FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2017
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 94)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba U-I-196/17 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (ZMed), 2. odst. 39. čl., 3. odst. 39. čl. 20.6.2019 28.12.2017
Sklep U-I-194/17 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 1. al. 4 odst. 3.a čl., 1. al. 5. odst. 3.a čl., 2. odst. 42. čl., 1. in 2. odst. 43. čl., 1. odst. 44. čl., 2. in 3. odst. 44.a čl., 2. al. 1. odst. 44.č čl., 2. pov. 44.g čl. in 6. al. 1. odst. 44.j čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K), 2. in 3. odst. 39. čl. in 4. do 7. odst. 41. čl. 22.3.2018 19.12.2017
Odločba U-I-194/17 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 2. pov. 2. odst. 3. čl., 1. in 3. odst. 42. čl. 15.11.2018 19.12.2017
Odločba U-I-191/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 1. odst. 3. čl., kolikor se nanaša na Vlado, in 6. odst. 4. čl. 25.1.2018 12.12.2017
Odločba Up-1033/17 Točka II sodbe Vrhovnega sodišča št. Uv 8/2017 z dne 19. 11. 2017 Odločbe Državne volilne komisije št. 041-32/2017-3/1, št. 041-32/2017-6/1 in št. 041-32/2017-7/1, vse z dne 30. 10. 2017 30.11.2017 21.11.2017
Sklep U-I-179/17, Up-965/17 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2017 z dne 23. 8. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 591/2017 z dne 24. 5. 2017 20.12.2017 8.11.2017
Sklep Up-996/17, U-I-178/17 Ustavna pritožba Franca Potokarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 203/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Marte Potokar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 208/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Franca in Marte Potokar zoper Mnenje Vlade Republike Slovenije o pobudi Franca Potokarja za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o stavbnih zemljiščih Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 12/01) 7.2.2019 7.11.2017
Sklep U-I-176/17 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl. 5.7.2018 6.11.2017
Sklep Up-984/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 222/2017 z dne 31. 8. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 247/2017 z dne 4. 3. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 913/2003 z dne 29. 11. 2016 6.3.2019 3.11.2017
Sklep U-I-175/17, Up-981/17 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 3. odst. 9. čl., 2.odst. 23. čl., 29.b čl., 36. čl. in 5. odst. 41. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2222/2017 z dne 9. 8. 2017 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 183933/2014 z dne 12. 6. 2017 in z dne 19. 1. 2015 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1886/2015 z dne 26. 8. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 183933/2014 z dne 14. 4. 2015 5.1.2018 2.11.2017
Sklep U-I-173/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 342. čl. in 1. odst. 344. čl. 10.10.2018 30.10.2017
Sklep U-I-170/17 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) (ZDoh-2), 4. odst. 41. čl. 15.12.2017 30.10.2017
Sklep U-I-168/17 Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) (ZBS-1), 2. st. 2. al. 2. odst. 52.a čl. in Zakon o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (ZBS-1C), 2. čl. 6.11.2018 27.10.2017
Sklep U-I-168/17 Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17). Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17), se zavrne. 20.12.2017 27.10.2017
Sklep U-I-165/17 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 1. odst. 283. čl. 1.12.2017 24.10.2017
Sklep U-I-161/17 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 63/03) (ZIPRS0304-A), 18. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 23. čl. 5.12.2017 19.10.2017
Sklep U-I-159/17, Up-910/17 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 3. odst. 105. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 159/2017 z dne 10. 8. 2017 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 292/2017 z dne 22. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. IV P 56/2016 z dne 30. 9. 2016 17.1.2019 16.10.2017
Odločba U-I-157/17, Up-143/15 Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) (ZUKN), 20. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 111/2013 z dne 19. 12. 2014 5.4.2018 12.10.2017
Sklep U-I-156/17 Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 66/18), 7. čl. 19.1.2019 11.10.2017
Odločba U-I-152/17 (DRONI) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17) (ZNPPol), 3. al. 2. odst. 114.a čl. 4.7.2019 22.9.2017
Odločba U-I-152/17 (ANPR) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17) (ZNPPol), 4. odst. 113. čl., 32. tč. 2. odst. 123. čl., 32. tč. 125. čl. in 22. al. 1. odst. 128. čl. 4.7.2019 22.9.2017
Sklep U-I-149/17, Up-854/17, Up-861/17, U-I-150/17, Up-871/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 1. tč. 2. odst. in 9. odst. 112. čl. Ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 381/2017 z dne 6. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2164/2012 z dne 9. 6. 2017, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 382/2017 z dne 11. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6141/2014 z dne 9. 6. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. 426/2017 z dne 25. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. St 853/2009 z dne 7. 6. 2017 21.9.2018 18.9.2017
Sklep Up-853/17, U-I-146/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 388/2017 z dne 13. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 23. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 8. 5. 2017 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) v delu, ki se glasi: "Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo: 1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni upravitelj" (ZFPPIPP), 2. odst. 346. čl. 26.10.2017 14.9.2017
Sklep Up-841/17, Up-617/18, Up-679/18 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 24484/2014 z dne 29. 6. 2017 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 23. 12. 2016 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 10. 10. 2014 Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017 5.6.2019 11.9.2017
Sklep U-I-139/17 Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17), 2. in 3. odst. 4. čl. 14.12.2017 8.9.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2017(94)
> Januar(11) > Februar(4) > Marec(6) > April(22) > Maj(8) > Junij(7) > Julij(4) > Avgust(7) > September(6) > Oktober(9) > November(6) > December(4)

Leto rešitve

2019(17) 2018(29) 2017(48)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(77) Up(56)

Vrsta akta

zakon(62) posamični akt(17) podzakonski akt(13) drugi akti(2)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(68) Ustavne pritožbe(25) Spori o pristojnosti (1)

Vrsta rešitve

zavrženje(55) zavrnitev(12) razveljavitev ali odprava(11) nesprejem ustavne pritožbe(5) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(4) Več...

Področje

Civilno pravo - gospodarsko pravo(17) Socialna varnost(14) Civilno pravo - drugo civilno pravo(12) Upravno pravo - drugo upravno pravo(11) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(8) Več...