FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2009
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 230)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-305/09, Up-1488/09 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 61/2009 z dne 22. 10. 2009 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 687/2009 z dne 27. 5. 2009. 1.7.2011 29.12.2009
Sklep: U-I-304/09, Up-1482/09 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2153/2009 z dne 30. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3353/2006-III z dne 2. 4. 2009 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86 čl., 4. odst. 86. čl. 18.3.2010 29.12.2009
Sklep: U-I-302/09, Up-1472/09, U-I-139/10, Up-748/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 367.c čl. 12.5.2011 28.12.2009
Sklep: U-I-303/09, Up-1473/09 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 278/2007 z dne 30. 9. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2005/2005 z dne 21. 12. 2006, odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-380/95-MK z dne 13. 6. 2005 in delno odločbo Upravne enote Grosuplje št. 321-76/92-101 z dne 31. 12. 2004 23.6.2011 28.12.2009
Odločba: Up-1467/09 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 138/2007 z dne 3. 9. 2009 30.9.2010 24.12.2009
Sklep: U-I-300/09, Up-1466/09 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 15. čl. in 3. al. 33. čl. 7.10.2010 24.12.2009
Sklep: U-I-299/09 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 5. tč. 1. odst. 62.b čl. 14.10.2010 24.12.2009
Sklep: Up-1469/09, U-I-301/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2299/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2037/2006 z dne 27. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 4.3.2010 24.12.2009
Odločba: Up-1459/09 Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1130/2009 z dne 15. 7. 2009 in sodba Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 366/2008 z dne 10. 3. 2009 27.5.2010 23.12.2009
Sklep: U-I-298/09 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 2. odst. 108. čl. 28.1.2010 23.12.2009
Odločba: Up-1430/09 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 759/2008 z dne 8. 10. 2009 27.5.2010 18.12.2009
Odločba: Up-1428/09 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 370/2009 z dne 8. 10. 2009 27.5.2010 18.12.2009
Odločba: U-I-292/09, Up-1427/09 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ), 3. odst. 22. čl., 5. al. 3. odst. 21. čl.in 26. čl. 20.10.2011 18.12.2009
Sklep: Up-1429/09, U-I-294/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2037/2009 z dne 22. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1939/2006 z dne 20. 1. 2009 in s popravnim sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1939/2006 z dne 2. 4. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 4.3.2010 18.12.2009
Sklep: Up-1416/09, U-I-291/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1747/2009 z dne 10. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1947/2006 z dne 1. 4. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 4.3.2010 15.12.2009
Sklep: Up-1406/09, U-I-290/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2426/2009 z dne 30. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1956/2006 z dne 7. 4. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 4.3.2010 14.12.2009
Sklep: U-I-289/09, Up-1381/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 12865/2007-2403 z dne 15. 9. 2009 v zvezi z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor št. 710-217/2007 z dne 9. 10. 2007 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZVO), 2. odst. 19. čl. in 1. tč. 1. odst. 162. čl. 9.12.2010 8.12.2009
Sklep: U-I-288/09 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl. 11.2.2010 8.12.2009
Sklep: Up-1373/09, U-I-286/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2038/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2017/2006 z dne 16. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 4.3.2010 7.12.2009
Sklep: Up-1371/09, U-I-285/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1893/2009 z dne 2. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2057/2006 z dne 15. 12. 2008 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09 (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 4.3.2010 7.12.2009
Odločba: Up-1356/09 Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 475/2009 z dne 3. 6. 2009 in sodba Okrajnega sodišča v Lendavi št. P 221/2008 z dne 23. 12. 2008 13.7.2010 4.12.2009
Sklep: Up-1361/09, U-I-282/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2077/2009 z dne 16. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1960/2006 z dne 19. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl. 4.3.2010 4.12.2009
Odločba: U-I-281/09 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl., 1. odst. 228. čl. 22.11.2011 3.12.2009
Sklep: Up-1349/09, U-I-280/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2340/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1945/2006 z dne 4. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. 4.3.2010 2.12.2009
Odločba: Up-1336/09 Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 919/2009 z dne 26. 5. 2009 in sodba Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 376/2007 z dne 10. 2. 2009 27.5.2010 1.12.2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2009(230)
> Januar(21) > Februar(20) > Marec(22) > April(35) > Maj(18) > Junij(19) > Julij(15) > Avgust(11) > September(7) > Oktober(14) > November(22) > December(26)

Leto rešitve

2012(4) 2011(53) 2010(111) 2009(62)

Letnik pisne zbirke

2010(15) 2009(13) 2002(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(16) Rm(1) U-I(154) U-II(2) Up(144)

Vrsta akta

zakon(113) posamični akt(86) drugi akti(17) občinski predpis(8) podzakonski akt(6)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(120) Ustavne pritožbe(92) Spori o pristojnosti (15) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(2) Skladnost mednarodnih pogodb z Ustavo(1)

Vrsta rešitve

zavrženje(94) razveljavitev(48) zavrnitev(35) nesprejem ustavne pritožbe(17) določitev pristojnega organa(13) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(86) Upravno pravo - drugo upravno pravo(27) Kaznovalno pravo - prekrški(20) Upravno pravo - varstvo okolja in urejan...(16) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(12) Več...