FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Civilno pravo - gospodarsko pravo
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 279)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba Up-1581/18 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 534/2018 z dne 14. 11. 2018 4.4.2019 14.12.2018
Sklep Up-1461/18, U-I-493/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 526/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 5974/2015 z dne 4. 6. 2018 ter zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 527/2018 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišče v Kopru št. St 5974/2015 z dne 23. 7. 2018 in z dne 13. 4. 2018 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 123. čl. in 127. čl. 21.1.2019 15.11.2018
Sklep U-I-450/18, Up-1155/18 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17) (ZGD-1), 5. odst. 263. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 132/2016 z dne 17. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 944/2015 z dne 24. 11. 2015 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I P 245/2013 z dne 17. 3. 2015 9.11.2018 21.8.2018
Sklep U-I-448/18 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 123. čl. in 127. čl. 10.9.2018 13.8.2018
Sklep U-I-389/18 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) (ZKme-1), 61.f čl., 1. in 2. odst. 61.g čl., 61.h čl. in 177.a čl., Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18) (ZKme-1e), 4. odst. 14. čl. 10.9.2018 28.5.2018
Sklep U-I-9/18 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1), 5. al. 3. odst. 21. čl. in Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, 6. al. 3. odst. 10.9.2018 15.1.2018
Sklep U-I-173/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 342. čl. in 1. odst. 344. čl. 10.10.2018 30.10.2017
Sklep U-I-168/17 Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) (ZBS-1), 2. st. 2. al. 2. odst. 52.a čl. in Zakon o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (ZBS-1C), 2. čl. 6.11.2018 27.10.2017
Sklep U-I-149/17, Up-854/17, Up-861/17, U-I-150/17, Up-871/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 1. tč. 2. odst. in 9. odst. 112. čl. Ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 381/2017 z dne 6. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2164/2012 z dne 9. 6. 2017, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 382/2017 z dne 11. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6141/2014 z dne 9. 6. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. 426/2017 z dne 25. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. St 853/2009 z dne 7. 6. 2017 21.9.2018 18.9.2017
Sklep Up-853/17, U-I-146/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 388/2017 z dne 13. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 23. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 8. 5. 2017 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) v delu, ki se glasi: "Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo: 1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni upravitelj" (ZFPPIPP), 2. odst. 346. čl. 26.10.2017 14.9.2017
Sklep U-I-139/17 Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17), 2. in 3. odst. 4. čl. 14.12.2017 8.9.2017
Sklep U-I-128/17, Up-709/17, Up-838/17, Up-839/17, U-I-141/17 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPiPP), 3.odst. 20. čl. v zvezi s 1. odst. 19.čl., 56.čl., 2.odst. 242.čl. 15.2.2018 2.8.2017
Sklep U-I-92/17, Up-489/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 327. čl. 2., 3. in 4. odst. 395. čl. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2.odst. 178., 210, 220 in 221. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 166/2017 z dne 11. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 3307/2014 z dne 12. 1. 2017 21.7.2017 31.5.2017
Odločba Up-769/16, U-I-81/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 4. odst. 192. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 Ustavna pritožba Zlate Sukič zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 12.7.2018 18.5.2017
Sklep Up-432/17, U-I-79/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP) Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 135/2017 z dne 15. 3. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 694/2013 z dne 10. 2. 2017 30.11.2018 12.5.2017
Odločba Up-370/17 Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015 v delu, na katerega se nanaša zavrnitev revizije, in IV. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015 Točka I izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 349/2015 z dne 7. 4. 2016 v delu, ki z revizijo ni bil spremenjen in ki se nanaša na zavrnitev pritožbe, razen v delu, ki se nanaša na zavrnitev pritožbe zoper III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015, in III. točka izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 349/2015 z dne 7. 4. 2016 Točki II in III izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. III Ips 80/2016 z dne 24. 1. 2017 12.7.2018 25.4.2017
Odločba U-I-56/17, Up-335/17 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) (ZFPPIPP-G), 3. odst. 34. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 57/2017 z dne 14. 2. 2017 4.4.2019 14.4.2017
Odločba U-I-49/17, U-I-98/17 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (ZEKom-1), 2. st. 2. odst. 6. čl. 28.3.2019 3.4.2017
Odločba Up-273/17, U-I-47/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 310. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 32/2017 z dne 31. 1. 2017 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1158/2010 z dne 16. 12. 2016 14.6.2018 29.3.2017
Sklep Up-228/17, U-I-36/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 44/2017 z dne 1. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 257/2009 z dne 4. 10. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 119.a čl. 19.4.2018 10.3.2017
Sklep U-I-21/17, Up-116/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 694/2016 z dne 8. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 6222/2014 z dne 20. 7. 2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 34. čl. v zvezi z 21. čl. 28.9.2017 3.2.2017
Sklep U-I-14/17, Up-77/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 114. čl. ter Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09 in 92/14), 7. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 657/2016 z dne 12. 10. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 371/2009 z dne 27. 7. 2016 21.9.2018 25.1.2017
Sklep Up-71/17 Ustavna pritožba zoper preiskavo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 10.2.2017 23.1.2017
Sklep U-I-222/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 221.a do 221.g čl. 11.1.2017 14.12.2016
Sklep U-I-216/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 74/16) (ZNVP), 4. odst. 48. čl. 17.11.2017 6.12.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(6) 2017(17) 2016(20) 2015(29)
2014(17) 2013(19) 2012(18) 2011(19)
2010(19) 2009(7) 2008(23) 2007(23)
2006(19) 2005(38) 2004(5)

Leto rešitve

2019(7) 2018(26) 2017(12) 2016(19)
2015(29) 2014(11) 2013(17) 2012(20)
2011(17) 2010(16) 2009(17) 2008(26)
2007(46) 2006(16)

Letnik pisne zbirke

2010(2) 2009(7) 2008(4) 2007(9)
2006(2)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(213) Up(145)

Vrsta akta

zakon(202) posamični akt(69) podzakonski akt(5) občinski predpis(2) drugi akti(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(202) Ustavne pritožbe(77)

Vrsta rešitve

zavrženje(127) nesprejem ustavne pritožbe(47) zavrnitev(37) razveljavitev ali odprava(19) razveljavitev(18) Več...

Področje

< VsiCivilno pravo - gospodarsko pravo(279)