FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Davki - takse - prispevki - krajevni samoprispevek
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 131)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-172/05 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr., 80/04, 139/04 in 17/05 - ur. p. b., 53/05, 70/05 - ur. p. b., 115/05 in 21/06 - ur. p. b.) (ZDoh), tč. 20 čl. 20, 4. odst. 106. čl. in 8. odst. 121. čl. 23.3.2006 25.5.2005
Odločba: U-I-159/05 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 139/04 in 25/05 - ur.p.b.) (ZDavP), 7. odst. 19. čl. 27.10.2005 9.5.2005
Sklep: U-I-125/05 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, 70/04 - popr., 139/04 in 17/05 - ur. p. b.) (ZDDPO), 1. odst. 68., 1. odst. 70. čl. in 2. odst. 84. čl. 8.12.2005 6.4.2005
Odločba: U-I-108/05 Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 57/04 in 139/04) (ZDS), 53a čl. 9.6.2005 29.3.2005
Odločba: U-I-176/04 Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 57/99 in 67/02) (ZDPN), 4. čl. 9.2.2006 22.6.2004
Sklep: Up-8/04, U-I-69/04 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 884/2003 z dne 10. 9. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. I 01/00122 z dne 5. 6. 2003 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 885/2003 z dne 8. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. Z 01/00019 z dne 5. 6. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Grosupljem št. I 01/00122 z dne 2. 12. 2003 in sklep Okrajnega sodišča v Grosupljem št. Z 01/00019 z dne 2. 12. 2003 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 - ur.p.b. in 2/04) (ZPP), 3. odst. 86. čl. 11.3.2004 5.1.2004
Odločba: U-I-233/03 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 4. odst. 122. čl. 24.3.2005 1.12.2003
Odločba: U-I-225/03 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96 in 108/02) (ZDDPO), 23. čl. 17.11.2005 27.11.2003
Sklep: U-I-216/03 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01, 28/02), 1. odst. 63. čl. 9.12.2004 12.11.2003
Odločba: U-I-213/03 Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 86/04 in 26/05 - ur.p.b.) (ZTVP), 314., 315., 324., 329., 353., 4. odst. 354. čl. ter tč. 1 2. odst. 325. čl. 12.1.2006 3.11.2003
Odločba: U-I-166/03 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 2. odst. 45. čl. in 49. a čl. 11.11.2004 23.7.2003
Odločba: U-I-143/03 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)(ZDDV), 1., 2. in 4. odst. 19. čl. 18.11.2004 11.6.2003
Odločba: U-I-59/03 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/02) (ZDDPO), 1. in 2. odst. 5. čl., 9. čl. 13.5.2004 6.3.2003
Sklep: U-I-16/03 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - popr., 7/95 in 44/96) (ZDoh), 2. odst. 65. čl. 27.1.2005 29.1.2003
Odločba: U-I-412/02 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03 - ur.p.b. in 45/04) ZZDDV), 2. odst. 42. čl., 2. odst. 27. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 102. čl. 17.6.2004 2.12.2002
Sklep: U-I-399/02 Odlok o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava (Uradni list RS, št. 66/02) 28.10.2004 20.11.2002
Odločba: U-I-383/02 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01 in 67/02) (ZDDV), 8. tč. 1. odst. 27. čl. 6.3.2003 6.11.2002
Odločba: U-I-356/02 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 97/01) (ZDavP) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 406. čl. 23.9.2004 15.10.2002
Sklep: U-I-352/02 Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02 in 80/02), 34. členOdlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02 in 80/02), 37.b člen 9.9.2004 11.10.2002
Odločba: U-I-343/02 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/99)Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 14/01) Občine Preddvor Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/2000, 112/2000, 23/01, 117/02 in 29/03) Občine Sveti Andraž Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 37/2000 in 18/02) Občine Podlehnik Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 14/2000, 118/2000 in 110/01) Občine Hajdina Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99) Občine Cerkvenjak Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 6/2000 in 76/2000) Občine Žetale Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 76/99 in 109/01) Občine Majšperk Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99) Občine Sveta Ana Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče - Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 4/01, 13/01 in 30/01) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 82/99 in 99/01) Občine Benedikt Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/98 in Uradne objave Občine Radovljica, št. 5/2000 in 13/01) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97 in 74/02) Občine Kungota Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/99 in 2/02) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/2000, 68/01, 109/01 in 33/02) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/2000) Občine Cankova Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/2000 in 52/01) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/2000) Občine Tišina Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01 in 11/03) Občine Šalovci Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 100/2000) Občine Puconci Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 91/2000, 101/01 in 26/03) Občine Gornja Radgona Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci (Uradne objave v časopisu Prepih, št. 14/01) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99 in 101/2000) Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 40/01) Občine Kuzma Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/01 in 101/01) Občine Grad Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/2000, 108/2000 in 99/01) Občine Beltinci Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 23/01) Občine Hodoš Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 59/02) Občine Lendava 18.3.2004 3.10.2002
Odločba: U-I-336/02 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/99, 119/2000 in 96/03), 12. čl. 22.1.2004 24.9.2002
Odločba: U-I-329/02 Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 97/01) (ZDavP), 1. odst. 20., 5. odst. 95. čl. 8.4.2004 13.9.2002
Odločba: U-I-310/02 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 - popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl., 150., 3. odst. 151. čl. 11.3.2004 28.8.2002
Odločba: U-I-299/02 Odlok o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček (Uradni list RS, št. 36/02) 20.5.2004 6.8.2002
Odločba: U-I-157/02 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brda (Uradno glasilo, št. 13/96, 8/97, 13/97 in 9/2000), 1. odst. 6. čl. 4.12.2003 19.3.2002
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2005(4) 2004(2) 2003(8) 2002(12)
2001(3) 2000(13) 1999(9) 1998(16)
1997(12) 1996(11) 1995(10) 1994(12)
1993(7) 1992(7) 1991(4) 1990(1)

Leto rešitve

2006(3) 2005(6) 2004(15) 2003(10)
2002(6) 2001(9) 2000(9) 1999(16)
1998(14) 1997(8) 1996(6) 1995(7)
1994(5) 1993(14) 1992(1) 1991(2)

Letnik pisne zbirke

2006(3) 2005(4) 2004(11) 2003(7)
2002(6) 2001(9) 2000(9) 1999(16)
1998(14) 1997(8) 1996(6) 1995(6)
1994(5) 1993(12) 1992(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(131) Up(1)

Vrsta akta

zakon(70) občinski predpis(37) podzakonski akt(14) akt krajevne skupnosti(8) drugi splošni akti za izvrševanje javnih...(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(130) Ustavne pritožbe(1)

Vrsta rešitve

razveljavitev(32) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(31) zavrnitev(28) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(13) nesprejem pobude(8) Več...

Področje

< VsiDavki - takse - prispevki - krajevni sam...(131)