FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2015
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 202)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba Up-1005/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 167/2013 z dne 27. 8. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 562/2012 z dne 19. 12. 2012 31.5.2018 30.12.2015
Sklep Up-1000/15, U-I-214/15 Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) (ZOdvT), 12. čl., 1. odst. 21. čl. in 3. odst. 28. čl. 28.9.2018 29.12.2015
Odločba U-I-213/15 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 184. čl. 28.9.2016 29.12.2015
Odločba Up-995/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44415/2010 z dne 15. 10. 2015, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 44415/2010 z dne 25. 10. 2013 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 44415/2010 z dne 20. 11. 2012 12.7.2018 29.12.2015
Sklep U-I-211/15, Up-994/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 615/2015 z dne 3. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6218/2014 z dne 1. 9. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr.) (ZFPPIPP), 9. odst. 211. čl. 25.2.2016 28.12.2015
Sklep U-I-209/15, Up-985/15 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 1. odst. 421. čl. Ustavna pritožba zoper: - sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 1. 10. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 19. 8. 2015, - sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 10. 12. 2015 in - sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 10. 12. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 4. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 9. 12. 2014 22.11.2018 24.12.2015
Odločba Up-988/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21931/2014 z dne 8. 10. 2015 12.4.2018 24.12.2015
Sklep U-I-208/15, Up-982/15 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 261., 263 in 271. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 53/2014 z dne 28. 10. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 214/2013 z dne 28. 11. 2013 in s I., II. in IV. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 748/2012 z dne 12. 6. 2013 30.1.2017 23.12.2015
Odločba Up-979/15 Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015 21.6.2018 23.12.2015
Sklep U-I-207/15, Up-968/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 89/2015 z dne 20. 8. 2015 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 150. čl. Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) (ZJRM-1), 6. čl. 10.6.2016 21.12.2015
Sklep U-I-206/15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 432. čl., 433. čl. in 434. čl. 12.1.2017 21.12.2015
Sklep U-I-204/15 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 1. in 2. odst. 61. čl. 3.3.2016 17.12.2015
Sklep U-I-205/15 Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 - uradno prečiščeno besedilo in 28/09) (ZPIZVZ), 2. odst. 23. čl. 20.6.2017 17.12.2015
Odločba Up-951/15 Sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 4/2015 z dne 29. 9. 2015 18.5.2017 16.12.2015
Sklep U-I-202/15 Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ/97), 1. al. 56. čl. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr. in 33/89) (ZSZ/84), od 58 do 63 čl. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01, 31/01, 44/01, 116/03 in 105/12) 26.1.2016 14.12.2015
Sklep U-I-201/15 Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 75/12, 63/13 in 17/15) (ZS), 1. odst. 85. čl. 28.1.2016 10.12.2015
Odločba U-I-200/15, Up-936/15 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr. in 52/16) (ZDR-1), 4. odst. 88. čl. Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrnitvi revizije, sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe, in 2. točka sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 16.3.2017 10.12.2015
Sklep U-I-200/15, Up-936/15 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrnitvi revizije v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe, in v zvezi z 2. točko sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 se sprejme. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrženju revizije se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na odločitev o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, v zvezi s 1. točko sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr. 52/16) se sprejme. 28.9.2016 10.12.2015
Sklep U-I-197/15, Up-925/15 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 5. odst. 420. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13873/2012 z dne 3. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 13873/2012 z dne 13. 11. 2014 in s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. I K 13873/2012 z dne 17. 4. 2014 5.2.2016 7.12.2015
Odločba U-I-193/15, Up-915/15 Odredba Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 1. 12. 2015 in odredba Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. 11. 2015 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14) (ZOdv) 18.2.2016 2.12.2015
Odločba Up-911/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 55478/2012 z dne 3. 9. 2015, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 55478/2012 z dne 25. 11. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Novem mestu št. I K 55478/2012 z dne 27. 3. 2014 14.9.2017 1.12.2015
Odločba U-I-190/15 Zakon o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDD), 2. odst. 5. čl. 5.5.2016 30.11.2015
Sklep U-I-191/15 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15) (ZASP), 157a., 157b., 157c., 157e. in 157f. čl. 23.3.2016 30.11.2015
Sklep U-I-188/15, Up-899/15 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), 1. odst. 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 192/2015 z dne 16. 9. 2015 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 206/2014 z dne 7. 4. 2015 19.4.2016 26.11.2015
Sklep U-I-187/15 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12 in 54/15) (ZIKS-1), 1. tč. 1. odst. 24. čl. 14.7.2016 26.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2015(202)
> Januar(14) > Februar(12) > Marec(11) > April(15) > Maj(18) > Junij(21) > Julij(24) > Avgust(15) > September(19) > Oktober(18) > November(14) > December(21)

Leto rešitve

2019(8) 2018(28) 2017(52) 2016(61)
2015(53)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(137) U-II(1) Up(119)

Vrsta akta

zakon(128) posamični akt(65) občinski predpis(3) akt zavoda za zdravstveno zavarovanje(2) drugi akti(2) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(128) Ustavne pritožbe(72) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1) Spori o pristojnosti (1)

Vrsta rešitve

zavrženje(78) razveljavitev ali odprava(62) zavrnitev(27) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(12) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(6) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(31) Civilno pravo - gospodarsko pravo(29) Upravno pravo - drugo upravno pravo(28) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(25) Denacionalizacija(21) Več...