FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1994
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 107)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-158/93 Odlok Občinske skupščine Velenje o ureditvenem načrtu zacentralne predele mesta Velenje za območja urejanja C 4/1, C 4/2, C 4/3, S 4/11, S 4/12, S 4/13, S 4/14, S 4/15, S 4/16, M 4/5 in R 4/7 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93), 2. odst. 13.1.1994 26.7.1993
Sklep: U-I-219/93 Odredba Državnega zbora o parlamentarni preiskavi (Ur. list RS,št. 66/93, pod zap. št. 2406) 13.1.1994 28.12.1993
Odločba: U-I-89/93 Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS,št. 4/92) 20.1.1994 19.4.1993
Sklep: U-I-150/93 Odlok Občinske skupščine Brežice o sprejetju zazidalnega načrtaza obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71, 32/85 in 39/86) v delu, ki se nanaša na dovozno cesto preko parc. št. 20.1.1994 2.7.1993
Sklep: U-I-31/92 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 334/91-I)(ZDoh), 9. čl. 20.1.1994 25.3.1992
Sklep: U-I-148/93 Uredba o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1993 (Ur.list RS, št. 15/93) Carinski zakon - prečiščeno besedilo (Ur. list SFRJ, št. 34/90) (CZ-90), 37. do 48. čl. ter 255. čl. 20.1.1994 30.6.1993
Sklep: U-I-181/93 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 151. čl. 20.1.1994 12.10.1993
Odločba: U-I-13/94 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93) (ZLS), 95.čl. 21.1.1994 12.1.1994
Odločba: U-I-9/92 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 30. čl., 3.tč. 134. čl. in 138. čl. 3.2.1994 29.1.1992
Sklep: U-I-87/93 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in 31/93)(ZDen) 3.2.1994 14.4.1993
Sklep: U-I-57/93 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list SRS,št. 15/76) (ZZZDR), 3., 4., 12., 16. in 32. čl. 3.2.1994 16.3.1993
Sklep: U-I-187/93 Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, št. 29/93), 1. odst. 3.čl. 10.2.1994 19.10.1993
Sklep: U-I-151/92 Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90 in 34/91) (ZDoh-90), 4. odst. 8. čl. 10.2.1994 2.12.1992
Sklep: U-I-208/93 Sklep Občinske skupščine Litija o vrednosti točke za določitevvišine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 (Uradni list RS, št. 57/93) 10.2.1994 25.11.1993
Sklep: U-I-130/93 Uredba o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJna Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 61/92) 10.2.1994 11.6.1993
Odločba: U-I-131/93 Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj,prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92), 2. odst. 2. čl. 17.2.1994 11.6.1993
Sklep: U-I-211/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D) 17.2.1994 8.12.1993
Sklep: U-I-80/92 Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) (ZVS) Odlok Skupščine mesta Ljubljane o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve v zbore Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Center o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 25/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Bežigrad o volitvah v zbore Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 1/90 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 26/92) Odlok Skupščine občine Ljubjana Moste-Polje o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 35/92) Odlok Skupščine občine Ljubljana Šiška o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 1/90) Odlok Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) 17.2.1994 29.6.1992
Sklep: U-I-197/93 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD) 3.3.1994 5.11.1993
Sklep: U-I-91/91 Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur.list RS, št. 20/91) 3.3.1994 26.11.1991
Odločba: U-I-76/91 Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90)(ZDimS), 2. odst. 2. čl. 10.3.1994 1.8.1991
Odločba: U-I-145/93 Zakon o cenah (Ur. list RS, ŠT. 1/91-I) (ZCen)Uredba o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list RS, št. 15/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja (Ur. list RS, št. 12/93) Uredba o načinu oblikovanja cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 27/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 36/93) Uredba o načinu oblikovanja stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja (Ur. list RS, št. 36/93) Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 55/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 60/93) Odlok o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list RS, št. 2/91-I, 33/91-I, 37/92 in 62/92) Uredba o določitvi najvišjih cen prevozov potnikov v mestnem in obmestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 15/93) 17.3.1994 10.6.1993
Sklep: U-I-217/93 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 61/92) (ZDRS), 2. in 5. tč. 1. odst. 17.3.1994 27.12.1993
Sklep: U-I-10/94 Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 1/91-I) (ZTuj), 1. in 81. čl. 17.3.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-36/94 Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92) (ZVDZ),2. odst. 2. čl. in 2. odst. 93. čl. 17.3.1994 22.2.1994
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1994(42) 1993(50) 1992(12) 1991(3)

Leto rešitve

1994(107)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1994

Geslo

Vpisniki

U-I(105) Up(2)

Vrsta akta

zakon(69) podzakonski akt(17) občinski predpis(13) drugi akti(5) akt podjetja oz. družbe(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(105) Ustavne pritožbe(2)

Vrsta rešitve

ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(26) razveljavitev(17) zavrnitev(16) nesprejem pobude(15) zavrženje(13) Več...

Področje

Ostalo(42) Gospodarstvo - promet(22) Socialna varnost(11) Stanovanja - poslovni prostori(8) Urejanje prostora(8) Več...