FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 1996
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 387)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: Up-351/96 Ustavna pritožba V. K. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips-193/95 z dne 24.9.1996 19.12.1997 30.12.1996
Odločba: U-I-398/96 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. in 2. odst. 8. čl. 15.6.2000 30.12.1996
Odločba: U-I-395/96 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila zauporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1996 (Uradni list RS, št. 62/96) Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1995 (Uradni list RS, št. 49/95) 3.4.1997 27.12.1996
Sklep: Up-349/96 Ustavna pritožba A. P. zoper1) sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 928/96 z dne 8.11.1996 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1146/96 z dne 21.11.1996 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. I Ips 271/96, 2) sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. II Kr 1/97 z dne 10.1.1997, 3) sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 68/97 z dne 20.3.1997 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 230/97 z dne 11.3.1997 in 4) sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 129/97 z dne 20.5.1997 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 414/97 z dne 9.5.1997 2.7.1997 24.12.1996
Sklep: U-I-393/96 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 -odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 - odl. US, 44/96 - odl. US) (SZ) 6.3.1997 24.12.1996
Odločba: U-I-392/96 Odlok Občinskega sveta Mestne občine Koper o občinski taksi naposest psov (Uradne objave, št. 25/95) 10.6.1999 24.12.1996
Odločba: U-I-391/96 Zakon o društvih (ZDru), 2. odst. 5. čl., 8. in 10. čl. 11.6.1998 23.12.1996
Odločba: Up-347/96 Sklep Vrhovnega sodišča št. U 971/94 z dne 3. 10. 1996 13.10.1999 23.12.1996
Odločba: U-I-390/96 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni listRS, št. 61/93), 2. čl., 2. odst. 19. čl. 9.12.1999 23.12.1996
Sklep: Up-345/96 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips306/96 z dne 12.9.1996, sodbo Višjega sodišča v Kopru opr. št. Cp 88/96 z dne 21.2.1996 in sodbo Okrajnega sodišča v Piranu opr. št. 2.4.1997 20.12.1996
Sklep: Up-346/96 Ustavna pritožba družbe M., d.o.o. zoper sklep Vrhovnega sodiščašt. II Ips 540/96 z dne 7.11.1996 8.6.1998 20.12.1996
Sklep: Up-344/96 Ustavna pritožba S. K. zoper ravnanje Okrajnega sodišča vBrežicah v pravdi zaradi razveljavitve darilne pogodbe 21.5.1997 18.12.1996
Sklep: Up-335/96 Ustavna pritožba M. P. zoper sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št.II Ips 442/96 z dne 11.9.1996 2.4.1997 18.12.1996
Sklep: U-I-384/96 Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnostiin neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) (UZITUL), 16. čl. 3.4.1997 17.12.1996
Sklep: U-I-383/96 Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) (ZSReg), 5.tč. 1. odst. 4. čl. 6.3.1997 17.12.1996
Sklep: Up-342/96 Ustavna pritožba V. K. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips881/94 z dne 24.10.1996 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 527/94 z dne 24.8.1994 8.6.1998 17.12.1996
Sklep: Up-341/96 Ustavna pritožba podpisnikov pobude in predlagateljev zahteve zarazpis predhodnega zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor ter SSS zoper Poročilo Republiške volilne komisije z dne 12.12.1996 o izidu glasovanja na referendumu o volilnem sistemu, ki je bil 8. decembra 1996 19.12.1996 16.12.1996
Sklep: Up-339/96  18.9.1997 16.12.1996
Odločba: U-I-376/96 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) (ZDP), 5.tč. 1. odst. 231. čl. 16.4.1998 9.12.1996
Sklep: U-I-377/96 Odredba Občine Cerknica o taksi za obremenjevanje okolja (Uradnilist RS, št. 54/96 in 61/96) Odlok Občine Cerknica o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 47/97) Sklep Občine Cerknica o določitvi grobarine za najem grobov na pokopališčih (Uradni list RS, št. 54/96) 21.5.1998 9.12.1996
Sklep: U-I-375/96 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 -odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 in 70/97) (ZLS), 1. odst. 43. čl. 8.1.1998 6.12.1996
Odločba: Up-333/96 Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1195/94 z dne 11. 9. 1996, odločbaMinistrstva za notranje zadeve št. 0013/7-226/179-94 z dne 18. 1.7.1999 5.12.1996
Odločba: U-I-372/96 Zakon o volitvah Predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92)(ZVPR), 12. čl. 4.3.1999 5.12.1996
Sklep: U-I-374/96 Odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti inkrajevne skupnosti (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 22/96) 11.3.1999 5.12.1996
Odločba: U-I-371/96 Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) (ZPKri), 3.odst. 2. čl. 23.9.1998 4.12.1996
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 16 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
1996(387)
> Januar(25) > Februar(33) > Marec(31) > April(40) > Maj(31) > Junij(32) > Julij(47) > Avgust(25) > September(31) > Oktober(31) > November(35) > December(26)

Leto rešitve

2002(1) 2001(1) 2000(17) 1999(68)
1998(75) 1997(106) 1996(119)

Letnik pisne zbirke

2002(1) 2000(14) 1999(47) 1998(46)
1997(43) 1996(51)

Geslo

Vpisniki

Mp(1) U-I(150) U-II(8) Up(228)

Vrsta akta

drugi akti(245) zakon(91) občinski predpis(29) podzakonski akt(20) drugi splošni akti za izvrševanje javnih...(1) Več...

Vrsta zadeve

Ustavne pritožbe(228) Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(150) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(8) Poslanski mandati in mandati članov Drža...(1)

Vrsta rešitve

nesprejem ustavne pritožbe(138) zavrženje(78) razveljavitev(47) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(41) zavrnitev(36) Več...

Področje

Ostalo(325) Gospodarstvo - promet(24) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(11) Socialna varnost(7) Vzgoja in izobraževanje(5) Več...