FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Civilno pravo - drugo civilno pravo
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 25
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 620)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-33/19 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 325. čl. in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) (ZPSPP), 29. čl. 22.3.2019 12.2.2019
Sklep Up-76/19 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 94/2018 z dne 13. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča št. I Cpg 573/2016 z dne 12. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 4833/2013 z dne 6. 1. 2015 6.3.2019 22.1.2019
Sklep U-I-515/18, Up-1594/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 65/2018 z dne 17. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z dne 24. 11. 2017 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17) (ZPP-E), 1. odst. 124. čl. in 1. in 3. odst. 125. čl., Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP) 2. odst. 367.c čl. in Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 - popr.) (ZPN), 44. čl. 14.2.2019 18.12.2018
Odločba Up-1496/18 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 618/2018 z dne 18. 9. 2018 27.5.2019 26.11.2018
Sklep U-I-495/18, Up-1488/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 128/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 551/2014 z dne 17. 11. 2016 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18) (ZON), 88., 89. in 90. čl. 21.1.2019 21.11.2018
Sklep U-I-461/18 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 3. odst. 86. čl. 12.12.2018 21.9.2018
Sklep Up-1255/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 679/2018 z dne 23. 8. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 1/2016 z dne 5. 3. 2018 22.1.2019 13.9.2018
Sklep Up-320/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 823/2012 z dne 19. 3. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. P 198/2011 z dne 8. 6. 2012 6.3.2019 9.3.2018
Sklep Up-278/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2869/2016 z dne 14. 12. 2016 in s I. in IV. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1332/2003-II z dne 25. 5. 2016 8.4.2019 5.3.2018
Sklep U-I-30/18, Up-128/18, U-I-322/18, Up-671/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 19. 6. 2017 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 412/2018 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 22. 12. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 25. 7. 2017 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 2. odst. 5. čl. 5.12.2018 6.2.2018
Sklep U-I-29/18, Up-127/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in z dne 19. 6. 2017 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 2. odst. 5. čl. 5.12.2018 6.2.2018
Odločba U-I-477/18, Up-93/18 Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 23.5.2019 30.1.2018
Sklep U-I-6/18 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 6. tč. 1. odst. 1. čl. in 35. čl. 7.6.2018 10.1.2018
Odločba U-I-196/17 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (ZMed), 2. odst. 39. čl., 3. odst. 39. čl. 20.6.2019 28.12.2017
Sklep U-I-194/17 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 1. al. 4 odst. 3.a čl., 1. al. 5. odst. 3.a čl., 2. odst. 42. čl., 1. in 2. odst. 43. čl., 1. odst. 44. čl., 2. in 3. odst. 44.a čl., 2. al. 1. odst. 44.č čl., 2. pov. 44.g čl. in 6. al. 1. odst. 44.j čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K), 2. in 3. odst. 39. čl. in 4. do 7. odst. 41. čl. 22.3.2018 19.12.2017
Odločba U-I-194/17 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 2. pov. 2. odst. 3. čl., 1. in 3. odst. 42. čl. 15.11.2018 19.12.2017
Sklep Up-984/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 222/2017 z dne 31. 8. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 247/2017 z dne 4. 3. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 913/2003 z dne 29. 11. 2016 6.3.2019 3.11.2017
Sklep Up-706/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 114/2017 z dne 16. 3. 2017 19.11.2018 1.8.2017
Odločba Up-619/17 Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dne 15. 3. 2017 14.2.2019 12.7.2017
Sklep U-I-88/17 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 110. in 333. čl. v zvezi s 366. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 9. čl. v zvezi s 15. čl. 22.11.2017 30.5.2017
Odločba U-I-80/17 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 1. odst. 12. čl. 5.12.2018 16.5.2017
Sklep U-I-55/17, Up-332/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 619/2016 z dne 15. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 464/2008 z dne 16. 6. 2016 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 184. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 100., 154., 158., 205. in 208. čl. 26.7.2017 14.4.2017
Sklep U-I-16/17 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 2. odst. 97. čl. 21.2.2017 26.1.2017
Sklep U-I-12/17, Up-63/17 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. v zvezi s 3. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 198/2016 z dne 20. 10. 2016 2.3.2017 20.1.2017
Sklep Up-59/17, U-I-10/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I R 100/2016 z dne 6. 10. 2016 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 67. čl. 2.3.2017 19.1.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 25 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(2) 2018(11) 2017(12) 2016(13)
2015(31) 2014(24) 2013(27) 2012(42)
2011(31) 2010(41) 2009(86) 2008(58)
2007(43) 2006(48) 2005(125) 2004(26)

Leto rešitve

2019(14) 2018(21) 2017(14) 2016(24)
2015(27) 2014(27) 2013(36) 2012(31)
2011(34) 2010(107) 2009(41) 2008(44)
2007(109) 2006(91)

Letnik pisne zbirke

2010(9) 2009(17) 2008(12) 2007(19)
2006(6) 2002(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(294) Up(509)

Vrsta akta

posamični akt(359) zakon(258) drugi akti(3)

Vrsta zadeve

Ustavne pritožbe(375) Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(245)

Vrsta rešitve

zavrženje(182) nesprejem ustavne pritožbe(178) razveljavitev(93) zavrnitev(83) razveljavitev ali odprava(47) Več...

Področje

< VsiCivilno pravo - drugo civilno pravo(620)