FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1994
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 2 / 5
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 107)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-36/94 Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92) (ZVDZ),2. odst. 2. čl. in 2. odst. 93. čl. 17.3.1994 22.2.1994
Sklep: U-I-35/94 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov naobmočju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92) Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na ombočju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92) 16.6.1994 18.2.1994
Odločba: U-I-33/94 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS,št. 12/92 in 5/94) (ZPIZ), 160. čl. 7.7.1994 16.2.1994
Odločba: U-I-31/94 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št.55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 4. in 6. tč. 48. a čl. in 48. c čl. 13.10.1994 14.2.1994
Sklep: U-I-32/94 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 71/93) (ZDR-B), 2. odst. 7. čl. 30.6.1994 12.2.1994
Odločba: U-I-17/94 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidacji (Ur. list RS,št. 67/93) (ZPPSL), 51. čl. 13.10.1994 11.2.1994
Sklep: U-I-29/94 Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93) (ZGD), 1.odst. 409. čl., 457. čl. in 459. čl. 12.5.1994 10.2.1994
Odločba: U-I-25/94 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o okvarahorganizma, na podlagi katerih ima vojaški invalid pravico do osebnega motornega vozila, in o vrsti motornega vozila (Ur. list RS, št. 63/92) 2.6.1994 9.2.1994
Sklep: U-I-23/94 Uredba o spremembi Uredbe o določitvi višine letnih povračil zauporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Ur. list RS, št. 4/94), 8. tč. 1. čl. 13.10.1994 3.2.1994
Sklep: U-I-18/94 Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 71/93) (ZDoh), 1. odst. 10.čl. 16.6.1994 21.1.1994
Odločba: U-I-11/94 Navodilo Ministrstva za okolje in prostor za pripravoprostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93), 2. odst. 1. čl. 5.5.1994 21.1.1994
Sklep: U-I-14/94 Kazenski zakon Republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 12/77,3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) (KZS), 106. čl. 19.5.1994 13.1.1994
Odločba: U-I-13/94 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93) (ZLS), 95.čl. 21.1.1994 12.1.1994
Sklep: U-I-8/94 Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4/77, 14/85,74/87, 57/89 in 3/90) (ZKP-77) Kazenski zakon Republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) (KZS) 30.6.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-10/94 Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 1/91-I) (ZTuj), 1. in 81. čl. 17.3.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-9/94 Kazenski zakon Republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 12/77,3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) (KZS) 5.5.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-5/94 Kazenski zakon SFRJ (Ur. list SFRJ; št. 44/76, 34/84, 74/87,57/89, 3/90 in 38/90) (KZJ), 19. čl. 30.6.1994 6.1.1994
Sklep: U-I-219/93 Odredba Državnega zbora o parlamentarni preiskavi (Ur. list RS,št. 66/93, pod zap. št. 2406) 13.1.1994 28.12.1993
Sklep: U-I-217/93 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 61/92) (ZDRS), 2. in 5. tč. 1. odst. 17.3.1994 27.12.1993
Sklep: U-I-216/93 Sklepi Izvršnega sveta občine Ravne na Koroškem z dne 16/7-1992,št. 311-3/90-3 z dne 16/9-1992, št. 385-4/90-1/2 z dne 10/8-1993 in št. 381-4/91-1/2 z dne 29/9-1993 Statut Občine Ravne na Koroškem 14.7.1994 21.12.1993
Odločba: U-I-212/93 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 1. odst. 13.čl. 7.4.1994 9.12.1993
Sklep: U-I-211/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D) 17.2.1994 8.12.1993
Odločba: U-I-210/93 Zakon o trgovini (Ur. list RS, št. 18/93) (ZT), 1. in 2. odst.30. čl. 3.11.1994 6.12.1993
Sklep: U-I-208/93 Sklep Občinske skupščine Litija o vrednosti točke za določitevvišine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 (Uradni list RS, št. 57/93) 10.2.1994 25.11.1993
Odločba: U-I-205/93 Sklep o višini pokojninske osnove za odmero starostne pokojninezavarovancu, ki po 1. januarju 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za izračun pokojninske osnove (Ur. list SRS, št. 41/83) 9.11.1994 24.11.1993
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1994(42) 1993(50) 1992(12) 1991(3)

Leto rešitve

1994(107)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1994

Geslo

Vpisniki

U-I(105) Up(2)

Vrsta akta

zakon(69) podzakonski akt(17) občinski predpis(13) drugi akti(5) akt podjetja oz. družbe(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(105) Ustavne pritožbe(2)

Vrsta rešitve

ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(26) razveljavitev(17) zavrnitev(16) nesprejem pobude(15) zavrženje(13) Več...

Področje

Ostalo(42) Gospodarstvo - promet(22) Socialna varnost(11) Stanovanja - poslovni prostori(8) Urejanje prostora(8) Več...