FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 3. Splošna načela
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 26
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 637)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba Up-1298/18 Odredba o prodaji Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 1469/2012 (In 762/2014) z dne 31. 7. 2018 9.5.2019 13.9.2018
Odločba Up-1212/18 Točka I sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8522/2013 z dne 12. 7. 2018 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 8522/2013 z dne 21. 5. 2018 5.6.2019 3.9.2018
Odločba Up-1167/18 Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018 11.7.2019 24.8.2018
Sklep U-I-94/18, Up-261/18 Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve) Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 2/2018 z dne 16. 2. 2018 22.3.2018 5.3.2018
Odločba U-I-477/18, Up-93/18 Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 23.5.2019 30.1.2018
Odločba U-I-196/17 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (ZMed), 2. odst. 39. čl., 3. odst. 39. čl. 20.6.2019 28.12.2017
Odločba U-I-194/17 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 2. pov. 2. odst. 3. čl., 1. in 3. odst. 42. čl. 15.11.2018 19.12.2017
Odločba U-I-191/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 1. odst. 3. čl., kolikor se nanaša na Vlado, in 6. odst. 4. čl. 25.1.2018 12.12.2017
Odločba U-I-152/17 (ANPR) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17) (ZNPPol), 4. odst. 113. čl., 32. tč. 2. odst. 123. čl., 32. tč. 125. čl. in 22. al. 1. odst. 128. čl. 4.7.2019 22.9.2017
Odločba U-I-80/17 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 1. odst. 12. čl. 5.12.2018 16.5.2017
Odločba Up-370/17 Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015 v delu, na katerega se nanaša zavrnitev revizije, in IV. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015 Točka I izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 349/2015 z dne 7. 4. 2016 v delu, ki z revizijo ni bil spremenjen in ki se nanaša na zavrnitev pritožbe, razen v delu, ki se nanaša na zavrnitev pritožbe zoper III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015, in III. točka izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 349/2015 z dne 7. 4. 2016 Točki II in III izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. III Ips 80/2016 z dne 24. 1. 2017 12.7.2018 25.4.2017
Odločba U-I-56/17, Up-335/17 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) (ZFPPIPP-G), 3. odst. 34. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 57/2017 z dne 14. 2. 2017 4.4.2019 14.4.2017
Odločba U-I-49/17, U-I-98/17 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (ZEKom-1), 2. st. 2. odst. 6. čl. 28.3.2019 3.4.2017
Sklep U-I-225/16 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15) (ZSS), 3. odst. 21. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) (PoDZ-1), 2. odst. 193. čl. in 1. odst. 73. čl. 6.12.2017 22.12.2016
Odločba U-I-186/16 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) (ZUPUDPP), 2. al. 1. odst. 54. čl. 22.3.2018 19.10.2016
Odločba U-I-181/16 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ), 2. st. 1. odst. 86. čl. in 87. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 191. čl. 15.11.2018 14.10.2016
Odločba U-I-170/16 Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini št. 1224-125/2013/5 z dne 5. 12. 2013, tč. 7. 6.6.2018 20.9.2016
Odločba Up-578/16 Sodba Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 671/2015 z dne 5. 5. 2016 20.4.2017 13.7.2016
Odločba Up-449/16 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 1597/2015 z dne 17. 3. 2016 Sklep Okrajnega sodišča v Postojni št. I K 1597/2015 z dne 14. 1. 2016 16.5.2019 23.5.2016
Sklep U-I-85/16, Up-398/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl. Ustavna pritožba zoper akta predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 2. 5. 2016 in 5. 5. 2016 ter zoper akta predsednika Državnega zbora o predložitvi zakonov v razglasitev in objavo z dne 3. 5. 2016 in 6. 5. 2016 Spor o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov, 1. tč. izreka 14.7.2016 10.5.2016
Odločba U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl. v zvezi s 1. odst. 28. čl. 15.3.2018 5.5.2016
Odločba U-I-52/16 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 102/15) (ZDIJZ), 5. odst. 1.a čl. in 1. odst. v zvezi s 3. in 4. odst. 6.a čl. 12.1.2017 16.3.2016
Odločba Up-95/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2014 z dne 28. 10. 2015 14.3.2019 27.1.2016
Odločba U-I-5/16 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 406. čl. v zvezi s 3. odst. 396. čl. 19.1.2017 6.1.2016
Odločba Up-979/15 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015 21.6.2018 23.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 26 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(5) 2017(8) 2016(11) 2015(24)
2014(29) 2013(19) 2012(25) 2011(28)
2010(32) 2009(45) 2008(48) 2007(48)
2006(38) 2005(63) 2004(64) 2003(41)
2002(41) 2001(35) 2000(27) 1999(5)
Več...

Leto rešitve

2019(13) 2018(15) 2017(26) 2016(15)
2015(16) 2014(20) 2013(27) 2012(20)
2011(45) 2010(38) 2009(68) 2008(28)
2007(62) 2006(50) 2005(68) 2004(57)
2003(69)

Letnik pisne zbirke

2010(23) 2009(39) 2008(25) 2007(36)
2006(38) 2005(41) 2004(34) 2003(40)

Geslo

< Vsi3. Splošna načela

3.1. Suverenost

3.2. Republika

3.3. Demokracija

3.4. Delitev oblasti

3.5. Socialna država

3.7. Razmerja med državo in organi verske ali ideološke narave

3.8. Ozemeljska načela

3.9. Vladavina prava

3.10. Pravna varnost

3.11. Podeljene in

3.12. Jasnost in natančnost pravnih določb

3.13. Zakonitost

3.14. Nullum crimen, nulla poena sine lege

3.15. Objava zakonov

3.16. Sorazmernost

3.17. Tehtanje interesov

3.18. Splošni interes

3.19. Meja proste presoje držav (margin of appreciation)

3.20. Razumnost

3.21. Enakost

3.22. Prepoved arbitrarnosti

3.23. Pravičnost

3.24. Lojalnost do države

3.25. Načelo svobodne gospodarske pobude

3.26. Načela prava Skupnosti

Vpisniki

P(2) Rm(2) U-I(503) U-II(12) Up(197)

Vrsta akta

zakon(404) posamični akt(136) občinski predpis(50) podzakonski akt(33) drugi akti(13) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(480) Ustavne pritožbe(142) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(12) Skladnost mednarodnih pogodb z Ustavo(2) Spori o pristojnosti (1)

Vrsta rešitve

zavrnitev(181) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(122) razveljavitev(107) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(102) razveljavitev ali odprava(69) Več...

Področje

Ostalo(114) Upravno pravo - drugo upravno pravo(65) Civilno pravo - drugo civilno pravo(55) Socialna varnost(54) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(38) Več...