FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 4. Ustanove
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 250)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba Up-135/19, U-I-37/19 Sodba Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV) 5.6.2019 4.2.2019
Odločba Up-1167/18 Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018 11.7.2019 24.8.2018
Sklep U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 33. čl. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/18) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 3/2018 z dne 28. 3. 2018 9.4.2018 4.4.2018
Sklep U-I-94/18, Up-261/18 Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve) Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 2/2018 z dne 16. 2. 2018 22.3.2018 5.3.2018
Odločba U-I-191/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 1. odst. 3. čl., kolikor se nanaša na Vlado, in 6. odst. 4. čl. 25.1.2018 12.12.2017
Odločba Up-1033/17 Točka II sodbe Vrhovnega sodišča št. Uv 8/2017 z dne 19. 11. 2017 Odločbe Državne volilne komisije št. 041-32/2017-3/1, št. 041-32/2017-6/1 in št. 041-32/2017-7/1, vse z dne 30. 10. 2017 30.11.2017 21.11.2017
Sklep U-I-108/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 34/17) 13.7.2017 5.7.2017
Sklep U-I-85/16, Up-398/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl. Ustavna pritožba zoper akta predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 2. 5. 2016 in 5. 5. 2016 ter zoper akta predsednika Državnega zbora o predložitvi zakonov v razglasitev in objavo z dne 3. 5. 2016 in 6. 5. 2016 Spor o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov, 1. tč. izreka 14.7.2016 10.5.2016
Odločba U-I-78/16, Up-384/16 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15) (ZSS), 1. odst. 44. čl. in 45. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 365/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. I U 444/2013 z dne 4. 6. 2014 5.6.2019 4.5.2016
Odločba U-II-2/15 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi (EPA 822-VII) z dne 4. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 83/15) 3.12.2015 12.11.2015
Odločba U-I-150/15 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) (ZFO-1), 2. odst. 11. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) (ZIPRS1617), 55. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 7. odst. 86.a čl. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09) Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 46. in 46.a čl. Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, 3. tč. 10.11.2016 8.10.2015
Odločba U-I-227/14, Up-790/14 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) (ZPos) 4.6.2015 21.10.2014
Sklep U-II-1/15 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15) 28.9.2015 14.7.2014
Odločba U-I-144/14 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1), 1. odst. 195. čl. 9.3.2017 17.6.2014
Odločba: U-I-76/14 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14) 17.4.2014 3.4.2014
Odločba: U-I-313/13 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN) 21.3.2014 16.12.2013
Odločba U-I-164/13 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) (ZFO), 3. in 4. odst. 6. čl., 11. čl., 12. čl., 13.a čl., 14. čl., 1. odst. 15. čl., 23. čl. 10.6.2015 11.6.2013
Odločba: U-I-43/13 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) (ZPNačrt-B), 29. čl. 9.10.2014 18.2.2013
Odločba U-I-43/13 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) (ZPNačrt-B), 29. čl. 9.10.2014 18.2.2013
Odločba: Mp-1/12 Sklep Državnega sveta Republike Slovenije z dne 12. 12. 2012 21.2.2013 24.12.2012
Odločba U-II-1/12, U-II-2/12 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB) 17.12.2012 6.11.2012
Sklep: U-I-268/12 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (Uradni list RS, št. 58/12) (ZPODPTEŠ) 15.11.2012 25.10.2012
Odločba: U-I-42/12 Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12) (ZDU), 34. in 37. čl. 7.2.2013 24.2.2012
Odločba: U-I-40/12 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12) (ZPOmK), 1. st. 1. odst. 28. čl., 54. čl., 56. čl., 57. čl., 59. čl. in 61. čl. 11.4.2013 23.2.2012
Odločba: U-I-23/12 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) (ZLPLS) 5.4.2012 31.1.2012
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(1) 2018(3) 2017(3) 2016(2)
2015(2) 2014(4) 2013(4) 2012(6)
2011(28) 2010(10) 2009(11) 2008(13)
2007(11) 2006(22) 2005(20) 2004(20)
2003(17) 2002(26) 2001(19) 2000(21)
Več...

Leto rešitve

2019(3) 2018(3) 2017(3) 2016(2)
2015(4) 2014(4) 2013(4) 2012(26)
2011(17) 2010(8) 2009(12) 2008(14)
2007(20) 2006(33) 2005(11) 2004(29)
2003(57)

Letnik pisne zbirke

2010(9) 2009(11) 2008(11) 2007(12)
2006(22) 2005(8) 2004(19) 2003(36)

Geslo

< Vsi4. Ustanove

4.3. Jeziki

4.4. Šef države

4.5. Zakonodajni organi

4.6. Izvršilni organi

4.7. Pravosodni organi

4.8. Federalizem, regionalizem in lokalna samouprava

4.9. Volitve in oblike neposredne demokracije

4.10. Javne finance

4.11. Vojska, policija in obveščevalne službe

4.12. Varuh človekovih pravic

4.13. Neodvisni upravni organi

4.16. Mednarodni odnosi

4.17. Evropska unija

Vpisniki

Mp(2) P(2) U-I(211) U-II(10) Up(36)

Vrsta akta

zakon(166) občinski predpis(30) posamični akt(29) podzakonski akt(17) drugi akti(8)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(207) Ustavne pritožbe(29) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(10) Poslanski mandati in mandati članov Drža...(2) Spori o pristojnosti (2)

Vrsta rešitve

zavrnitev(64) razveljavitev(48) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(42) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(41) razveljavitev ali odprava(25) Več...

Področje

Ostalo(68) Lokalna samouprava(30) Upravno pravo - drugo upravno pravo(28) Volitve(16) Referendum(15) Več...