FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2016
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 137)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep Up-990/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z dne 5. 10. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izdaja sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, ki se vodi nad dolžnikom Danijelom Vindišem pred Okrožnim sodiščem na Ptuju pod št. St 1645/2015. 20.12.2016 28.11.2016
Sklep U-I-212/16 Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) (SPZ), 3. odst. 89. čl. Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 - popr.) (ZNP), 145. čl. 22.12.2016 21.11.2016
Sklep Up-905/16, U-I-197/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3345/2015 z dne 13. 1. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1565/2014 z dne 1. 4. 2015 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 105.a čl. in 3. odst. 188. čl. 22.12.2016 3.11.2016
Sklep Up-893/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku nad družbo Kolosej kinematografi, d. o. o. - v stečaju, Ljubljana, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod št. St 5708/2014. 7.11.2016 26.10.2016
Sklep U-I-191/16, Up-885/16 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 12533/2012 z dne 30. 6. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 168., 170., 220. do 224. in 283. čl. 16.12.2016 24.10.2016
Sklep U-I-177/16 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14 in 24/15) (ZG), 49. čl. Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10 in 35/12), 3. čl. in 1. odst. 6. čl. 22.12.2016 10.10.2016
Sklep U-I-176/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15) (ZNVP-1), 1. odst. 48. čl. 17.11.2016 30.9.2016
Sklep U-I-171/16, Up-793/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2281/2016 z dne 12. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3191 In 1579/2005 z dne 26. 5. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljeno opravljati nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 1579/2005, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) se sprejme. 28.9.2016 21.9.2016
Sklep U-I-164/16, Up-766/16, P-3/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1045/2016 z dne 7. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 509/2004 z dne 7. 3. 2016 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16) (ZST-1), 39. čl. Spor o pristojnosti 28.10.2016 12.9.2016
Sklep Up-726/16, U-I-195/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 36/2016 z dne 7. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1001/2015 z dne 12. 11. 2015 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 257/2015 z dne 8. 7. 2015 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 10. odst. 413. čl. 12.12.2016 2.9.2016
Sklep U-I-148/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. tč. 2. odst. 14. čl. 20.10.2016 18.8.2016
Sklep U-I-141/16 Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/11), III. tč. 18.11.2016 12.8.2016
Odločba Up-613/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2016 z dne 29. 6. 2016 28.9.2016 21.7.2016
Odločba Up-495/16, Up-540/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 15. 4. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 8. 4. 2106 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 14. 6. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 7. 6. 2016 18.7.2016 10.6.2016
Sklep U-I-100/16 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1), 1. odst. 41. čl. Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) (SPZ), 3. odst. 119. čl. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/04) 20.7.2016 2.6.2016
Sklep U-I-99/16 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 - uradno prečiščeno besedilo, 90/14 in 19/15) (ZTuj-2), 1. odst. 47. čl. 9.6.2016 24.5.2016
Sklep U-I-96/16, Up-439/16 Ustavna pritožba zoper izvršilno dejanje izpraznitve in izročitve nepremičnine upniku v posest dne 27. 5. 2016 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2. odst. 71. čl. 24.6.2016 23.5.2016
Sklep U-I-92/16 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 4. odst. 87. čl. 12.9.2016 20.5.2016
Sklep Up-437/16, U-I-95/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 100/2016 z dne 3. 3. 2016 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1772/2014 z dne 19. 1. 2016 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 388/2015 z dne 10. 12. 2015 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1772/2014 z dne 7. 5. 2015 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13) (ZUTD), 69. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 86. čl. 23.9.2016 19.5.2016
Sklep U-I-94/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. tč. 1. odst. 342. čl. 20.6.2016 18.5.2016
Sklep U-I-89/16, Up-407/16 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Ustavna pritožba zoper akt predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 5. 5. 2016 in zoper akt predsednika Državnega zbora o posredovanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika v razglasitev in objavo 3.10.2016 13.5.2016
Sklep U-I-85/16, Up-398/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl. Ustavna pritožba zoper akta predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 2. 5. 2016 in 5. 5. 2016 ter zoper akta predsednika Državnega zbora o predložitvi zakonov v razglasitev in objavo z dne 3. 5. 2016 in 6. 5. 2016 Spor o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov, 1. tč. izreka 14.7.2016 10.5.2016
Sklep U-I-86/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-I) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) 28.9.2016 10.5.2016
Sklep U-I-81/16 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 405. čl. 12.9.2016 4.5.2016
Sklep U-I-77/16, Up-381/16 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 4920/2013 z dne 11. 1. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 1., 2., 3., in 5. odst. 60. čl., 1. in 2. odst. 63. čl. in 1. odst. 268. čl. 2.6.2016 3.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2016(40) 2015(61) 2014(25) 2013(11)

Leto rešitve

< Vsi
2016(137)
> Januar(11) > Februar(18) > Marec(21) > April(11) > Maj(9) > Junij(8) > Julij(10) > September(18) > Oktober(10) > November(9) > December(12)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(111) Up(68)

Vrsta akta

zakon(100) posamični akt(28) občinski predpis(6) podzakonski akt(2) akt zavoda za zdravstveno zavarovanje(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(106) Ustavne pritožbe(31)

Vrsta rešitve

zavrženje(60) razveljavitev ali odprava(30) zavrnitev(19) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(9) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(6) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(24) Civilno pravo - gospodarsko pravo(19) Upravno pravo - drugo upravno pravo(19) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(17) Delovno pravo(13) Več...