FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1993
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 133)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-107/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D), 1., 9. in 11. čl., 2. in 3. odst. 17. čl. ter 76. a čl. 9.12.1993 11.11.1993
Sklep: U-I-189/93 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 61/92) (ZDRS), 5. tč. 1. odst. 10. čl. 18.11.1993 25.10.1993
Sklep: U-I-186/93 Odlok Občinske skupščine Kamnik o ustanovitvi javnega zavodaMatična knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 23/91 in 29/93), 9. čl. 2.12.1993 18.10.1993
Sklep: U-I-177/93 Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kamnik zaobdobje 1986 - 2000 (Ur. list RS, št. 22/92) v delu, ki pod 4.2.1. poglavja 'B. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela' povečuje obseg PN 1 - Volčji potok na 73,76 ha 23.12.1993 14.10.1993
Sklep: U-I-159/93 Akt Izvršnega sveta Skupščine občine Piran o reorganizacijiKomunalno stanovanjskega podjetja 'Okolje' Piran (Primorske novice, Uradne objave, št. 41/93) 7.10.1993 8.10.1993
Sklep: U-I-180/93 Odloki občin o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnih zavodov v občiniCerknica (Ur. list RS, št. 15/93) 28.10.1993 8.10.1993
Sklep: U-I-167/92 Zakon o prometnem davku - Tarifna številka 1 tarife davka od prometa proizvodov opombe (1) (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD) 4.11.1993 7.10.1993
Sklep: U-I-173/93 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št.12/92) (ZPIZ), 51. čl. 11.11.1993 13.9.1993
Sklep: U-I-171/93 Akt o reorganizaciji Letališkega podjetja Aerodrom Portorož,d.o.o., Sečovlje (Primorske novice, Uradne objave, št. 14/93) 23.12.1993 8.9.1993
Sklep: U-II-168/93 Spor o pristojnosti 7.10.1993 31.8.1993
Odločba: U-I-167/93 Sklep Občinske skupščine Zagorje ob Savi o določitvi vrednostitočke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993 (Ur. vestnik Zasavja, št. 11/93), 2. čl. 2.12.1993 24.8.1993
Sklep: U-I-165/93 Uredba o določitvi najvišjih cen moke in kruha (Uradni list RS,št,. 34/93) 7.10.1993 17.8.1993
Sklep: U-I-164/93 Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o uskladitvi cenogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 46/93) 16.9.1993 11.8.1993
Odločba: U-I-160/93 Odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvinajvišjih cen (Ur. list RS, št. 39/93), 1. in 2. čl. 16.9.1993 4.8.1993
Sklep: U-I-157/93 Proračun občine Trbovlje za leto 1993 (Uradni vestnik Zasavja, št.13/93) 28.10.1993 22.7.1993
Sklep: U-I-155/93 Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Litija o vrednosti točkeza izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1993 (Ur. list RS, št. 8/93) 18.11.1993 19.7.1993
Sklep: U-I-146/93 Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 22/92) (ZRTVS), 9. čl. 18.11.1993 28.6.1993
Sklep: U-I-144/93 Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/90 in 46/90)(ZP), 3., 36. in 122. čl. 4.11.1993 22.6.1993
Sklep: U-I-143/93 Odlok Občinske skupščine Radovljica o izdaji obveznic občineRadovljica (Ur. list RS, št. 24/91) 2.12.1993 22.6.1993
Sklep: U-I-132/93 Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o lokacijskemnačrtu Hidroelektrarne Boštanj (Ur. list SRS, št. 19/90) 23.9.1993 14.6.1993
Sklep: U-I-129/93 Zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 in bilance prihodkov in odhodkov (Ur. list RS, št. 22/93) (ZIPP93), 3. čl. 11.11.1993 11.6.1993
Sklep: U-I-128/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskempreoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP) 23.12.1993 3.6.1993
Sklep: U-I-125/93 Odlok Občinske skupščine Ljubljana Moste-Polje o prostorskihureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Ur. list RS, št. 1/93), 7. odst. 31. čl. 16.9.1993 2.6.1993
Sklep: U-I-127/93 Sklep Vlade Republike Slovenije št. 113-02/93-6/4-8, z dne1/4-1993 o plačilu dodatkov za posebne pogoje dela in drugih dodatkov na Slovenskih železnicah 16.9.1993 2.6.1993
Odločba: U-I-126/93 Dolgoročni družbeni plan občine Koper za obdobje od leta 1986 do2000 (Ur. objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 25/86, 10/88, 9/92 in 4/93), 3. al. 3. odst. 4.1.4. poglavja (Gradbeništvo) 18.11.1993 2.6.1993
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1993(77) 1992(51) 1991(5)

Leto rešitve

1993(133)

Letnik pisne zbirke

< Vsi1993

Geslo

Vpisniki

U-I(124) U-II(3) U-IV(6)

Vrsta akta

zakon(52) občinski predpis(36) podzakonski akt(20) drugi akti(16) akt podjetja oz. družbe(5) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(124) Obvestila, mnenja in predlogi drugim org...(6) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(3)

Vrsta rešitve

nesprejem pobude(76) ustavitev(16) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(13) razveljavitev(9) odprava podzakonskega predpisa/predpisa ...(8) Več...

Področje

Ostalo(24) Gospodarstvo - promet(21) Urejanje prostora(17) Osebni dohodki - nadomestila - drugi pre...(16) Komunala - vodno gospodarstvo(13) Več...