FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2013
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 180)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: Up-1030/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 6/2013 z dne 15. 10. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 356/2012 z dne 18. 10. 2012 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 510/2011 z dne 15. 6. 2012 4.9.2014 31.12.2013
Sklep U-I-27/14, Up-1002/13 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1., 2. in 3. odst. 310. čl. 29.12.2014 19.12.2013
Sklep: U-I-320/13, Up-1003/13 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl. 18.2.2014 19.12.2013
Odločba: U-I-313/13 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN) 21.3.2014 16.12.2013
Odločba U-I-309/13, Up-981/13 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ), 16.b čl. 14.1.2015 12.12.2013
Sklep U-I-306/13 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13 in 82/13) (ZIPRS1314), 3. odst. 46. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 4. odst. 47. čl. 21.4.2016 11.12.2013
Sklep: U-I-308/13, Up-978/13 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 471/2013 z dne 26. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1087/2013 z dne 11. 10. 2013 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 - uradno prečiščeno besedilo in 100/13) (ZFPPIPP), 59. čl., 5. odst. 296. čl. in 5. odst. 298. čl. 22.1.2014 11.12.2013
Odločba Up-969/13 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 267/2013 z dne 3. 9. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. Sdn 483/2013 z dne 7. 5. 2013 17.9.2015 10.12.2013
Odločba Up-974/13 Točka I izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 20/2012 z dne 24. 9. 2013 20.11.2014 10.12.2013
Sklep: U-I-303/13 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 - uradno prečiščeno besedilo in 100/13) (ZFPPIPP), 274. čl. 13.1.2014 10.12.2013
Sklep U-I-298/13, Up-963/13 Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11) (ZPUOOD), 18. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 474/2013 z dne 20. 9. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. VL 49940/2011 z dne 12. 2. 2013 21.9.2015 9.12.2013
Sklep: U-I-299/13, Up-964/13 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 17. čl. in 5. odst. 329. čl. 25.9.2014 9.12.2013
Sklep U-I-300/13 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13 in 50/14) (ZSPJS), 3. in 8. odst. 3.a čl., 5. odst. 3. čl., 5.3.2015 9.12.2013
Sklep: U-I-297/13, U-I-318/13 Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13) (ZNIRPJU), 1., 2. in 3. odst. 23.1.2014 9.12.2013
Sklep: U-I-294/13 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) (ZN), 2. odst. 49. čl. 2.10.2014 4.12.2013
Sklep U-I-295/13 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - ur. p. b., 35/11, 52/11 - popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (ZBan-1), 253., 253.a, 253.b, 260.a, 260.b, 261.a, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e, 262.a, 262.b.2, 346., 347., 350. in 350.a čl. 6.11.2014 4.12.2013
Odločba U-I-295/13 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 - popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (ZBan-1), 346, 347, 350, 350a, 253., 253a, 253b, 261a, 261b, 261c, 261d in 261e, 2. odst. 262.b čl. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16) (ZRPPB), 265. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) (ZBan-1L), 41. čl. 19.10.2016 4.12.2013
Odločba U-I-289/13 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (ZObr), 1. odst. 99. čl. 10.3.2016 2.12.2013
Odločba Up-945/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 113/2013 z dne 16. 9. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 39/2013 z dne 21. 2. 2013 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 1617/2010 z dne 23. 11. 2012 27.5.2015 2.12.2013
Sklep U-I-284/13 Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10) (ZDARS-1), 4. čl. 7.1.2015 26.11.2013
Sklep U-I-282/13, Up-925/13 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZUPJS), 1. odst. 23. čl., 4. odst. 56. čl. in 2. tč. 1. odst. 62. čl. 12.3.2015 25.11.2013
Odločba: P-6/13 Spor o pristojnosti 20.2.2014 25.11.2013
Sklep Up-911/13, U-I-273/13 Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3176/2011-2401 z dne 5. 7. 2013 v zvezi z odločbo Carinske uprave RS, Carinski urad Ljubljana, št. 4290-138/2009-5/1100-018 z dne 27. 7. 2011 Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, 40/09, 9/11) (ZCS-1), 2. tč. 1. odst. 74. čl. in 2. odst. 24. čl. 27.7.2015 21.11.2013
Sklep: U-I-270/13 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) (ZDoh), 9. odst. 115. čl. 5.2.2014 20.11.2013
Sklep: U-I-271/13, Up-907/13 Ustavna pritožba zoper dopis Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. D 16/2012 z dne 1. 3. 2012 in zoper razglasitev oporoke pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru v zadevi št. D 16/2012 z dne 22. 2. 2012 Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, ter Uradni list RS, št. 67/01) (ZD) 19.12.2013 20.11.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2013(180)
> Januar(24) > Februar(25) > Marec(19) > April(13) > Maj(21) > Junij(11) > Julij(6) > Avgust(12) > September(8) > Oktober(11) > November(11) > December(19)

Leto rešitve

2017(1) 2016(11) 2015(39) 2014(56)
2013(73)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(4) U-I(140) Up(100)

Vrsta akta

zakon(122) posamični akt(36) podzakonski akt(10) občinski predpis(7) drugi akti(5)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(131) Ustavne pritožbe(45) Spori o pristojnosti (4)

Vrsta rešitve

zavrženje(93) razveljavitev ali odprava(41) zavrnitev(16) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(10) nesprejem ustavne pritožbe(8) Več...

Področje

Socialna varnost(29) Civilno pravo - drugo civilno pravo(27) Upravno pravo - drugo upravno pravo(26) Civilno pravo - gospodarsko pravo(19) Delovno pravo(18) Več...