FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1991
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-129/91 Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o spremembiodloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Ur. l. 18.6.1992 31.12.1991
Odločba: U-I-107/91 Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnihoseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl. 8.4.1993 20.12.1991
Sklep: U-I-105/91 Predlog za vrnitev v prejšnje stanje 15.1.1998 19.12.1991
Odločba: U-I-119/91, U-II-43/92 Spremembe in dopolnitve statuta mesta Ljubljane (Ur. list RS, št.21/91-I), 15., 17., 19. čl. 2.7.1992 18.12.1991
Odločba: U-I-114/91 Sklep Skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referendumaza uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) Sklep Sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91) 28.1.1993 9.12.1991
Sklep: U-I-112/91 Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center odoločanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92), 5. tč. 2. odst. 3. člena 24.12.1992 4.12.1991
Sklep: U-I-91/91 Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur.list RS, št. 20/91) 3.3.1994 26.11.1991
Odločba: U-I-108/91 Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZPod), 145.b čl. 13.7.1993 25.11.1991
Odločba: U-I-105/91 Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 in33/89) (ZSZ), 9. do 28. čl. 23.4.1992 20.11.1991
Odločba: U-I-104/91 Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu zauporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št. 8/88) Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Ur. l. RS, št. 47/90 in 24/91) 18.6.1992 18.11.1991
Odločba: U-I-99/91 Sklep Sveta Banke Slovenije o splošni eskontni meri BankeSlovenije (Ur. list RS, št. 17/91-I), 2. točka Sklep Sveta Banke Slovenije o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje (Ur. list RS, št. 19/91-I in 20/91-I), 4. točka 24.12.1992 11.11.1991
Odločba: U-I-98/91 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I in 38/92) (ZD), 28. čl. 10.12.1992 11.11.1991
Sklep: U-I-89/91 Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitviosnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I) 9.2.1992 21.10.1991
Sklep: U-I-110/91 Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur.list RS, št. 20/91) 3.3.1994 21.10.1991
Odločba: U-I-51/90 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90 in 5/91) (ZDR),5. in 6. odst. 7. čl. 14.5.1992 11.10.1991
Odločba: U-I-87/91 Odlok Občinske skupščine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmina območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 2/87), kolikor se nanaša na javno pot Renek - most 28.1.1993 3.10.1991
Sklep: U-I-86/91 Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88, 8/89 in Ur. listRS, št. 48/90) (ZDO), 180. čl. 19.12.1991 3.10.1991
Sklep: U-I-85/91 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Ur.list SRS, št. 1/90) (ZUT), taksna tarifa št. 4 a, ki je veljala od 19/1-1990 do 25/10-1991 26.11.1992 1.10.1991
Sklep: U-I-80/91 Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitviosnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I) 9.2.1992 30.8.1991
Sklep: U-I-81/91 Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitviosnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I) 9.2.1992 30.8.1991
Odločba: U-I-78/91 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnostiželezniškega prometa (Ur. list SRS, št. 43/89), 3., 4. čl. in 1. odst. 6. čl. 30.10.1991 28.8.1991
Odločba: U-I-77/91 Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitviosnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91) Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I) 6.2.1992 15.8.1991
Odločba: U-I-76/91 Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90)(ZDimS), 2. odst. 2. čl. 10.3.1994 1.8.1991
Odločba: U-I-73/91 Odlok Občinske skupščine Krško o spremembi in dopolnitvi odloka onadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško (Ur. l. 13.2.1992 26.7.1991
Sklep: U-I-67/91 Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o predpisovanju zdravil (Uradnilist RS, št. 45/90) Pravilnik Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o razvrščanju zdravil (Ur. list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91 in 8/91) 20.2.1992 24.6.1991
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
1991(40)
> Januar(2) > Februar(3) > Marec(8) > Maj(1) > Junij(2) > Julij(1) > Avgust(5) > Oktober(6) > November(6) > December(6)

Leto rešitve

1998(1) 1994(4) 1993(6) 1992(18)
1991(11)

Letnik pisne zbirke

1994(3) 1993(5) 1992(15)

Geslo

Vpisniki

U-I(40) U-II(1)

Vrsta akta

občinski predpis(16) podzakonski akt(9) zakon(9) akt krajevne skupnosti(2) akt podjetja oz. družbe(2) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(40)

Vrsta rešitve

razveljavitev(12) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(8) združitev zadeve z drugo vsebinsko istov...(7) ustavitev(5) nesprejem pobude(3) Več...

Področje

Medsebojna razmerja pri delu(8) Gospodarstvo - promet(7) Urejanje prostora(7) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(4) Osebni dohodki - nadomestila - drugi pre...(4) Več...