FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2010
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 241)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-241/10 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo, 55/08, 66/08 - popr. in 39/09) (KZ), 92. čl., 94. čl., 113. čl. in 115. čl. 16.12.2010 2.11.2010
Sklep: U-I-231/10, Up-1232/10 Ustavna pritožba zoper sklep Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, št. 356-02-316/2005 z dne 28. 9. 2010 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 297. čl. 16.12.2010 18.10.2010
Sklep: U-I-218/10 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 3. odst. 12.a čl., 2. odst. 16 čl., 3. odst. 16. čl., 16.a čl., 16.b čl. in II. poglavje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 2. odst. 46. čl. 2.12.2010 1.10.2010
Sklep: U-I-198/10 Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 - popr. in 75/97) (ZVojI), 3. odst. 121. čl. 7.10.2010 6.9.2010
Sklep: U-I-196/10, Up-1094/10 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 739/2010 z dne 15. 6. 2010 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 247. čl. 7.10.2010 1.9.2010
Sklep: U-I-195/10 Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92 in 42/93) (ZPDJVZ), 1. odst. 12. čl. 4.11.2010 31.8.2010
Sklep: U-I-194/10, Up-1081/10 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 221/2010-13 z dne 30. 6. 2010 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 1. odst. 96. čl., 132. čl., 150. čl., 152. čl. in 159. čl. 11.11.2010 30.8.2010
Sklep: U-I-193/10 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.) (ZOFVI), 3. in 4. odst. 68. čl. 30.9.2010 26.8.2010
Sklep: U-I-187/10 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 104. čl. in 2. odst. 163. čl. 4.11.2010 11.8.2010
Odločba: U-I-180/10 Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 57/10, MP, št. 11/10) (BHRAS) 7.10.2010 2.8.2010
Sklep: U-I-177/10 Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZIN) 7.10.2010 23.7.2010
Sklep: U-I-173/10 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10 in 59/10) (ZSPJS), 4. odst. 22.e čl. 7.10.2010 19.7.2010
Odločba: U-I-161/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 282. čl. 9.12.2010 6.7.2010
Sklep: Up-878/10 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 144/2010 z dne 22. 4. 2010 8.11.2010 5.7.2010
Sklep: U-I-152/10 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 1. odst. 421. čl. 9.12.2010 23.6.2010
Sklep: Up-821/10, U-I-156/10 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 133/2010 z dne 29. 4. 2010 in zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 872/2009 z dne 28. 1. 2010 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 608/2008 z dne 2. 6. 2009 Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 7.10.2010 23.6.2010
Sklep: U-I-145/10, Up-781/10 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popr. in 108/09) (ZP), 3. odst. 22. čl., 202.a čl. 8.7.2010 14.6.2010
Sklep: U-I-140/10, Up-749/10 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 234/2010 z dne 31. 3. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. V P 379/2001 z dne 3. 7. 2009 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 234/2010 z dne 31. 3. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. V P 379/2001 z dne 9. 11. 2009 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 105.a čl. 14.10.2010 7.6.2010
Sklep: U-I-141/10, Up-750/10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 45/08) (ZPP), 1. odst. 130. čl. 21.10.2010 7.6.2010
Odločba: U-I-137/10 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10) 26.11.2010 4.6.2010
Sklep: U-I-135/10, Up-738/10 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 358/2010 z dne 17. 3. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V Pg 81/2002 z dne 9. 11. 2009 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST), 39. čl. 30.9.2010 4.6.2010
Sklep: U-I-128/10 Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) (ZDru), 4. al. 1. odst. 9. čl. 17.11.2010 21.5.2010
Sklep: U-I-121/10, Up-657/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. in 4. odst. 86. čl. 30.9.2010 17.5.2010
Sklep: U-I-117/10, Up-641/10 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 1. odst. 121.a čl., 1. odst. 121.b čl. 3.6.2010 10.5.2010
Sklep: U-I-110/10, Up-603/10 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4054/2009 z dne 3. 2. 2010 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1968/2006 z dne 28. 9. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl. 20.5.2010 29.4.2010
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2010(67) 2009(111) 2008(59) 2007(3)
2006(1)

Leto rešitve

< Vsi
2010(241)
> Januar(17) > Februar(10) > Marec(31) > April(23) > Maj(68) > Junij(16) > Julij(9) > September(16) > Oktober(22) > November(9) > December(20)

Letnik pisne zbirke

2010(16)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(5) Rm(1) U-I(151) U-II(1) Up(160)

Vrsta akta

zakon(119) posamični akt(107) drugi akti(7) občinski predpis(5) podzakonski akt(3)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(120) Ustavne pritožbe(114) Spori o pristojnosti (5) Skladnost mednarodnih pogodb z Ustavo(1) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1)

Vrsta rešitve

zavrženje(93) razveljavitev(65) zavrnitev(31) nesprejem ustavne pritožbe(18) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(16) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(107) Upravno pravo - drugo upravno pravo(19) Delovno pravo(17) Civilno pravo - gospodarsko pravo(16) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(14) Več...