FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Javne finance - davki
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 190)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-487/18 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) (ZDoh-2), 44. in 45. čl. 17.12.2018 2.11.2018
Sklep U-I-188/18 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 1. odst. 93. čl. 8.5.2018 19.3.2018
Sklep U-I-128/18 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) (ZDoh-2), 4. odst. 111. čl. 10.9.2018 9.3.2018
Sklep U-I-19/18 Zakon o davku na tonažo (Uradni list RS št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon), 4. odst. 4. čl. in 2. odst. 14. čl. 27.3.2019 26.1.2018
Sklep U-I-170/17 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) (ZDoh-2), 4. odst. 41. čl. 15.12.2017 30.10.2017
Sklep Up-346/17, U-I-58/17 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) (ZIPRS1314), 60. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 386/2016 z dne 11. 1. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1840/2015 z dne 18. 10. 2016 4.2.2019 18.4.2017
Sklep U-I-33/17 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15 in 63/16) (ZDavP-2) 93.čl. 8.5.2018 23.2.2017
Sklep U-I-155/16 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 4. in 5. odst. 174. čl. 27.3.2019 1.9.2016
Sklep Up-558/16, U-I-119/16 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 68., 69. in 77. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 414/2014 z dne 13. 4. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 418/2014 z dne 26. 8. 2014 13.9.2018 5.7.2016
Sklep U-I-91/16, Up-419/16, U-I-103/16, Up-494/16 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 31/12 in 94/12) (ZDavP-2), 5. odst. 68. čl. Ustavna pritožba Roka Furlana zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 93/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 506/2013 z dne 28. 1. 2014 Ustavna pritožba Igorja Furlana zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 230/2014 z dne 23. 3. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 594/2013 z dne 1. 4. 2014 12.3.2019 8.6.2016
Sklep U-I-101/16 Zakon o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) (ZDFS), e. tč. 3. čl. in 4. čl. 19.4.2018 8.6.2016
Sklep U-I-75/16, Up-364/16 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 1. odst. 418. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 9/2016 z dne 11. 2. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1136/2015 z dne 10. 11. 2015 14.12.2017 28.4.2016
Sklep U-I-46/16 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 222. čl. 21.4.2016 2.3.2016
Odločba U-I-190/15 Zakon o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDD), 2. odst. 5. čl. 5.5.2016 30.11.2015
Odločba U-I-168/15 Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDPN-2), 3. odst. 8. čl. 23.3.2016 30.10.2015
Odločba Up-785/15, Up-788/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 178/2014 z dne 2. 7. 2015 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1899/2013 z dne 4. 3. 2014 ter sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 186/2014 z dne 11. 6. 2015 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1983/2013 z dne 4. 3. 2014 27.10.2016 22.10.2015
Sklep U-I-143/15 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13 in 90/14) (ZDavP-2), 68.a čl. 9.12.2015 28.9.2015
Sklep U-I-135/15, Up-669/15 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) (ZDoh-2), 1. odst. 115. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 21/2014 z dne 18. 6. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1366/2013 z dne 19. 11. 2013 6.4.2017 14.9.2015
Sklep U-I-131/15 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13 in 90/14) (ZDavP-2), 92. čl. 12.11.2015 8.9.2015
Sklep U-I-196/15, Up-544/15 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15) (ZDDPO-2), 1. in 2. odst. 67. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1/2014 z dne 16. 4. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 855/2013 z dne 15. 10. 2013 21.1.2016 27.7.2015
Sklep U-I-53/15 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14 in 23/15) (ZDoh-2), 1. tč. 1. odst. 10. čl. 2.11.2015 13.4.2015
Sklep U-I-13/15 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 16., 20., 21., 22., 23. in 30. čl. 4.3.2015 2.2.2015
Sklep Up-27/15, U-I-4/15 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) (DDPO), 18. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 14/2013 z dne 25. 9. 2014 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 20. 11. 2012 18.11.2015 15.1.2015
Sklep U-I-257/14, Up-1006/14 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13 in 90/14) (ZDavP-2/2012), 68.a čl. 19.6.2015 31.12.2014
Sklep U-I-228/14 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15 in 55/15) (ZDoh-2), 3. tč. 3. odst. 105. čl. in 3. odst. 108. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15) (ZDDPO-2), od 12 čl. do 37 čl. Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo in 108/12) (ZIS), 75. in 98. čl. Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) (ZDIS), 5. čl. Dopis direktorice Posebnega davčnega urada, Davčne uprave Republike Slovenije, št. 461-121/2014-1 z dne 13. 6. 2014 Dopis generalne direktorice Generalnega davčnega urada, Davčne uprave Republike Slovenije, št. 461-125/2014-2 01-610-02 z dne 9. 7. 2014 10.11.2015 21.11.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(4) 2017(3) 2016(6) 2015(10)
2014(9) 2013(8) 2012(5) 2011(9)
2010(6) 2009(10) 2008(24) 2007(17)
2006(57) 2005(17) 2004(5)

Leto rešitve

2019(4) 2018(6) 2017(4) 2016(7)
2015(10) 2014(10) 2013(8) 2012(5)
2011(7) 2010(7) 2009(9) 2008(44)
2007(55) 2006(14)

Letnik pisne zbirke

2009(2) 2007(2) 2006(3)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(141) Up(71)

Vrsta akta

zakon(138) posamični akt(49) podzakonski akt(2) drugi akti(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(134) Ustavne pritožbe(56)

Vrsta rešitve

zavrženje(88) nesprejem ustavne pritožbe(42) zavrnitev(18) ustavitev(16) razveljavitev ali odprava(13) Več...

Področje

< VsiJavne finance - davki(190)