FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2. Viri ustavnega prava
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 137)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba Up-135/19, U-I-37/19 Sodba Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV) 5.6.2019 4.2.2019
Odločba U-I-393/18 Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug 25.4.2019 30.5.2018
Odločba U-I-477/18, Up-93/18 Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 23.5.2019 30.1.2018
Odločba U-I-194/17 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 2. pov. 2. odst. 3. čl., 1. in 3. odst. 42. čl. 15.11.2018 19.12.2017
Odločba U-I-6/17 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt) 20.6.2019 12.1.2017
Odločba Up-957/16 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 842/2016 z dne 12. 9. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. IV P 1027/2015 z dne 22. 6. 2016 22.6.2017 15.11.2016
Sklep U-I-157/16, Up-729/16, Up-55/17 Ustavna pritožba Banke Slovenije zoper odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. 6. 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. 6. 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 6. 7. 2016 in št. III Kpd 29285/2016 z dne 22. 7. 2016 Ustavna pritožba Evropske centralne banke zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 29285/2016 z dne 17. 11. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP) 19.4.2018 5.9.2016
Odločba U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl. v zvezi s 1. odst. 28. čl. 15.3.2018 5.5.2016
Odločba U-I-132/15 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 243. čl. 15.3.2018 11.9.2015
Sklep U-I-129/15 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. in 2. odst. 99. čl. 11.2.2016 8.9.2015
Odločba Up-614/15 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1206/2015 z dne 10. 6. 2015 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1376/2014-III z dne 10. 12. 2014 21.5.2018 21.8.2015
Odločba Up-455/15 Sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015 24.1.2019 1.7.2015
Odločba Up-450/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 109/2013 z dne 19. 3. 2015, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 890/2012 z dne 8. 1. 2013 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 4/2011 z dne 18. 5. 2012 2.6.2016 29.6.2015
Odločba Up-217/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. G 1/2014 z dne 20. 1. 2015 7.7.2016 30.3.2015
Odločba Up-854/14 Sodba Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. ZSV 54/2013 z dne 14. 8. 2014 20.4.2017 19.11.2014
Odločba Up-847/14 Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 13/2014 z dne 21. 8. 2014 20.4.2017 17.11.2014
Odločba Up-849/14 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2103/2014 z dne 15. 10. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 128/2013 z dne 9. 1. 2014 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3268/2013 z dne 7. 5. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 117/2011 z dne 26. 8. 2013 27.9.2018 17.11.2014
Sklep Up-814/14 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 27692/2013 z dne 14. 8. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. I K 27692/2013 z dne 29. 5. 2014 21.9.2017 30.10.2014
Odločba Up-797/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 295/2014 z dne 18. 9. 2014 12.3.2015 23.10.2014
Odločba Up-515/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 621/2013 z dne 4. 12. 2013 v zvezi z drugo alinejo točke I. 1) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3162/2008 - III z dne 12. 11. 2012 12.10.2017 26.6.2014
Odločba Up-407/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 97/2015 z dne 10. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3057/2013 z dne 12. 2. 2014 in ustavna pritožba zoper točko I./1 izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3057/2013 z dne 12. 2. 2014 14.12.2016 21.5.2014
Odločba Up-349/14 Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 437/2012 z dne 6. 2. 2014 16.5.2019 5.5.2014
Odločba Up-320/14, U-I-5/17 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 4. odst. 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25625/2010 z dne 14. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 25625/2010 z dne 10. 6. 2013 14.9.2017 24.4.2014
Odločba U-I-64/14 Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/13), (ZGO-1E), 2. čl. 12.10.2017 10.3.2014
Odločba Up-185/14, U-I-51/16 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP) (ZKP), 3. poved 1. odst. 78. čl., 2. poved 130. čl. Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 19641/2012 z dne 12. 12. 2013 in sklep Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. I K 19641/2012 z dne 24. 6. 2013 28.9.2016 7.3.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(1) 2018(2) 2017(2) 2016(3)
2015(6) 2014(14) 2013(11) 2012(6)
2011(4) 2010(5) 2009(9) 2008(12)
2007(9) 2006(8) 2005(13) 2004(9)
2003(8) 2002(6) 2001(4) 2000(4)
Več...

Leto rešitve

2019(6) 2018(6) 2017(9) 2016(6)
2015(8) 2014(7) 2013(4) 2012(3)
2011(8) 2010(11) 2009(14) 2008(5)
2007(18) 2006(9) 2004(12) 2003(11)

Letnik pisne zbirke

2010(10) 2009(9) 2008(5) 2007(13)
2006(8) 2004(8) 2003(8)

Geslo

< Vsi2. Viri ustavnega prava

2.1. Razredi

2.2. Hierarhija

2.3. Tehnike presoje

Vpisniki

U-I(85) U-II(3) Up(66)

Vrsta akta

zakon(73) posamični akt(53) občinski predpis(5) podzakonski akt(3) drugi akti(2) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(78) Ustavne pritožbe(56) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(3)

Vrsta rešitve

razveljavitev(34) razveljavitev ali odprava(28) zavrnitev(27) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(19) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(17) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(24) Ostalo(21) Upravno pravo - drugo upravno pravo(15) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(14) Civilno pravo - gospodarsko pravo(9) Več...