FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1993
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 227)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-219/93 Odredba Državnega zbora o parlamentarni preiskavi (Ur. list RS,št. 66/93, pod zap. št. 2406) 13.1.1994 28.12.1993
Sklep: U-I-217/93 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 61/92) (ZDRS), 2. in 5. tč. 1. odst. 17.3.1994 27.12.1993
Sklep: U-I-216/93 Sklepi Izvršnega sveta občine Ravne na Koroškem z dne 16/7-1992,št. 311-3/90-3 z dne 16/9-1992, št. 385-4/90-1/2 z dne 10/8-1993 in št. 381-4/91-1/2 z dne 29/9-1993 Statut Občine Ravne na Koroškem 14.7.1994 21.12.1993
Sklep: U-I-214/93 Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih(Uradni list RS, št. 16/92 in 42/93) (ZPDJVZ), 5. a čl. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94) (ZRPJZ), 6. čl. 5.10.1995 16.12.1993
Sklep: Up-47/93 Ustavna pritožba A.A. zoper odločbo Sodišča združenega delaRepublike Slovenije opr. št. I Sp 9/93 z dne 19.8.1993 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji opr. št. Si 479/92 z dne 19.11.1992 6.10.1995 13.12.1993
Sklep: U-I-213/93 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 19/91, 9/94 in 21/94), 18.,54., 56., 2. odst. 113., 115., 117., 125., 150. čl. 21.3.1996 10.12.1993
Odločba: U-I-212/93 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 1. odst. 13.čl. 7.4.1994 9.12.1993
Sklep: U-I-211/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D) 17.2.1994 8.12.1993
Odločba: U-I-210/93 Zakon o trgovini (Ur. list RS, št. 18/93) (ZT), 1. in 2. odst.30. čl. 3.11.1994 6.12.1993
Odločba: U-I-209/93 Sodni poslovnik za redna sodišča (Ur. list SRS, št. 26/78, 20/88in 2/89) Razpored dela sodnikov Temeljnega sodišča v Ljubljani za leto 1993 23.2.1995 6.12.1993
Sklep: U-I-196/93 Poslovnik Državnega zbora (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94), 2.odst. 318. čl. 12.1.1995 29.11.1993
Sklep: U-I-194/93 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 5. odst. 23. čl. in 25. a čl. 19.5.1994 29.11.1993
Sklep: U-I-207/93 Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije(ZSKZ) Zakon o zadrugah (ZZad), 74. čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl. 6.7.1995 26.11.1993
Sklep: U-I-206/93 Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije(Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl. 18.10.1995 26.11.1993
Sklep: U-I-208/93 Sklep Občinske skupščine Litija o vrednosti točke za določitevvišine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 (Uradni list RS, št. 57/93) 10.2.1994 25.11.1993
Odločba: U-I-205/93 Sklep o višini pokojninske osnove za odmero starostne pokojninezavarovancu, ki po 1. januarju 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za izračun pokojninske osnove (Ur. list SRS, št. 41/83) 9.11.1994 24.11.1993
Sklep: U-I-204/93 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) (ZZ), del 65. čl. 6.10.1994 18.11.1993
Odločba: U-I-203/93 Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št. 7/93 in48/94) (ZSOS), 9., 10., 11. in 12. čl. 19.1.1995 18.11.1993
Odločba: U-I-202/93 Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85in 57/89) (ZOR), 1. in 2. odst. 399. čl. 6.10.1994 17.11.1993
Odločba: U-I-201/93 Zakon o odvetništvu (Ur. list RS, št. 18/93), 28. čl. 7.3.1996 16.11.1993
Sklep: Up-45/93 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 785/92 zdne 26/8-1992 v zvezi z odločbo Republiškega urbanističnega inšpektorja št. 356-10-160/92-SK/MR z dne 4/8-1992 Odločba Urbanistične inšpekcije Mestne uprave za inšpekcijske službe št. 356.2-0471/92-6-PS z dne 19/5-1992 4.4.1995 15.11.1993
Sklep: U-I-200/93 Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US,13/93 - odl. US in 31/93) (ZDen), 22., 33., 4. odst. 42., 47., 48., 51. in 72. in 4. odst. 16. čl. 20.4.1995 12.11.1993
Sklep: U-I-107/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D), 1., 9. in 11. čl., 2. in 3. odst. 17. čl. ter 76. a čl. 9.12.1993 11.11.1993
Sklep: U-I-197/93 Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD) 3.3.1994 5.11.1993
Odločba: U-I-195/93 Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradnilist FLRJ, št. 98/46 in 35/48) (ZNZGP), 3. odst. 7. a čl., 8. tč. 1. odst. 3. čl. 19.6.1997 2.11.1993
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
1993(227)
> Januar(16) > Februar(26) > Marec(38) > April(27) > Maj(18) > Junij(28) > Julij(12) > Avgust(10) > September(8) > Oktober(19) > November(15) > December(10)

Leto rešitve

1998(1) 1997(8) 1996(14) 1995(40)
1994(64) 1993(100)

Letnik pisne zbirke

1998(1) 1997(5) 1996(8) 1995(12)
1994(50) 1993(77)

Geslo

Vpisniki

U-I(199) U-II(4) U-IV(1) Up(23)

Vrsta akta

zakon(124) drugi akti(37) podzakonski akt(30) občinski predpis(28) akt podjetja oz. družbe(4) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(199) Ustavne pritožbe(23) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(4) Obvestila, mnenja in predlogi drugim org...(1)

Vrsta rešitve

nesprejem pobude(66) združitev zadeve z drugo vsebinsko istov...(55) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(29) ustavitev(18) razveljavitev(16) Več...

Področje

Ostalo(69) Gospodarstvo - promet(58) Osebni dohodki - nadomestila - drugi pre...(31) Urejanje prostora(16) Socialna varnost(13) Več...