FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Upravno pravo - drugo upravno pravo
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 452)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-8/19 Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 - popr. in 86/18) (Akt), 1. odst. 21. čl., 10. tč. 1.odst. 23.čl., 6. odst. 29. čl., 2. odst. 37. čl., 101., 144., in 145. čl. ter II. poglavja Priloge 1 tega akta 3.4.2019 17.1.2019
Sklep Up-1250/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 133/2018 z dne 9. 7. 2018 v delu, v katerem revizija ni bila dopuščena Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 286/2016 z dne 16. 5. 2018 24.9.2018 12.9.2018
Odločba Up-1094/18 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 15/2018 z dne 27. 3. 2018 21.2.2019 30.7.2018
Sklep U-I-367/18 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) (ZN) 2. in 3. al. 2. tč. 1. odst. 113 čl., 15. al. 2. tč. 1. odst. 113.a čl., 1. odst. 113.b čl., 113.c čl., 2. odst. 113.č čl., 113.d, 114. čl., 115. čl. ter 1. in 2. odst. 119. čl. 5.6.2018 14.5.2018
Sklep U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 33. čl. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/18) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 3/2018 z dne 28. 3. 2018 9.4.2018 4.4.2018
Sklep Up-489/18, U-I-255/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. EPVDp 97/2017 z dne 1. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. EPVD 79/2009 z dne 19. 10. 2017 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 98. čl. 6.6.2018 26.3.2018
Sklep U-I-13/18 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl. 15.3.2018 19.1.2018
Sklep U-I-12/18 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl. 15.3.2018 19.1.2018
Sklep U-I-179/17, Up-965/17 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2017 z dne 23. 8. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 591/2017 z dne 24. 5. 2017 20.12.2017 8.11.2017
Sklep U-I-176/17 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl. 5.7.2018 6.11.2017
Odločba U-I-157/17, Up-143/15 Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) (ZUKN), 20. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 111/2013 z dne 19. 12. 2014 5.4.2018 12.10.2017
Sklep U-I-156/17 Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 66/18), 7. čl. 19.1.2019 11.10.2017
Odločba P-2/17 Spor o pristojnosti 5.7.2018 22.8.2017
Sklep U-I-127/17, Up-698/17 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 33/14, 76/15 in 23/17) (ZPOmK-1), 2. al. 1. odst. 28. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 64/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 267/2017 z dne 15. 2. 2017 26.9.2017 31.7.2017
Sklep U-I-105/17, Up-577/17 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Sdn 783/2013 z dne 14. 3. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Dn 69216/2013 z dne 2. 4. 2013 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 79/17) (ZKZ), 69. čl. 22.3.2019 29.6.2017
Sklep U-I-94/17 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16), 1. odst. 6. čl. Povprečne standardne tarife za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu št. 1/2007 z dne 27. 3. 2007 18.7.2017 7.6.2017
Sklep Up-314/16, U-I-62/16 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 10. in 17.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 79/2015 z dne 20. 1. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1609/2014 z dne 17. 2. 2015 9.11.2017 11.4.2017
Sklep U-I-38/17 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl 1.2.2018 10.3.2017
Sklep U-I-23/17 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) (ZOFVI), 1. odst. 81. čl. in Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) (ZOsn), 90. čl. 14.6.2019 7.2.2017
Sklep U-I-225/16 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15) (ZSS), 3. odst. 21. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) (PoDZ-1), 2. odst. 193. čl. in 1. odst. 73. čl. 6.12.2017 22.12.2016
Sklep U-I-193/16, Up-891/16 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 11/14 - popr.) (ZIS), 2. odst. 91. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 163/2016 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 895/2015 z dne 17. 12. 2015 30.4.2018 25.10.2016
Sklep U-I-188/16 Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv), 26.c.1.1 čl. 8.11.2018 21.10.2016
Sklep Up-722/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 123/2016 z dne 1. 6. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 634/2015 z dne 27. 1. 2016 22.5.2018 30.8.2016
Sklep U-I-127/16 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) (ZOdvT), 1. odst. 28. čl., 3. odst. 28. čl. v zvezi s 1. odst. 21. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16) (ZST), 2. odst. 24. čl. 9.2.2017 28.7.2016
Odločba Up-613/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2016 z dne 29. 6. 2016 28.9.2016 21.7.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(1) 2018(7) 2017(11) 2016(23)
2015(28) 2014(20) 2013(26) 2012(25)
2011(27) 2010(35) 2009(27) 2008(31)
2007(25) 2006(61) 2005(93) 2004(12)

Leto rešitve

2019(8) 2018(20) 2017(19) 2016(19)
2015(17) 2014(22) 2013(34) 2012(20)
2011(49) 2010(19) 2009(30) 2008(31)
2007(70) 2006(93) 2005(1)

Letnik pisne zbirke

2010(6) 2009(8) 2008(13) 2007(18)
2006(9)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(5) U-I(295) U-II(1) Up(245)

Vrsta akta

zakon(245) posamični akt(165) podzakonski akt(27) drugi akti(10) občinski predpis(5)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(269) Ustavne pritožbe(177) Spori o pristojnosti (5) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1)

Vrsta rešitve

zavrženje(164) nesprejem ustavne pritožbe(112) zavrnitev(79) razveljavitev(28) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(23) Več...

Področje

< VsiUpravno pravo - drugo upravno pravo(452)