FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2013
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 224)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-271/13, Up-907/13 Ustavna pritožba zoper dopis Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. D 16/2012 z dne 1. 3. 2012 in zoper razglasitev oporoke pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru v zadevi št. D 16/2012 z dne 22. 2. 2012 Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, ter Uradni list RS, št. 67/01) (ZD) 19.12.2013 20.11.2013
Sklep: U-I-285/12 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl. 31.5.2013 19.11.2013
Sklep: U-I-257/13, Up-885/13 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 50/2011 z dne 11. 5. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. P 70/2006 z dne 10. 12. 2009 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 274. čl. 12.12.2013 8.11.2013
Sklep: U-I-250/13, Up-861/13, U-I-251/13, Up-862/13, U-I-252/13, Up-863/13 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0001 Ig 2006/00134 z dne 29. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 375/2006 z dne 20. 2. 2013 Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. I 110/2012 z dne 20. 6. 2012 Ustavna pritožba zoper obvestilo o pravnomočnosti izvršilnega sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0047 I 110/2012 z dne 17. 7. 2012 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 17., 23. in 42. čl. 20.11.2013 25.10.2013
Sklep: U-I-232/13, Up-798/13 Ustavna pritožba Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 6. odst. 143. čl. 11.12.2013 27.9.2013
Sklep: U-I-222/13, Up-786/13, U-I-223/13, Up-787/13, U-I-224/13, Up-788/13, U-I-225/13, Up-789/13, U-I-226/13, Up-790/13, U-I-227/13, Up-791/13, U-I-228/13, Up-792/13, U-I-229/13, Up-793/13, U-I-230/13, Up-794/13, U-I-231/13, Up-795/13 Ustavna pritožba zoper: 19.12.2013 26.9.2013
Sklep: U-I-215/13 Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10, 49/11, 57/12 in 39/13) (ZPCP), 56. in 57. čl. 16.10.2013 13.9.2013
Sklep: U-I-211/13, Up-736/13 Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 948/2010-2404 z dne 26. 5. 2011 v zvezi z odločbo Tržnega inšpektorata RS, Območna enota Ljubljana, št. 7100-73/2010-5-30015 z dne 4. 3. 2010 Ustavna pritožba zoper poziv Okrajnega sodišča v Ljubljani za nastop uklonilnega zapora št. PRuz 4704/2011-2407 z dne 12. 4. 2013 Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07) (ZVPNPP), 1., 2., 3., 4., 5., 7., 11., 12., 13., 14. in 15. čl. 9.10.2013 9.9.2013
Sklep: U-I-210/13 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 - uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 7. odst. 233. čl. 23.10.2013 3.9.2013
Sklep: U-I-208/13 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 13. čl. in 2. odst. 208. čl. 24.10.2013 2.9.2013
Sklep: U-I-205/13 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 83/12) (ZMZ), 5. odst. 74. čl. v zvezi s 5. odst. 51. čl. 18.9.2013 29.8.2013
Sklep: U-I-203/13 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/13), 3. in 5. čl. 17.10.2013 28.8.2013
Sklep: U-I-201/13 Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 43/12, 90/12), 2. čl. in 6. čl. 24.9.2013 26.8.2013
Sklep: U-I-198/13 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. odst. 152. čl. 18.9.2013 22.8.2013
Sklep: U-I-196/13 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86. čl. 25.10.2013 20.8.2013
Sklep: U-I-194/13, U-I-195/13, Up-691/13 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 488/2012 z dne 22. 5. 2013 v zvezi s III. in IV. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. I U 1877/2011 z dne 23. 10. 2012 Ustavna pritožba se v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), 4. in 5. čl. 11.12.2013 19.8.2013
Sklep: U-I-189/13 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 83/12) (ZMZ), 5. odst. 74. čl. v zvezi s 5. odst. 51. čl. 18.9.2013 12.8.2013
Sklep: U-I-183/13 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 14/13) (ZSVarPre), 2. odst. 20. čl. 18.9.2013 24.7.2013
Sklep: Up-594/13 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 84850/2010 z dne 7. 5. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 84850/2010 z dne 20. 3. 2013 26.11.2013 9.7.2013
Sklep: U-I-163/13 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 6. odst. 143. čl. 26.7.2013 10.6.2013
Sklep: U-I-160/13 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ), 2., 3., 4. in 5. odst. 406. čl. 18.9.2013 5.6.2013
Sklep: U-I-155/13, Up-499/13 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 46206/2010 z dne 20. 12. 2012 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 46206/2010 z dne 16. 4. 2012 in s sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. IV K 46206/2010 z dne 30. 11. 2011 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZKP) Ustava (URS), 27. čl. 22.7.2013 3.6.2013
Sklep: U-I-153/13 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 35/11, 107/11 in 46/13) (ZSPJS), 14. čl. 4.11.2013 31.5.2013
Sklep: U-I-152/13 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13) (ZSPJS) 13.6.2013 30.5.2013
Sklep: U-I-159/13 Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/08 in 15/09), 3., 4. in 5. čl. 17.10.2013 30.5.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2013(73) 2012(111) 2011(35) 2010(5)

Leto rešitve

< Vsi
2013(224)
> Januar(12) > Februar(20) > Marec(21) > April(16) > Maj(25) > Junij(25) > Julij(14) > September(32) > Oktober(28) > November(15) > December(16)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Mp(1) P(4) U-I(194) Up(108)

Vrsta akta

zakon(158) posamični akt(26) podzakonski akt(19) občinski predpis(15) drugi akti(6)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(189) Ustavne pritožbe(30) Spori o pristojnosti (4) Poslanski mandati in mandati članov Drža...(1)

Vrsta rešitve

zavrženje(124) razveljavitev ali odprava(35) zavrnitev(35) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(13) nesprejem ustavne pritožbe(7) Več...

Področje

Socialna varnost(39) Civilno pravo - drugo civilno pravo(36) Upravno pravo - drugo upravno pravo(34) Upravno pravo - varstvo okolja in urejan...(30) Delovno pravo(23) Več...