FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2017
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 164)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba Up-1033/17 Točka II sodbe Vrhovnega sodišča št. Uv 8/2017 z dne 19. 11. 2017 Odločbe Državne volilne komisije št. 041-32/2017-3/1, št. 041-32/2017-6/1 in št. 041-32/2017-7/1, vse z dne 30. 10. 2017 30.11.2017 21.11.2017
Sklep U-I-179/17, Up-965/17 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2017 z dne 23. 8. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 591/2017 z dne 24. 5. 2017 20.12.2017 8.11.2017
Sklep U-I-170/17 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) (ZDoh-2), 4. odst. 41. čl. 15.12.2017 30.10.2017
Sklep U-I-168/17 Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17). Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17), se zavrne. 20.12.2017 27.10.2017
Sklep U-I-165/17 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 1. odst. 283. čl. 1.12.2017 24.10.2017
Sklep U-I-161/17 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 63/03) (ZIPRS0304-A), 18. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 23. čl. 5.12.2017 19.10.2017
Sklep Up-853/17, U-I-146/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 388/2017 z dne 13. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 23. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 8. 5. 2017 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) v delu, ki se glasi: "Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo: 1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni upravitelj" (ZFPPIPP), 2. odst. 346. čl. 26.10.2017 14.9.2017
Sklep U-I-139/17 Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17), 2. in 3. odst. 4. čl. 14.12.2017 8.9.2017
Sklep U-I-130/17, Up-732/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vlade Republike Slovenije o sodelovanju v referendumski kampanji v podporo uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper z dne 20. 7. 2017 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 3. čl. in 6. odst. 4. čl. 28.9.2017 8.8.2017
Sklep U-I-129/17 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17 in 40/17) (ZPIZ-2), 3. odst. 403. čl. 9.10.2017 8.8.2017
Sklep U-I-127/17, Up-698/17 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 33/14, 76/15 in 23/17) (ZPOmK-1), 2. al. 1. odst. 28. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 64/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 267/2017 z dne 15. 2. 2017 26.9.2017 31.7.2017
Sklep U-I-111/17 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) (ZVRK), 6. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 12. čl. 13.7.2017 10.7.2017
Sklep U-I-108/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 34/17) 13.7.2017 5.7.2017
Sklep U-I-100/17 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) (ZUPPJS16), 11. čl. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) (ZUPPJS17), 9. in 12. čl. 14.12.2017 20.6.2017
Sklep U-I-99/17 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17 in 40/17) (ZPIZ-2), 1. odst. 16. čl. 6.10.2017 15.6.2017
Sklep U-I-96/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 2. odst. 16.b čl. 12.10.2017 12.6.2017
Sklep U-I-94/17 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16), 1. odst. 6. čl. Povprečne standardne tarife za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu št. 1/2007 z dne 27. 3. 2007 18.7.2017 7.6.2017
Sklep U-I-92/17, Up-489/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 327. čl. 2., 3. in 4. odst. 395. čl. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2.odst. 178., 210, 220 in 221. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 166/2017 z dne 11. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 3307/2014 z dne 12. 1. 2017 21.7.2017 31.5.2017
Sklep U-I-88/17 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 110. in 333. čl. v zvezi s 366. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 9. čl. v zvezi s 15. čl. 22.11.2017 30.5.2017
Sklep U-I-83/17, Up-454/17 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 29/2017 z dne 1. 3. 2017 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 2. odst. 39. čl. 29.6.2017 19.5.2017
Sklep U-I-78/17, Up-412/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 248/2017 z dne 21. 3. 2017 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 2. odst. 39. čl. 14.12.2017 8.5.2017
Odločba Up-403/17 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1589/2015 z dne 4.10.2016 12.12.2017 4.5.2017
Sklep U-I-69/17, Up-387/17 Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 in 21/08) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 79/2016 z dne 6. 4. 2016 27.12.2017 28.4.2017
Sklep U-I-70/17, Up-388/17 Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07, 21/08 in 21/14) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 113/2015 z dne 6. 4. 2016 27.12.2017 28.4.2017
Sklep U-I-72/17, Up-390/17 Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07, 21/08 IN 21/14) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 384/2015 z dne 22. 6. 2016 27.12.2017 28.4.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2017(48) 2016(40) 2015(52) 2014(23)
2013(1)

Leto rešitve

< Vsi
2017(164)
> Januar(16) > Februar(8) > Marec(15) > April(10) > Maj(5) > Junij(9) > Julij(7) > September(8) > Oktober(13) > November(15) > December(58)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(102) Up(109)

Vrsta akta

zakon(76) posamični akt(62) podzakonski akt(22) drugi akti(2) akt zavoda za zdravstveno zavarovanje(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(96) Ustavne pritožbe(67) Spori o pristojnosti (1)

Vrsta rešitve

zavrženje(74) razveljavitev ali odprava(61) zavrnitev(15) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(5) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(5) Več...

Področje

Socialna varnost(29) Denacionalizacija(28) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(22) Upravno pravo - drugo upravno pravo(19) Civilno pravo - drugo civilno pravo(14) Več...