FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Referendum
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-437/18 Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 51/18) (ZIUGDT) Ustava, 90.čl. 20.9.2018 23.7.2018
Sklep Up-1072/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 13/2018 z dne 13. 7. 2018 9.10.2018 20.7.2018
Odločba U-I-191/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 1. odst. 3. čl., kolikor se nanaša na Vlado, in 6. odst. 4. čl. 25.1.2018 12.12.2017
Sklep U-I-130/17, Up-732/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vlade Republike Slovenije o sodelovanju v referendumski kampanji v podporo uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper z dne 20. 7. 2017 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 3. čl. in 6. odst. 4. čl. 28.9.2017 8.8.2017
Sklep U-I-111/17 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) (ZVRK), 6. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 12. čl. 13.7.2017 10.7.2017
Sklep U-I-108/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 34/17) 13.7.2017 5.7.2017
Sklep U-I-96/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 2. odst. 16.b čl. 12.10.2017 12.6.2017
Sklep U-I-85/16, Up-398/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl. Ustavna pritožba zoper akta predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 2. 5. 2016 in 5. 5. 2016 ter zoper akta predsednika Državnega zbora o predložitvi zakonov v razglasitev in objavo z dne 3. 5. 2016 in 6. 5. 2016 Spor o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov, 1. tč. izreka 14.7.2016 10.5.2016
Sklep U-I-64/16 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-64/16 z dne 19. 5. 2016, tč. 1 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.b čl. 7.7.2016 13.4.2016
Odločba U-II-2/15 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi (EPA 822-VII) z dne 4. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 83/15) 3.12.2015 12.11.2015
Odločba: U-I-76/14 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14) 17.4.2014 3.4.2014
Sklep: U-I-131/13 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 1. odst. 40. čl. 9.9.2013 7.5.2013
Sklep: U-I-276/12, Up-1018/12 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl., 16.b čl. in 59. čl. 7.3.2013 7.11.2012
Odločba U-II-1/12, U-II-2/12 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB) 17.12.2012 6.11.2012
Sklep: U-I-268/12 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (Uradni list RS, št. 58/12) (ZPODPTEŠ) 15.11.2012 25.10.2012
Odločba: U-II-3/11 Družinski zakonik (EPA 817-V) (DZ) 8.12.2011 2.9.2011
Sklep: U-I-59/11 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl. 24.3.2011 18.3.2011
Odločba: U-II-1/11 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) (ZPIZ) 10.3.2011 12.1.2011
Sklep: U-I-218/10 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 3. odst. 12.a čl., 2. odst. 16 čl., 3. odst. 16. čl., 16.a čl., 16.b čl. in II. poglavje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 2. odst. 46. čl. 2.12.2010 1.10.2010
Odločba: U-II-1/10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD) 10.6.2010 19.3.2010
Odločba: U-II-2/09 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS) 9.11.2009 6.10.2009
Odločba: U-II-1/09 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V) 5.5.2009 9.4.2009
Odločba: U-I-54/09 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 2. odst. in 3. odst. 12.a. čl., 2. odst. in 3. odst. 16. čl., 1. odst. 16.a. čl., 16.b. čl. ter 2. oddelek II. poglavja 14.4.2011 11.3.2009
Sklep: U-I-45/09 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ur. p. b.) (ZRLI) 12.3.2009 3.3.2009
Sklep: U-I-230/08 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 1. odst. 6. čl. 7.10.2010 11.9.2008
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(2) 2017(5) 2016(2) 2015(1)
2014(1) 2013(1) 2012(3) 2011(3)
2010(2) 2009(4) 2008(2) 2007(1)
2006(1) 2005(1)

Leto rešitve

2018(3) 2017(4) 2016(2) 2015(1)
2014(1) 2013(2) 2012(2) 2011(4)
2010(3) 2009(3) 2008(2) 2007(1)
2006(1)

Letnik pisne zbirke

2010(1) 2009(3) 2008(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(21) U-II(7) Up(4)

Vrsta akta

zakon(23) posamični akt(3) podzakonski akt(2) občinski predpis(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(21) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(7) Ustavne pritožbe(1)

Vrsta rešitve

zavrnitev(9) zavrženje(9) druge rešitve(4) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(2) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(2) Več...

Področje

< VsiReferendum(29)