FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1994
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 3 / 5
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 107)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-204/93 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) (ZZ), del 65. čl. 6.10.1994 18.11.1993
Odločba: U-I-202/93 Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85in 57/89) (ZOR), 1. in 2. odst. 399. čl. 6.10.1994 17.11.1993
Sklep: U-I-197/93 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD) 3.3.1994 5.11.1993
Odločba: U-I-193/93 Zakon o notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28/80, 27/89 in Ur.list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93) (ZNZ), 98. b čl. 7.4.1994 29.10.1993
Odločba: U-I-169/93 Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja(Ur. list RS, št. 24/93, 62/93 in 72/93), 54. čl. 30.6.1994 20.10.1993
Sklep: U-I-187/93 Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, št. 29/93), 1. odst. 3.čl. 10.2.1994 19.10.1993
Sklep: U-I-185/93 Zakon o poravnanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur.list6 RS, št. 7/93) (ZPONDV), 7. čl. 12.5.1994 15.10.1993
Sklep: U-I-181/93 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 151. čl. 20.1.1994 12.10.1993
Sklep: U-I-174/93 Odlok o javnem vodovodu v občini Domžale (Uradni vestnik, št.11/86 in 23/89), 5., 34. in 36. čl. 30.6.1994 22.9.1993
Sklep: U-I-170/93 Poslovnik državnega zbora (Ur. list RS, št. 40/93), 2. odst.122. čl. 31.3.1994 6.9.1993
Sklep: U-I-161/93 Zakon o gozdovih (Ur. list RS, ŠT. 30/93), 82. čl. (ZG) 31.3.1994 6.8.1993
Sklep: U-I-158/93 Odlok Občinske skupščine Velenje o ureditvenem načrtu zacentralne predele mesta Velenje za območja urejanja C 4/1, C 4/2, C 4/3, S 4/11, S 4/12, S 4/13, S 4/14, S 4/15, S 4/16, M 4/5 in R 4/7 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93), 2. odst. 13.1.1994 26.7.1993
Odločba: U-I-156/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 18. čl. 6.10.1994 22.7.1993
Odločba: U-I-154/93 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD) 2.6.1994 15.7.1993
Odločba: U-I-153/93 Zakon o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56/92)(ZCI), 8. in 9. čl. 31.3.1994 14.7.1993
Sklep: U-I-152/93 Izpitni red Univerze v Mariboru z dne 27/10-1992 (ObvestilaUniverze v Mariboru XII-1-1993), 18. čl. 31.3.1994 9.7.1993
Sklep: U-I-150/93 Odlok Občinske skupščine Brežice o sprejetju zazidalnega načrtaza obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71, 32/85 in 39/86) v delu, ki se nanaša na dovozno cesto preko parc. št. 20.1.1994 2.7.1993
Sklep: U-I-148/93 Uredba o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1993 (Ur.list RS, št. 15/93) Carinski zakon - prečiščeno besedilo (Ur. list SFRJ, št. 34/90) (CZ-90), 37. do 48. čl. ter 255. čl. 20.1.1994 30.6.1993
Sklep: U-I-140/93 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 81.in 78. čl. 19.10.1994 18.6.1993
Odločba: U-I-138/93 Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo)(CZ), 32. čl. 15.4.1994 18.6.1993
Odločba: U-I-137/93 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 56/92)(ZSV), 1. odst. 76. čl. 2.6.1994 17.6.1993
Odločba: U-I-133/93 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št.55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen z 29. čl. zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 3. odst. 51. čl. 31.3.1994 14.6.1993
Sklep: U-I-130/93 Uredba o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJna Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 61/92) 10.2.1994 11.6.1993
Odločba: U-I-131/93 Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj,prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92), 2. odst. 2. čl. 17.2.1994 11.6.1993
Odločba: U-I-145/93 Zakon o cenah (Ur. list RS, ŠT. 1/91-I) (ZCen)Uredba o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list RS, št. 15/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja (Ur. list RS, št. 12/93) Uredba o načinu oblikovanja cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 27/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 36/93) Uredba o načinu oblikovanja stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja (Ur. list RS, št. 36/93) Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 55/93) Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 60/93) Odlok o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list RS, št. 2/91-I, 33/91-I, 37/92 in 62/92) Uredba o določitvi najvišjih cen prevozov potnikov v mestnem in obmestnem potniškem prometu (Ur. list RS, št. 15/93) 17.3.1994 10.6.1993
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1994(42) 1993(50) 1992(12) 1991(3)

Leto rešitve

1994(107)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1994

Geslo

Vpisniki

U-I(105) Up(2)

Vrsta akta

zakon(69) podzakonski akt(17) občinski predpis(13) drugi akti(5) akt podjetja oz. družbe(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(105) Ustavne pritožbe(2)

Vrsta rešitve

ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(26) razveljavitev(17) zavrnitev(16) nesprejem pobude(15) zavrženje(13) Več...

Področje

Ostalo(42) Gospodarstvo - promet(22) Socialna varnost(11) Stanovanja - poslovni prostori(8) Urejanje prostora(8) Več...