FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Državna ureditev
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve), 50. čl. Pritožbi zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 29.11.2018 16.1.2018
Sklep U-I-152/16 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) (URS) 24.2.2017 25.8.2016
Odločba U-I-227/14, Up-790/14 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) (ZPos) 4.6.2015 21.10.2014
Odločba U-I-289/13 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (ZObr), 1. odst. 99. čl. 10.3.2016 2.12.2013
Sklep: Ps-1/12 Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije (EPA 620-VI) 8.11.2012 4.10.2012
Odločba: U-I-42/12 Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12) (ZDU), 34. in 37. čl. 7.2.2013 24.2.2012
Odločba: U-I-23/12 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) (ZLPLS) 5.4.2012 31.1.2012
Sklep: U-I-319/11 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 2. odst. 43. čl. 24.5.2012 16.12.2011
Sklep: U-I-317/11 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11) (ZPos), 2. čl., 2. st. 10. čl. 15.12.2011 9.12.2011
Odločba: U-I-79/11 Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo in 105/10) (PoDZ), čl. 203 do 214 19.9.2012 15.4.2011
Odločba: U-I-50/11 Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) (ZPPre) Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) 23.6.2011 4.3.2011
Odločba: U-II-2/11 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) (ZVDAGA) 14.4.2011 18.2.2011
Odločba: U-I-17/11 Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) (ZSDZVZEU) 18.10.2012 21.1.2011
Sklep: U-I-279/10 Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) (ZVRS), 16. in 21. čl. 19.1.2012 17.12.2010
Odločba: U-I-180/10 Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 57/10, MP, št. 11/10) (BHRAS) 7.10.2010 2.8.2010
Sklep: U-I-96/10 Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 77/09 - popr. in 87/09) (ZDT), 2. in 3. odst. 41. čl. 5.5.2010 9.4.2010
Sklep: U-I-82/10 Obvezna navodila za uporabo Državnotožilskega reda (št. 701-1/2010 z dne 22. 2. 2010) Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 77/09 - popr. in 87/09) (ZDT), 4. odst. 7. čl. 9.2.2012 29.3.2010
Odločba: Rm-1/09 Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, tč. (a) 1. odst. 3. čl., tč. (a) 4. čl. ter 2. in 3. odst. 7. čl. 18.3.2010 18.11.2009
Odločba: U-I-84/09 Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07), 1. in 2. al. 2. odst. 29. čl. 2.7.2009 9.4.2009
Sklep: U-I-236/08 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZN), 1. st. 2. odst. 2. čl., 1. odst. 10. čl., 1. do 6. odst. 10. a čl., 11. čl. in 2. odst. 107. čl., 109. čl., 7. al. 1. tč. 113.a čl. in 3. odst. 115. čl. 8.4.2010 18.9.2008
Sklep: U-I-211/08 Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi (Uradni list RS, št. 71/03) Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 37/01 - uradno prečiščeno besedilo, 2/02, 71/03 in 84/05), 3. odst. 11. čl. 8.4.2010 1.8.2008
Sklep: U-I-45/08 Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 - ur. p. b.) (ZSOVA), 1., 2. in 3. odst. 21. čl. 8.1.2009 5.3.2008
Odločba: U-I-10/08 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 - ur. p. b., 126/03, 20/04 - ur. p. b., 70/04, 24/05 - ur. p. b., 53/05, 70/05 - ur. p. b., 14/06, 32/06 - ur. p. b., 68/06, 110/06 - ur. p. b., 57/07, 95/07 - ur. p. b., 17/08, 58/08, 80/08, 48/09 in 91/09), 2. odst. 10. čl., 2. odst. 23. čl., 2. odst. 49. čl. in 9. odst. 49. č. čl. 9.12.2009 17.1.2008
Odločba: U-I-357/07, Up-3832/07 Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 - ur. p. b.), 1. odst. 21. čl. 15.5.2008 12.12.2007
Odločba: U-I-294/07 Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - ur. p. b.) (ZVRS), 3. odst. 7. čl. 2.7.2009 16.11.2007
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(1) 2016(1) 2014(1) 2013(1)
2012(3) 2011(6) 2010(4) 2009(2)
2008(4) 2007(6) 2006(5) 2005(3)

Leto rešitve

2018(1) 2017(1) 2016(1) 2015(1)
2013(1) 2012(7) 2011(3) 2010(5)
2009(4) 2008(5) 2007(8)

Letnik pisne zbirke

2010(4) 2009(4) 2008(2) 2007(5)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Mp(1) Ps(1) Rm(1) U-I(33) U-II(1)
Up(5)

Vrsta akta

zakon(29) drugi akti(4) podzakonski akt(2) posamični akt(2)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(32) Ustavne pritožbe(2) Protiustavnost aktov in delovanja politi...(1) Skladnost mednarodnih pogodb z Ustavo(1) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1)

Vrsta rešitve

zavrženje(11) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(9) zavrnitev(8) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(5) razveljavitev(3) Več...

Področje

< VsiDržavna ureditev(37)