FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2014
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 155)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-231/14 ZFPPIPP člen 221i, 221j, 221k in 22l. 16.12.2014 25.11.2014
Sklep U-I-216/14 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 40/04) (ZObr-D), 5., 6., 7. in 8. odst. 26. čl. 4.12.2014 27.10.2014
Sklep U-I-214/14 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 109/12) (ZIKS-1), 73. in 98.a čl. 2.12.2014 22.10.2014
Odločba: Up-455/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 704/2009 z dne 21. 2. 2013 25.9.2014 7.10.2014
Sklep U-I-196/14 Zadržanje izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 67/11 - uradno prečiščeno besedilo in 82/13) 9.10.2014 8.9.2014
Sklep: U-I-184/14 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13 - popr.) (ZSS), 33. čl. 17.9.2014 20.8.2014
Sklep: U-I-172/14, Up-594/14 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 1230/2013 z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1311/2004 z dne 16. 8. 2013 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11 in 53/14) (ZIZ), 1. odst. 59. čl. 23.9.2014 25.7.2014
Sklep Up-597/14 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 623/2014 z dne 23. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 32/2014 z dne 24. 2. 2014 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0737 Z 366/2013 z dne 19. 11. 2013 1.8.2014 25.7.2014
Sklep: U-I-171/14 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11) (ZZDT-1), 1. tč. 4. odst. 55. čl. 30.9.2014 24.7.2014
Sklep: U-I-155/14 Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZVis), 1. in 5. odst. 41. čl. 7.10.2014 8.7.2014
Sklep: U-I-150/14 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12 in 111/13) (ZDavP-2), 5. odst. 20. čl. 10.9.2014 24.6.2014
Sklep U-I-132/14 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 153. in 154. čl. 11.12.2014 3.6.2014
Sklep: U-I-124/14 Pravilnik o podpisovanju dokumentov in o poročanju glede sprejetih oziroma izdanih dokumentov št. 0070-12/2013-9 z dne 14. 5. 2013, 4. al. 28. čl. 10.7.2014 2.6.2014
Odločba: P-13/14 Spor o pristojnosti 2.10.2014 30.5.2014
Odločba Up-431/14 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 11881/2014 z dne 30. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11881/2014 z dne 16. 4. 2014 17.12.2014 28.5.2014
Sklep: U-I-123/14 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ-2), 1. odst. 56. čl. in 3. odst. 109. čl. 24.6.2014 28.5.2014
Sklep: Up-404/14, U-I-119/14 Ustavna pritožba zoper odločbo Ministrstva za finance št. DT 498-2-150/2013 z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sklepom Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije, Carinskega urada Celje št. DT 4933-111945/2012 z dne 24. 1. 2013, zoper sklep Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije, Carinskega urada Celje št. DT 4933-111945/2012 z dne 15. 4. 2014 ter zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 835/2005 z dne 30. 11. 2006 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP) Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 24. in 27. čl. 10.9.2014 20.5.2014
Sklep: U-I-116/14 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13) (ZUTD), 6. al. 1. odst. 164. čl. 24.6.2014 20.5.2014
Sklep: U-I-112/14, Up-383/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 316/2010 z dne 24. 1. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 147/2010 z dne 3. 6. 2010 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 2634/2008 z dne 5. 1. 2010 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), 15. čl. 4.7.2014 14.5.2014
Sklep: U-I-106/14, Up-379/14 Zakon o izvršbi in zavarovanju (št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11 in 53/14) (ZIZ), 197. in 198. čl. 10.9.2014 12.5.2014
Sklep: Up-373/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013 11.6.2014 9.5.2014
Sklep: U-I-102/14 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 93/13) (ZVO) Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) (ZGJS) Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08 in 94/13) Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni list RS, št. 128/04 in 18/05 - popr.) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 57/10) 10.9.2014 7.5.2014
Sklep: U-I-101/14, Up-362/14 Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 in 59/11) (ZVEtL), 15. čl. 1.7.2014 6.5.2014
Odločba: U-I-85/14 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST), 1. odst. v zvezi z 2. in 3. odst. 11. čl. 10.7.2014 16.4.2014
Sklep: U-I-78/14 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo) (KZ-1), 1. odst. 186. čl. 24.6.2014 8.4.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2014(46) 2013(56) 2012(43) 2011(10)

Leto rešitve

< Vsi
2014(155)
> Januar(18) > Februar(16) > Marec(13) > April(30) > Maj(8) > Junij(9) > Julij(17) > Avgust(1) > September(18) > Oktober(11) > November(4) > December(10)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(5) U-I(121) Up(74)

Vrsta akta

zakon(106) posamični akt(30) občinski predpis(8) drugi akti(5) podzakonski akt(5) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(113) Ustavne pritožbe(37) Spori o pristojnosti (5)

Vrsta rešitve

zavrženje(66) razveljavitev ali odprava(39) zavrnitev(23) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(9) določitev pristojnega organa(5) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(27) Upravno pravo - drugo upravno pravo(22) Delovno pravo(17) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(14) Socialna varnost(12) Več...