FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Delovno pravo
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 246)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-34/19 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 66. čl. 23.4.2019 12.2.2019
Sklep U-I-297/18 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1) ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2) 24.10.2018 23.4.2018
Sklep U-I-31/18 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 221. čl. 16.4.2018 5.2.2018
Sklep U-I-23/18, Up-86/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 462/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1123/2015 z dne 10. 3. 2017 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 - popr.) (ZDSS-1) 5.odst. 41. čl. 3.4.2018 26.1.2018
Sklep U-I-15/18 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 23/17) (ZPIZ-2C), 2. odst. 4.čl. 26.3.2018 22.1.2018
Sklep U-I-100/17 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) (ZUPPJS16), 11. čl. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) (ZUPPJS17), 9. in 12. čl. 14.12.2017 20.6.2017
Sklep U-I-22/17 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 - uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16) (ZJSRS), 16. čl. 16.3.2017 30.1.2017
Sklep U-I-179/16, Up-827/16 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 52/16) (ZDR-1), 2. odst. 200. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 48/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 998/2015 z dne 5. 11. 2015 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 668/2015 z dne 26. 8. 2015 30.10.2018 10.10.2016
Sklep Up-726/16, U-I-195/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 36/2016 z dne 7. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1001/2015 z dne 12. 11. 2015 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 257/2015 z dne 8. 7. 2015 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 10. odst. 413. čl. 12.12.2016 2.9.2016
Odločba Up-298/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 176/2015, VIII Ips 177/2015 z dne 11. 1. 2016 18.1.2018 4.4.2016
Odločba U-I-200/15, Up-936/15 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr. in 52/16) (ZDR-1), 4. odst. 88. čl. Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrnitvi revizije, sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe, in 2. točka sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 16.3.2017 10.12.2015
Sklep U-I-200/15, Up-936/15 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrnitvi revizije v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe, in v zvezi z 2. točko sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 se sprejme. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrženju revizije se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na odločitev o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, v zvezi s 1. točko sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr. 52/16) se sprejme. 28.9.2016 10.12.2015
Sklep U-I-185/15 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14 in 95/14) (ZUJF) 11.1.2016 24.11.2015
Sklep U-I-183/15, Up-886/15 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 5. odst. 204. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 44/2015 z dne 9. 9. 2015 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 590/2014 z dne 12. 3. 2015 12.1.2017 23.11.2015
Sklep Up-765/15, U-I-157/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 159/2015 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 320/2014 z dne 4. 2. 2015 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 6. odst. 143. čl. 10.12.2015 19.10.2015
Sklep U-I-130/15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 407. čl. 19.11.2015 8.9.2015
Odločba Up-647/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 204/2014 z dne 8. 6. 2015 19.5.2016 7.9.2015
Odločba U-I-122/15, U-I-199/15 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 222. čl. 17.3.2016 26.8.2015
Odločba U-I-74/15 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 162. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 1. odst. 68. čl. 17.3.2016 21.5.2015
Sklep U-I-54/15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 44/14 in 102/15) (ZPIZ-1), 6. odst. 417. čl. 18.5.2017 16.4.2015
Sklep U-I-48/15, Up-237/15 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 56/2014 z dne 28. 1. 2015 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 586/2014 z dne 4. 9. 2014 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 2463/2013 z dne 8. 4. 2014 Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 - uradno prečiščeno besedilo in 106/12) (ZJSRS), 1. odst. 16. čl. in 2. odst. 24. čl. 18.11.2015 7.4.2015
Odločba Up-219/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 181/2014 z dne 13. 1. 2015 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 112/2014 z dne 22. 5. 2014 Sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1545/2012 z dne 21. 11. 2013 19.5.2016 30.3.2015
Sklep U-I-42/15 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1), 1. in 2. odst. 11. čl. 29.5.2015 25.3.2015
Sklep U-I-16/15 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1) 10.11.2016 4.2.2015
Sklep U-I-252/14 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14 in 82/15) (ZSPJS), 1. odst. 52. čl. Pravilnik o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu selitvenih stroškov št. 0070-10/2013-1 z dne 27. 2. 2013, 4. in 5. odst. 2. čl., 3. in 4. odst. 3. čl. in 9. čl. 11.2.2016 19.12.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(1) 2018(4) 2017(2) 2016(3)
2015(14) 2014(14) 2013(18) 2012(29)
2011(7) 2010(18) 2009(11) 2008(11)
2007(23) 2006(53) 2005(37) 2004(1)

Leto rešitve

2019(1) 2018(6) 2017(5) 2016(13)
2015(13) 2014(17) 2013(23) 2012(18)
2011(11) 2010(17) 2009(22) 2008(22)
2007(49) 2006(29)

Letnik pisne zbirke

2010(3) 2009(8) 2008(4) 2007(8)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(149) Up(129)

Vrsta akta

zakon(135) posamični akt(101) podzakonski akt(9) drugi akti(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(142) Ustavne pritožbe(104)

Vrsta rešitve

zavrženje(100) nesprejem ustavne pritožbe(75) zavrnitev(31) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(14) razveljavitev(10) Več...

Področje

< VsiDelovno pravo(246)