ZZZDR), 3., 4., 12., 16. in 32. čl. 3.2.1994 16.3.1993
Sklep: Up-15/93 Sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. I Ips168/92 z dne 19/11-1992 v zvezi s sodbama Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Ljubljani, opr. št. K 172/89 z dne 21/3-1991, in Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. Kp 1296/91 z dne 22/10-1991, kolikor uveljavlja kršitev 14., 22. in 23. člena Ustave Sklep Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Ljubljani, opr. št. Ks 285/92 z dne 16/3-1993, v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. Kp 564/93 z dne 6/5-1993 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. I Ips 168/92 z dne 19/11-1992 v zvezi s sodbama Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Ljubljani, opr. št. K 172/89 z dne 21/3-1991, in Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. Kp 1296/91 z dne 22/10-1991 Ustavna pritožba zoper sklep Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Ljubljani, opr. št. Ks 72/94 z dne 22/4-1994 8.11.1994 30.3.1993
Odločba: U-I-79/93 Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. list RS, št. 15/90,5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) (ZDDO), 1. odst. 49. čl. 5.5.1994 1.4.1993
Odločba: U-I-81/93 Odlok o spremembi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskihspomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/93) 12.5.1994 5.4.1993
Odločba: U-I-178/93 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 5. odst. 23. čl. in 25. a čl. 19.5.1994 10.4.1993
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1994(42) 1993(50) 1992(12) 1991(3)

Leto rešitve

1994(107)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1994

Geslo

Vpisniki

U-I(105) Up(2)

Vrsta akta

zakon(69) podzakonski akt(17) občinski predpis(13) drugi akti(5) akt podjetja oz. družbe(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(105) Ustavne pritožbe(2)

Vrsta rešitve

ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(26) razveljavitev(17) zavrnitev(16) nesprejem pobude(15) zavrženje(13) Več...

Področje

Ostalo(42) Gospodarstvo - promet(22) Socialna varnost(11) Stanovanja - poslovni prostori(8) Urejanje prostora(8) Več...