FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2014
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 170)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-257/14, Up-1006/14 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13 in 90/14) (ZDavP-2/2012), 68.a čl. 19.6.2015 31.12.2014
Sklep U-I-255/14 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1), 1. odst. 62. čl. 12.3.2015 24.12.2014
Sklep U-I-252/14 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14 in 82/15) (ZSPJS), 1. odst. 52. čl. Pravilnik o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu selitvenih stroškov št. 0070-10/2013-1 z dne 27. 2. 2013, 4. in 5. odst. 2. čl., 3. in 4. odst. 3. čl. in 9. čl. 11.2.2016 19.12.2014
Odločba U-I-251/14 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 2. odst. 96. čl. 21.10.2015 18.12.2014
Sklep U-I-248/14 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP), 2. odst. 129.a čl. 28.2.2017 17.12.2014
Odločba U-I-246/14 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 153. čl., 1. odst. 154. čl., 1. in 2. st. 2. odst. 154. čl. 24.3.2017 15.12.2014
Sklep U-I-245/14 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 221.i, 221.j, 221.k in 221.l čl. 6.1.2015 12.12.2014
Odločba U-I-244/14 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) (ZFO-1), 1. in 2. odst. 30. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 4. odst. 15.b čl. in 4. odst. 51.b čl. 10.9.2015 11.12.2014
Odločba Up-942/14 Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 2668/2013 z dne 18. 9. 2014 20.4.2017 11.12.2014
Sklep U-I-241/14, Up-864/14, Up-873/14, Up-900/14, Up-896/14 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 95. čl. Ustavna pritožba zoper: - sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 336/2014 z dne 11. 9. 2014, - sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 357/2014 z dne 24. 9. 2014, - sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 341/2014 z dne 10. 9. 2014 in - sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 377/2014 z dne 9. 10. 2014 5.11.2015 10.12.2014
Sklep U-I-238/14 Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13 in 25/14), 2. in 3. odst. 15. čl. 12.11.2015 8.12.2014
Odločba Up-921/14 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 2870/2014 z dne 3. 9. 2014 ter sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2645 VL 81679/2012 z dne 23. 4. 2014 in št. 2645 VL 81679/2012 z dne 18. 3. 2013 12.5.2016 4.12.2014
Sklep U-I-235/14, Up-901/14 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr.---) (ZFPPIPP), 4. tč. 3. odst. 132. čl. in 2. odst. 216. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 413/2014 z dne 18. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. St 1425/2014 z dne 31. 7. 2014 11.1.2016 1.12.2014
Sklep Up-903/14, U-I-236/14 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. in 3. odst. 44. čl. ter 4. odst. 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 206/2014 z dne 25. 9. 2014 6.11.2015 1.12.2014
Sklep U-I-233/14 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo) (KZ-1), 1. odst. 158. čl. 4.11.2015 28.11.2014
Odločba Up-889/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013 20.4.2015 28.11.2014
Odločba Up-887/14 Sodba Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 824/2014 z dne 17. 9. 2014 20.4.2017 28.11.2014
Odločba Up-879/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013 20.4.2015 27.11.2014
Odločba Up-883/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013 20.4.2015 27.11.2014
Sklep U-I-231/14 ZFPPIPP člen 221i, 221j, 221k in 22l. 16.12.2014 25.11.2014
Odločba Up-868/14 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 365/2014 z dne 9. 9. 2014 in sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. In 187/2014 z dne 17. 6. 2014 16.6.2016 25.11.2014
Sklep U-I-228/14 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15 in 55/15) (ZDoh-2), 3. tč. 3. odst. 105. čl. in 3. odst. 108. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15) (ZDDPO-2), od 12 čl. do 37 čl. Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo in 108/12) (ZIS), 75. in 98. čl. Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) (ZDIS), 5. čl. Dopis direktorice Posebnega davčnega urada, Davčne uprave Republike Slovenije, št. 461-121/2014-1 z dne 13. 6. 2014 Dopis generalne direktorice Generalnega davčnega urada, Davčne uprave Republike Slovenije, št. 461-125/2014-2 01-610-02 z dne 9. 7. 2014 10.11.2015 21.11.2014
Odločba Up-854/14 Sodba Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. ZSV 54/2013 z dne 14. 8. 2014 20.4.2017 19.11.2014
Sklep Up-851/14, U-I-224/14 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Ks 21717/14 z dne 11. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 22. 7. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI) 30.11.2018 18.11.2014
Odločba Up-847/14 Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 13/2014 z dne 21. 8. 2014 20.4.2017 17.11.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2014(170)
> Januar(14) > Februar(11) > Marec(18) > April(15) > Maj(16) > Junij(17) > Julij(17) > Avgust(14) > September(8) > Oktober(10) > November(16) > December(14)

Leto rešitve

2019(2) 2018(4) 2017(23) 2016(25)
2015(70) 2014(46)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(2) U-I(114) U-II(1) Up(91)

Vrsta akta

zakon(101) posamični akt(57) občinski predpis(6) podzakonski akt(4) drugi akti(2)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(106) Ustavne pritožbe(61) Spori o pristojnosti (2) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1)

Vrsta rešitve

razveljavitev ali odprava(60) zavrženje(60) zavrnitev(26) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(8) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(4) Več...

Področje

Kaznovalno pravo - kazensko pravo(28) Civilno pravo - drugo civilno pravo(24) Socialna varnost(23) Upravno pravo - drugo upravno pravo(20) Civilno pravo - gospodarsko pravo(17) Več...