FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2010
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 207)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-287/10 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 7. al. 1. odst. 34. čl. in 2. odst. 66. čl. 3.11.2011 30.12.2010
Odločba: U-I-285/10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 40/09) (ZFPPIPP), 2. odst. 33. čl. 7.6.2012 30.12.2010
Sklep: U-I-286/10 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) (ZUPJS), 22. čl. 14.6.2011 30.12.2010
Sklep: U-I-282/10, Up-1557/10 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 173. čl. 19.9.2011 24.12.2010
Odločba: Up-1544/10 Sodba Višjega sodišča v Kopru št. PRp 186/2010 z dne 7. 10. 2010 in sodba Okrajnega sodišča v Sežani št. PR 384/2009 z dne 22. 4. 2010 21.6.2012 23.12.2010
Sklep: U-I-279/10 Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) (ZVRS), 16. in 21. čl. 19.1.2012 17.12.2010
Odločba: U-I-278/10 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/09), 5. čl. 6.7.2011 17.12.2010
Sklep: U-I-277/10, Up-1516/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 142. čl. 14.4.2011 16.12.2010
Sklep: U-I-274/10, Up-1504/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPP), 7. odst. 112. čl. 23.12.2011 14.12.2010
Odločba: U-I-275/10, Up-1507/10 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 45602/2010 z dne 24. 11. 2010 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/09 in 91/11) (ZKP), 5. odst. 361. čl. 19.4.2012 14.12.2010
Sklep: U-I-273/10 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 2. odst. 72. čl. 14.6.2011 14.12.2010
Odločba: U-I-269/10 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 92/99, 137/06 in 106/09), 5. čl. 6.7.2011 2.12.2010
Odločba: Up-1454/10 Sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II Ks 85146/2010 z dne 17. 11. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. K 14/2008 z dne 5. 10. 2010 14.6.2012 1.12.2010
Sklep: U-I-268/10, Up-1453/10 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 659/2010 z dne 4. 8. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 0929 I 6846/2001 z dne 16. 2. 2010 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ) 23.2.2012 1.12.2010
Sklep: U-I-266/10, Up-1447/10 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. odst. 71. čl. 24.3.2011 30.11.2010
Sklep: U-I-261/10 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 123.a čl. 20.10.2011 26.11.2010
Odločba: U-I-262/10 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 - popr. in 39/09) (KZ), 2. odst. 91. čl., 3. odst. 91. čl. in 4. odst. 91. čl. 23.6.2011 26.11.2010
Sklep: Up-1420/10, U-I-260/10 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2010 z dne 8. 9. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 436/2009 z dne 7. 1. 2010 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 124. čl. 6.6.2011 24.11.2010
Sklep: U-I-281/10, Up-1411/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 321. čl. 26.1.2011 23.11.2010
Sklep: U-I-257/10, Up-1400/10 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 6. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 27. 1. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 20. 10. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 24. 8. 2010 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 416. čl. 28.9.2011 22.11.2010
Sklep: Up-1393/10, U-I-255/10, Up-1434/10, U-I-263/10 Ustavni pritožbi zoper: 13.1.2011 19.11.2010
Sklep: U-I-40/11, Up-1372/10 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 1275/2008 z dne 15. 4. 2010 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86. čl., 2. odst. 374. čl. in 377. čl. 12.4.2011 16.11.2010
Odločba: U-I-249/10 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) (ZSPJS), 1. do 10. odst. 42. čl. 15.3.2012 11.11.2010
Sklep: U-I-248/10 Pokojninski načrt Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja s spremembami z dne 18. 3. 2010 in 21. 6. 2011 Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 1032-6/2008-16 z dne 31. 3. 2010 in sklep Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 1032-6/2008 z dne 21. 6. 2011 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 284. čl. 7.6.2012 10.11.2010
Odločba: U-I-245/10, U-I-181/10, Up-1002/10 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 1. odst. 102. čl. in 103. čl. 14.9.2011 9.11.2010
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2010(207)
> Januar(26) > Februar(14) > Marec(21) > April(21) > Maj(13) > Junij(17) > Julij(25) > Avgust(10) > September(11) > Oktober(19) > November(16) > December(14)

Leto rešitve

2013(5) 2012(33) 2011(102) 2010(67)

Letnik pisne zbirke

2010(10)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(182) U-II(1) Up(107)

Vrsta akta

zakon(148) posamični akt(33) občinski predpis(20) podzakonski akt(5) drugi akti(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(168) Ustavne pritožbe(37) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1) Spori o pristojnosti (1)

Vrsta rešitve

zavrženje(99) razveljavitev(37) zavrnitev(26) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(18) nesprejem ustavne pritožbe(11) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(41) Upravno pravo - drugo upravno pravo(35) Upravno pravo - varstvo okolja in urejan...(24) Civilno pravo - gospodarsko pravo(19) Delovno pravo(18) Več...