FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Gospodarstvo - promet
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 306)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-315/05 Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) (ZICPES), 1. odst. 22. čl., 2. odst. 22. čl., 3. al. 1. odst. 22. čl. 2.3.2006 21.11.2005
Sklep: U-I-168/05 Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in 35/96) (ZZad), 2. odst. 40. čl. 2.2.2006 20.5.2005
Odločba: U-I-32/05 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05) (ZVCP), 8. odst. 92. čl. 30.6.2005 13.1.2005
Odločba: U-I-316/04 Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/1, 33/01, 110/02, 56/03, 83/03 - ur.p.b. in 86/04) (ZZelP), 38. čl. 3.3.2005 17.11.2004
Odločba: U-I-256/04 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/98) , kolikor se nanaša na lokalno cesto Nazarje - Kokarje - Lučja vas v dolžini 1685 metrov 27.10.2005 7.9.2004
Odločba: U-I-253/04 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 1. odst. 125. čl. in 1. odst. 126. čl. 19.1.2006 6.9.2004
Odločba: U-I-218/04 Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98 - popr., 110/02, 14/03 - ur. p. b., 51/04 in 98/04 - ur. p. b.) (ZVPot), 1. odst. 2. čl. 20.4.2006 16.8.2004
Sklep: U-I-197/04 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 119/02) (ZOUTI), 1. odst. 13. čl. 6.10.2005 19.7.2004
Sklep: U-I-162/04 Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04) (EZ-A), 82. čl. 8.9.2005 3.6.2004
Odločba: U-I-150/04 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04 - ur. p. b. in 14/05 - popr.) (ZGO), 1. odst. 200. čl., 190., 191. in 192. čl. 1.12.2005 27.5.2004
Odločba: U-I-131/04 Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 96/02 in 22/04) (ZT), 1. odst. 17. čl., 2. do 6. odst. 17. čl., 7. odst. 17. čl. 21.4.2005 14.5.2004
Sklep: U-I-56/04 Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) (ZFPPod), 4. in 5. odst. 27. čl. 1.4.2004 27.2.2004
Odločba: U-I-129/03 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/99) , 6. čl. 17.2.2005 26.5.2003
Odločba: U-I-127/03 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 42/04) (ZISDU), 15., 16., 17. in 18. odst. 236. čl., 237. čl., 1. in 2. odst. 227. čl., 1. in 2. odst. 229. čl. 9.6.2005 26.5.2003
Odločba: U-I-100/03 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, št. 7/98) , točka 6 7.4.2005 28.4.2003
Odločba: U-II-2/03 Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev" 15.5.2003 10.4.2003
Odločba: U-I-84/03 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 54/99, 45/01, 57/04, 139/04 in 15/05 - ur.p.b.) (ZGD), prvi stavek 2. odst. 55. čl. 17.2.2005 4.4.2003
Sklep: U-I-54/03 Odlok o opravljanju gospodarske javne službe oglaševanja (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/96 in 8/04) 7.10.2004 3.3.2003
Sklep: U-I-404/02 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/2000), 1. in 16. čl. 1.4.2004 25.11.2002
Sklep: U-I-375/02 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 - ur.p.b.) (ZKZ), 1. odst. 115. čl. 12.2.2004 28.10.2002
Odločba: U-I-353/02 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) (ZVVJTO), 6. čl., 2. tč. 1. odst. 15. čl. 9.7.2004 11.10.2002
Odločba: U-I-309/02 Odlok o avto-taksi prevozih (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 15/02), 3. čl., 20. čl. 11.9.2003 27.8.2002
Odločba: U-I-308/02 Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) (ZPVAS), 3. odst. 4. čl. in 1. odst. 8. čl. 22.4.2004 20.8.2002
Sklep: U-I-303/02 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) (ZVVJTO), 6., 15. čl. 25.9.2002 13.8.2002
Odločba: U-I-225/02 Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe 6.2.2003 31.5.2002
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2005(3) 2004(9) 2003(6) 2002(15)
2001(10) 2000(13) 1999(18) 1998(21)
1997(17) 1996(24) 1995(30) 1994(44)
1993(58) 1992(30) 1991(7) 1990(1)

Leto rešitve

2006(4) 2005(13) 2004(12) 2003(14)
2002(19) 2001(18) 2000(15) 1999(17)
1998(16) 1997(14) 1996(26) 1995(50)
1994(38) 1993(41) 1992(5) 1991(4)

Letnik pisne zbirke

2006(3) 2005(10) 2004(6) 2003(11)
2002(19) 2001(18) 2000(15) 1999(17)
1998(16) 1997(14) 1996(18) 1995(22)
1994(22) 1993(21) 1992(5)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(305) U-II(1)

Vrsta akta

zakon(217) podzakonski akt(48) občinski predpis(33) drugi akti(4) akt podjetja oz. družbe(3) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(305) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1)

Vrsta rešitve

združitev zadeve z drugo vsebinsko istov...(72) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(62) zavrnitev(45) razveljavitev(40) zavrženje(23) Več...

Področje

< VsiGospodarstvo - promet(306)