FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1995
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 233)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-304/95 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) (ZObr), 1. in 2. odst.110. čl. 30.1.1997 29.12.1995
Sklep: Up-204/95 Ustavna pritožba B.F. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novemmestu opr. št. Ks 100/95 z dne 5.7.1995 in sklep istega sodišča opr. št. Ks 119/95 z dne 20.9.1995 Sodbo Vrhovnega sodišča opr.št. I Ips 158/95 z dne 12.10.1995 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu opr.št. Ks 113/95 z dne 18.8.1995 15.5.1996 28.12.1995
Sklep: Up-205/95 Ustavna pritožba I.K. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št.Kp 1144/95 z dne 13.12.1995 9.4.1996 28.12.1995
Odločba: Up-202/95 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips-44/94 z dne 19.9.1995,odločba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. 14.5.1998 27.12.1995
Odločba: U-I-301/95 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o privatizacijipravnih oseb v lasti Sklada za razvoj Republike Slovenije in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 57/95) (ZPPOLS-A), zadnja al. 11.7.1996 27.12.1995
Sklep: Up-201/95 Ustavna pritožba KKP p.o. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U1113/93 - 5 z dne 6.9.1995 19.11.1997 27.12.1995
Sklep: U-I-302/95 Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93, 44/95 - odl. US in1/96), 17. čl. 11.4.1996 27.12.1995
Odločba: Up-199/95 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1635/93-8 z dne 4.10.1995 5.2.1998 22.12.1995
Sklep: U-I-300/95 Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90)(ZDDO), 2. odst. 72. čl. 14.10.1998 21.12.1995
Sklep: Up-198/95 Ustavna pritožba M. R. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS opr.št. II Ips 225/94 z dne 27.9.1995 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 940/93 z dne 15.12.1993 in sodbo Temeljnega sodišča v Kopru, Enote v Postojni, št. P 252/92 z dne 18.2.1993 23.6.1997 20.12.1995
Odločba: U-I-298/95 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavindolgoročnega plana Občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93) in srednjeročnega plana Občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93) za območje nove Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/95), 3. čl. 27.2.1997 20.12.1995
Sklep: Up-197/95 Ustavna pritožba mag. I.A. zoper sklep Znanstveno-pedagoškegasveta Tehniške fakultete Univerze v Mariboru - Strojništvo št. 2- 282/93 z dne 12.5.1993 31.5.1996 20.12.1995
Odločba: U-I-297/95 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - p., 1/95 -odl. US, 7/95, 14/96 - odl. US, 68/96 - odl. US, 82/97 - odl. US in 87/97) (ZDoh), 105., 20., 2. odst. 45., 1. odst. 50. čl. 28.10.1998 19.12.1995
Odločba: U-I-46/96 Veljavna zakona ureditev uveljavljanja pravic zaradineutemeljenega odvzema prostosti v postopku o prekršku Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) (ZPKri), 22. čl. 19.6.1997 18.12.1995
Odločba: U-I-296/95 Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrev (Uradni listRS, št. 71/94) (ZODPM), 9. čl. 27.11.1997 18.12.1995
Sklep: Up-194/95 Ustavna pritožba Z.L. zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št.Ks 223/95 z dne 11.12.1995 12.3.1996 14.12.1995
Odločba: Up-193/95 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 42/94 z dne 19.9.1995,odločba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. 14.10.1998 13.12.1995
Sklep: U-I-292/95 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št.79/94), 132. čl. 27.2.1997 11.12.1995
Odločba: U-II-291/95 Spor o pristojnosti 18.1.1996 8.12.1995
Sklep: Up-191/95 Ustavna pritožba J. R. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljaništ. Kp 657/95 z dne 3.10.1995 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 63/95 z dne 23.5.1995 1.10.1996 7.12.1995
Odločba: Up-190/95 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 260/95 z dne 28. 9.1995 in sklep Temeljnega sodišča v Kranju, Enote v Kranju, št. D 199/94 z dne 12. 12. 1994 10.6.1999 6.12.1995
Sklep: Up-188/95 Ustavna pritožba M. L. zoper sodbo Vrhovnega sodišča II Ips206/94 z dne 28.9.1995 21.5.1997 5.12.1995
Sklep: Up-189/95 Ustavni pritožbi M.R. in I.M. zoper sklep predsednika Okrožnegasodišča v Ljubljani opr. št. Su 29/95-34 in St 80/94 z dne 4/10- 1995 22.5.1996 5.12.1995
Sklep: Up-186/95 Ustavna pritožba K. S. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips83/95 z dne 12.10.1995 v zvezi z odločbo Republiškega senata za prekrške št. Pv 1108/94 z dne 1.3.1995 in odločbo o prekršku Občinskega sodnika za prekrške v Kopru št. P 2995/93 in 2996/93 z dne 24.2.1994 1.12.1998 30.11.1995
Sklep: Up-183/95 Ustavna pritožba zoper odlok Državnega zbora Republike Slovenijeo izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Murski Soboti - predstojnice organa št. 716-01/89-2/17 z dne 4. 10.1995 24.9.1996 28.11.1995
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
1995(233)
> Januar(20) > Februar(8) > Marec(14) > April(16) > Maj(19) > Junij(20) > Julij(30) > Avgust(17) > September(21) > Oktober(15) > November(30) > December(23)

Leto rešitve

1999(14) 1998(41) 1997(42) 1996(84)
1995(52)

Letnik pisne zbirke

1999(11) 1998(29) 1997(29) 1996(54)
1995(27)

Geslo

Vpisniki

U-I(127) U-II(3) Up(103)

Vrsta akta

drugi akti(108) zakon(77) podzakonski akt(25) občinski predpis(22) akt krajevne skupnosti(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(127) Ustavne pritožbe(103) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(3)

Vrsta rešitve

nesprejem ustavne pritožbe(49) razveljavitev(46) zavrženje(42) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(30) zavrnitev(24) Več...

Področje

Ostalo(166) Gospodarstvo - promet(30) Socialna varnost(12) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(10) Stanovanja - poslovni prostori(5) Več...